Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

25oC, 21:00

18oC - Υγρασία 52%-98% - Άνεμοι: Α-Ν 2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:44 - Δύση ηλίου: 20:31

€0.80

Ãéáôß îáöíéêÜ ôüóï åíäéáöÝñïí ãéá ôï ÅÓÐÁ êáé ôá Ýñãá ôïõ;

Τα πράγματα είναι απλά.
Βρισκόμαστε ακριβώς στο
μέσον μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση άρα και για την Περιφέρεια. Τον Απρίλιο του 2023 (επόμενες εκλογές) η κα Κράτσα θα προΐσταται του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας επί 3 χρόνια και 8 μήνες. Ο κ. Γαλιατσάτος έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση τα πέντε προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η διαχείριση του ΕΣΠΑ είναι προσωπική
ευθύνη του εκάστοτε Περιφερειάρχη και όχι της πλειοψηφούσας παράταξης ή παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 3»

Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5346

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ôï ÐÜó÷á óôá ÷ñüíéá ôïõ covid-19

Ìå áíáãêáóôéêïýò
üñïõò ôï ôåëåôïõñãéêü
ΚΕΡΚΥΡΑ. H σύσκεψη έγινε
στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, ενόψει της Μεγάλης Παρασκευής, του Μεγάλου Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου
που εξέδωσε η Μητρόπολη, στη
σύσκεψη εκτός του Αστυνομικού
Διευθυντή Ματθαίου Γιαννούλη,
συμμετείχαν ο Μητροπολίτης
Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας Δημήτρης Μεταλληνός, οι πρόεδροι
των τριών Φιλαρμονικών της πόλης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.
ΣΕΛΙΔΑ

15 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
ôçí Ì. ÔåôÜñôç 6»

4»

Öåýãïõí ôá äÝìáôá ìå ôá óêïõðßäéá áðü ôçí Ëåõêßììç!

Ο υπ. αν. Εσωτερικών, Στ. Πέτσας υπέγραψε τη χρηματοδότηση με σχεδόν 1 εκ. € της μεταφοράς των άλλοτε μεταφερθέντων σκουπιδιών από το Τεμπλόνι -όπου είχαν μεταφερθεί πιθανότατα και από την Λευκίμμη- στα Μεσοράχια,
πιθανότατα σε κάποιον ΧΥΤΑ εκτός Κερκύρας! Πόση προστιθέμενη αξία πια αυτά τα σκουπίδια; ΣΕΛΙΔΑ 7»

Áðüäåéîç åìâïëéáóìïý,
áðëþò ðéóôïðïéçôéêü
Þ ìÞðùò äéáâáôÞñéï; 6»

Íßêç ç ÁÅË, éóïðáëßá
ï ÁÏÊ ÊÝñêõñá,
Ý÷áóå ï ÏÖÁÌ 13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα