Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΕΜΠΤΗ

29

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ήδη βάπτεται
κάλαµος
αποφάσεως
Τα Πάθη τα σεπτά κορυφώνονται απόψε στις εκκλησιές,
όπου ψάλλεται η περιπαθής
ακολουθία των ∆ώδεκα Ευαγγελίων. Ο Χριστός υποφέρει,
σταυρώνεται και πεθαίνει, για
να µας οδηγήσει στην σωτηρία. Μαζί µε τον άνθρωπο πάσχει και «η φύσις εν σταυρώ
καθορώσα τον Κύριον». Τραγική φιγούρα στο σκηνικό αυτό
η Παναγία. Η µάννα. Η οποία
βοά πικρώς τον άφατο µητρικό
της πόνο: «Υιέ µου, πού το
κάλλος έδυ τής µορφής σου;».
Αλλά πολύ σύντοµα η ελπίδα
θα φανεί: «Προσκυνούµεν Σου
τα Πάθη, Χριστέ. ∆είξον ηµίν
και την ένδοξόν Σου Ανάστασιν».
ΣΕΛ. 6

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5718

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ME SMS ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΝΩ ΤΟ 2019 ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΑ 14.000

ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ: ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΙΪΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ,
∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΣΕΛ. 3

4.000 Ι.Χ.
πέρασαν
από τα
διόδια

«Πράσινο φως»
στις διαδηµοτικές
µετακινήσεις

ΣΕΛ. 16

ΒΡΕΘΗΚΑΝ 140 ΛΙΤΡΑ ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Φρένο στο πάρτι

των κρατουµένων
ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΓΥΝΑΙΚAΣ ΠΟΥ
ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΕ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ
ΗΡΩΪΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΕΤΙ∆Η
ΣΤΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Στα 514
εκατ. ευρώ
το κόστος
Η ΕΡΓΟΣΕ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΡΟΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 16
ΖΩΗΡΕΥΕΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ελπιδοφόρα
µηνύµατα

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗ «Γ» Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 17-24

«ΠΕΡΑΣΕ» ΜΕ 90-85 ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ

Προµηθέας: Και τώρα Περιστέρι
∆ΙΑΓΟΡΑΣ: ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ ∆ΙΠΛΟ (1-0) ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Μοναδική
ευκαιρία το Ταµείο
Ανάκαµψης
ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα