Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Άμεσα η υλοποίηση του σχεδίου Ανάκαμψης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μu ό
91 771234
567140
Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.508
Άμεσα n υλοΠοίηση
του σχεδίου Ανάκαμψης
Πανδημία
Με sms οι μετακινήσεις
μέχρι να έρθουν οι τουρίστες
Παραμένει έως τις 15 Μαΐου η χρήση των sms
για οποιαδήποτε μετακίνηση, Παρά τις προσδοκίες ότι θα καταργούνταν άμεσα, προκαλντας
σύγχυση στους Πολίτες . Όπως ανακοίνωσε
χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς, με sms θα γίνεται η έξοδος
στην εσίαση, εν από σήμερα το Πρωί επιτρέΠονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός
περιφερειακής ενότητας καθ ' όλη τη διάρκεια
της εβδομάδας. Τα καταστήματα θα μπορούν
να χρησιμοποιούν μόνο τους υπαίθριους
χρους, αλλά δεν θα επιτρέπεται η μουσική και
θα κλείνουν το αργότερο στις 22.45. σελ. 6
Στόχος να μην υπάρξει κενό χρόνου μέχρι την έγκριση από τις Βρυξέλλες
Η Ελλάδα έγινε η δεύτερη χρα στην Ευρωπαϊκή θα χρηματοδοτθεί από την Ε.Ε. με 30,5 δισ. ευρ τρα είναι η ελληνική πρότασιn να μπει στο Πρτο
Ένωση Που υπέβαλε την Πρότασή της για την
αξιοποίηση των Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέρος να εκταμιεύεται σταδιακά μέχρι το τέλος
και Πλέον μπορεί να αισιοδοξεί ότι είτε μέσα στον
Ιούλιο είτε από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να ε
σπράττει τους Πόρους , κάτι Περισσότερο από 4
δισ. ευρ μέσα στη φετινή χρονιά ως Προκατα
βολή) και περίπου 6 δισ. ευρ σε ετήσια βάση
για την Περίοδο μέχρι και το 2026. Η χρα μας
σε επιχορηγήσεις και δάνεια, με το μεγαλύτερο γκρουπ των χωρν Που θα Πάρουν το Πράσινο
φως από την Ε.Ε. . στε να μην υπάρξουν καθυτου 2023. Η υποβολή του ελληνικού σχεδίου έγινε στερήσεις στις εκταμιεύσεις. Πάντως, η ελληνική
ταυτόχρονα με τη Γερμανία, εν στην άτυπη κούρ- πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να υλοποιήσει
σα Προηγήθηκε η Πορτογαλία. Αυτές είναι οι
τρεις Πρτες χρες Που στέλνουν τα προγράμματά
τους στις Βρυξέλλες-και μάλιστα εντός της άτυπης χρόνου μέχρι τmv οριστική εκταμίευση των ΠρΠροθεσμίας, Που έληξε χθες. Επόμενος στόχος
Τζο Μπάιντεν
Κοινωνικό Πακέτο
από τρα δράσεις Που εκτιμάται ότι θα λάβουν
την τελική έγκριση, στε να μην υπάρξει κενό
1,8 τρισ. δολαρίων
των χρημάτν. σελ. 5
Νέο Πακέτο ενίσχυσης των μεσαίων και χαμnλν εισοδημάτων, ύψους 1,8 τρισ. δολ.
