Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
M. ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolhcom
Έτος ιδρύσεως 1932
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Αριθμός φύλλυ
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
19.055
Σελίδα:28 ΕΕυρεία vίκη γιατον ΑOAN επί της Αναγέννησης
Προβληματιζουν και πάλι- μt
οιελλείψειςστο Νοσοκομείο Αγ.Νικολάουημ
| Στίς καθυστερήσεις ηπτήθηκε η ΑΕ Νεάπολης
Ξαναπήραν ρυθμό
οι εμβολιασμοί
με το AstraZeneca
Ολοκληρθηκε
η αναβάθμιση του βιολογικού
στην ΤΟΜY
Αγ. Νικολάου
Ασυγκρίτως
Ενα κορυφαίο έργο υποδομής για τον Δήμο Αγίου Νικολάου
περισσότερα τα οφέλη
από τυχόν παρενέργειες
Pεπορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδο 5
Στην οριστική παρa.
λαβή ενός κορυφαίου έ γου υποδομής για τον
Δήμο Αγίου Νικολάου ,
αυτό της -Αναβάθμισης
- Επέκτασης της Εγκα
τάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων Αy Νικολάου .
προχρησε χθες η αρμόδια επιτροτή
Η επιτροπή παραλαβής
του έργου με πρόεδρο
τον Ιωαν Παπαγιάννη βλέπεται, την εύρυθμη δάτωσης της παραγόΜηχανολόγο Μηχανικό λειτουργία του .
και μέλη τον Πρόεδρο
της ΔΕΥΑAN Βαγγέλη πρόκειται για μια από
Μαυρικάκη, την Ευαγγε -τις πλέον σύγχρονες ε- Μονάδα κομποστοποίη- που καταλήγουν σε αυτή.
λία Δεμέτζου Πολιτικό γκαταστάσεις επεξεργα - σης)
Μηχανικό και τον Εμμ.
Καναβό Πολιτικό Μηχα- γίας μεμβρανν ( ΜBR) σίας δεν εξυπηρετεί μόνο του Μιραμπέλλου για ένα
νικό ΤΕ, βρέθηκε στις ε.
γκαταστάσεις της Επε - σοδύναμων κατοίκων , όξεργασίας Λυμάτων , ό- που προβλέπεται η ε περιοχές (Εηρόκαμπος , οποία εκτείνεται από Χαπου οι επιβλέποντες του πεξεργασία 1100.000 κ.μ
έργου r. Πεδιαδίτης Ε.
Μαρτιμιανάκη και Γ . Πα παδάκης , με επικεφαλής τάσταση επεξεργασίας του Δήμου Αγίου Νικο - ριό.
τον Γενικό Διευθυντή της λυμάτων περιλαμβάνει λάου , δηλαδή της ΚριΔΕΥΑΑΝ Γιάννη Πεδια- Έργα εισόδου και προδίτη και το επιτελείο της επεξεργασίας , Μονάδα ριού Σύντομα προβλέπε - ναβάθμιση του βιολογι
Αναδόχου Κοινοπραξίας Βιολογικής ΕπεξεργαΕΣΜΙΛΗ ΑΤΕ . ΤΕΧΝΟΚΥ - σίας τεχνολογίας μεμΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤE. , ενημέ - βρανν ( MBR ) Σύστημα δάρας μετά την κατα - περίοδο 2011- 2013 , ο.
ρωσαν την επιτροπή για Απολύμανσης της εκροής σκευή των προβλεπόμε - πότε και εγκρίθηκε η ατην κατασκευή και την με υπεριδη ακτινοβο - νων δικτύων , η σύμβαση ντίστοιχη μελέτη . πρου .
λειτουργία του έργου και λία (υν) και περιορισμένη για τα οποία υπεγράφη πολογισμού 6144.2006 με
επόπτευσαν , όπως προ - Χλωρίωση , Μονάδα αφυ - τέλη του 2020
" Διψήφιος αριθμός
κρουσμάτων και χθες
στο Ν . Λασιθίου
Σελίδο 28
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Αξίζει να σημειωθί
μενης λάσπης ( η οποία ότι η εν λόγω μονάδα , με
Αξίζει να τονιστεί ότι θα οδηγείται στο μέλλον τα συλλεκτήρια δίκτυα
στην νέα υπό κατασκευή αποχέτευσης λυμάτων
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
προστατεύει την παρα .
Η Μονάδα Επεξεργα λιακή ζνη του κόλπου
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΙΝ
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
| ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΥΖΗΘΡΑ ΓΛΥΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
| ΑΜΠΕΛΟΦΥΜΑ ΠΑΣΤΑ
| Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!!
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣΣΤΟ ΣΠΙΤ
σίας λυμάτων , τεχνολο.
0,796/ΚΙΛΟ
0,69 /ΚΙΛΟ
0,79 /ΚΙΛΟ
0,99 /ΚΙΛΟ
δυναμικότητας 14.000 .
την πόλη του Αγίου Νικο- μήκος ακτογραμμής με .
λάου και τις περιαστικές γαλύτερο των 15 χλμ . η
Χαβάνια και Ελληνικά) βάνια, προχωρεί προς Αγ.
αλλά και δύο από τις με - Νικόλαο , Αμμουδάρα και
γαλύτερες
3.596/ ΚΙΛΟ
λυμάτων ανά έτος
Συνοπτικάη νέα εγκακοινότητες καταλήγει στο Καλό χω .
Υπενθυμίζομε ότι το
τσάς και του Καλού χω - έργο που αφορά την αΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00ΜM
ται να εξυπηρετήσει και κού του Αγίου Νικολάου
την περιοχή της Αμμου- ωρίμασε μελετητικά την
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣLIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο ΕACEBOOK io
www.facebook.com/Onωpoπωλείο Μυλωνάκης
λαχενικά
Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
Πληση λιανικήΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 13
ELP PLANΝ
ΗPΑΚΛΕΙΟ Ι HERAKLIOΝ
INTERNATΙΟΝALLY AνARDED COΜPANY
ΔΙΕΘΝΩΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΟΥΝΤΑ Ι ειουNDA
www.europlan.gr
DESIGN | ΜΕΛΕΤΗ CONSTRUCTION | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝAGEMEΝT | ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα