Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΓΟ ογωνοτ όpως μέχρι θονότου γιp
tM.Πέμπη
Απριλίου
Αριθ. φύλλου 6246
Τιμή φύλ.: 0,50
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Δήμος Κοζάνης:
Ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων
σε κοινοχρήστους χρους
Σελίδα 1
Μεγάλη Πέμπτη
Σήμερον κρεμάται
επίξύλου
Μετρα στήριξης
απασχόλησης 1ο Μάο
Σελίδα 9
Μέχρι Πότε
θα ισχύουν τα μηδενικά
Δήμος Κοζάνης:
Συνεχίζεται η συνεργασία
με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
ενοίκια
Σελίδα 13
Football League:
Το πρόγραμμα
της 9ης αγωνιστικής
σε Βορρά και Νότο
Σελίδα 7,
Το Γεωπάρκο
Γρεβενν
- Κοζάνης
στο Παγκόσμιο
Δίκτυο ΓεωπάρΣελίδα 24
της UNESCO
(UGGN)
Μαλνουν τρα
στους δικούς τους αχυρνες. .
Πλέον , στο Παγκόσμιο
|Δίκτυο της UNESCO
| έχουν ενταχθεί 169 Γεω|πάρκα προερχόμενα από
44 χρες, εν τ Γεω| nάρκο Γρεβενν-Κοζά
|νης είναι το 6ο από την
| Ελλάδα .
Κάτι να γίνει (λέε) στους κρατικούς υπαλλήλους , στη
| μαύρη εργασία, στην Πapαοικονομία, στην ανεργία Ποιος τα
| λέει; Ολοι τους . Και δήθεν μαλνουν ..
Νέα nολιτική apάσταση (για να πετάς τις τσάμηα naτάτες)
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 14
Διαβάστε μας και στο Κοzanipre95.gr
PRESS