εξήγγειλε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο
Μπάίντεν. Το νέο πακέτο, το οποίο φέρει την
επωνυμία < Σχέδιο για τις Αμερικανικές Οικογένεες και συνδυάζει 1 τρισ. δολ. σε δαπάνες
με 800 δισ . δολ. σε περικοπές φόρων, θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τη μεγαλύτερη
αύξηση της φορολογίας εδ και δεκαετίες των
Πολύ πλούσιων Αμερικανν. σελ. 17
Αλματδης άνοδος
του δείκτη εμπορευμάτων
( CRB)
Απαλλαγές και μεισεις
ενοικίων και τονΜάιο
Τι αποζημισεις θα Πάρουν οι ιδιοκτήτες
3.600
Πλήρης απαλλαγή από την υπο εργαζομένων των οποίωνοι συμβάσεις εργασίας θα Παραμεί
νοUν ή θα τεθούν σε αναστολή
χρέωση καταβολής ενοικίου
επαγγελματικής στέγης θα ισχύ
σει και τον Μάιο για τις επιχει
ρήσεις Που Παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, καθς
3.450
τον Μάιο, καθς επίσης και για
τα ενοίκια φοιτητικής στέγης
των σπουδαζόντων τέκνων των
επίσης και για τις επιχειρήσεις εργαζομένων αυτν. Σύμφωνα
των οΠοίων οι δραστηριότητες με τα όσα ανακοίνωσε χθες το
εξακολουθούν να είναι σημαν- υπουργείο Οικονομικν, θα
τικά Περιορισμένες. Αντιθέτως , απαλλαγούν από την υποχρέ
ωση καταβολής ενοικίου επαγ
Που μέχρι και σήμερα θεωρούν γελματικής στέγης και για τον
μήνα Μάιο οι επιχειρήσεις του
λιανεμπορίου, της εστίασης,
των κλάδων Πολιτισμού και
αθλητισμού, τα γυμναστήρια
οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι
επιχειρήσεις Που Παρέχουν
υπηρεσίες μεταφορν . σελ .4
Eurobank
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
3.300
Εφορία
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΟΦΕΙΛΕΣ
Πηγή : Refinitv
3.120
11 18
για όλες τις άλλες επιχειρήσεις ,
Ιανουάριος 2021
Φεβρουάριος 2021
Μάρτιος 2021
Απρίλιος 2021
Νέο deal στα τρόφιμα
ΟΙΝΔΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ SWITZGROUP
ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΛΕΣ
ται απλς Πληττόμενες οιονομικά από την Πανδημία του
κορονοϊού, δεν θα ισχύσει με
ση ενοικίου κατά 40% τον
Η Goldman Sachs βλέπειν ράλι στα εμπορεύματα
Εντυπωσιακό ράλι για τις τιμές εμπορευμάτων, από πετρέλαιο έως πολύτιμα και βιομηχανικά
μέταλλα , Προβλέπει η Goldman Sachs για το επόμενο εξάμηνο. Η αμερικανική τράπεζα Προβλέπει ότι η τιμή brent στην αγορά Πετρελαίου θα εκτιναχθεί στα 80 δολ/βαρέλι, ο χρυσός
στα 2.000 δολ/ουγκιά και ο χαλκός στα 11.000 δολάρια ο τόνος. σελ. 16
Μάιο. Μείωση 40% θα ισχύσει
τον επόμενο μήνα μόνο για τα
ενοίκια κύριας κατοικίας των
Ολυμπιακή Ζυθοποιία
ΠΤΩΣΗ ΤΖIΡΟΥ 31,3%
ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 11 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Σεχρόνους
ρεκορ
εκτελείται
Αναβάθμιση
τωντραπεζν
n Επιστρεπτέα απόmS&P
Εκρηκτική
αύξηση
startups
στην ΕυρΠη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΣΤΑ 3 ΔΙΣ. ΤΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
-ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Navigator
0Ι ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΩΘΟΥΝ
ΤΗΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Άρχισαν οι πληρωμές
Σταθερές Προοπτικές, λέει ο οίκος
Ρεκόρ επενδύσεων
σελ. 6
Μόλις δύο 24ωρα χρειάστηκαν
οι επαγγελματίες Που δικαιούν.
ται ενίσχυση από την 7η φάση
της Επιστρεπτέας Προκατα βολής για να υποβάλουν τις αιτή
σεις. Έτσι, με τη συμπλήρωση
48 ωρν , n ΑΑΔΕ Προχρησε
στην Πίστωση των τραπεζικν
λογαριασμν 190.624 δικαιούχων με 395 εκατ. ευρ. σελ. 2
Σε αναβάθμιση των ελληνικν τραπεζν, με σταθερές Προοπτικές, προχρησε η S&P μετά την ανα
βάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με
την έκθεση του οίκου αξιολόγησης, οι καλύτερες Ερχονται
Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα ενισχύσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτν φάρμακα
για την αγορά Προβληματικν Περιου σιακν στο χείων, γεγονός που θα βοηθήσει τις ελληνικές τράσεμορφη
Πεζες να εκκαθαρίσουν περαιτέρω τους ισολογι σμούς τους. σελ . 15
Εκρηκτική αύξηση Παρουσιά
ζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις
στην ΕυρΠη, με το επιχειρη
ματικό μετοχικό κεφάλαιο Που
επενδύεται σε ευρωπαϊκές star
tups το 2021 να τείνει να ξεπεράσει το Περσινό ρεκόρ των 45,3
δισ. ευρ. Στο Πρτο τρίμηνο
οι επενδύσεις έφθασαν στο υψη
λό των 17,6 δισ. ευρ. σελ. 16
Κορονοϊός
φορολογικό
ημερολόγιο
YΠΟχρεσεις φορολογουμένων τον Μάιο
σελ. 10-12
χαπιού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα