Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στις εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον η Καυκάς"
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5965 Τετάρτη 28.04.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηΑ :210-3304587 FAX :210-3304605
Τ έδειξαν
οι έλεγχοι κατά
του παρεμπορίου
την περασμένη
εβδομάα
<Προοδευτική ΑΤ.Ε.>
>>> ελ.
ΕΛΣΤΑT
>>> ελ
Προσωρινή αναστολή
διαπραγμάτευσης των μετοχν
Εκοψαν
τα νοικοκυριά το 4ο τρίμηνο
Η Γενική Γραμματεία Εμπο
ρίου & Προστασίας Κατανα
λωτή του Υπουργείου Ανά πτυξης και Επενδύσεων ανακοιννει την εβδομαδιαία
επιχειρησιακή δραστηριότ
της Aυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕ.Α. ) για την αντι
μετπιση του παράνομου
εμπορίου στο σύνολο της επ κράτειας
Σημεινεται ότι:
Κατά το χρονικό διάστημα
από 19.04.2021 έως και
25.04.2021 πραγματατοιήθη
καν συνολικά 363 έλεγχοι και
βεβαιθηκαν 49 παραβάσεις
που αpορούσαν το παρένομο
εμπόριο .
Σε συνεργασία με την Ελληνι
κή Αστυνομία, την Κεντρική
Ομάδα Ελέγγων της ΑΑΔΕ
(ΚΟ.Ε. Ηγουμενίτσας ) , το
Τελωνείο
αδειοδότησης των ΑΠΕ
της Κακαβιάς
Ιωαννίνων και τη συνδρομή
των τοπικν δημοτΙκν και
περιφερειακν αρχν , οι
επιχειρήσεις της ΔΙM.Ε.Α.
για την αντιμεττιση του
παράνομου εμτορίου έλαβαν
χρα σε Απική, Ήπειρο και
Ανατολική Μαχεδονία
Επεβλήθησαν
συνολικού ύψους 42.900 e
για παραβάσεις των Κανόνων
Διαχίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων
(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του
υπαίθριου
(ν.4497/2017)
ν.4446/16 που αφορά στη
χρήση τερμαπικού αποδοχής
καρτν και μέσων πληρωμής
με κάρτα (POS).
Παρατείνεται για
μήνες το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για
όσους συμμετέχουν ήδη σε
αυτό , όπως είχε δεσμευτεί
ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων , διάρκειας απασχόλησης
Κωστής Χατζηδάκης, στις
αρχές Απριλίου σε συνάν- πρόγραμμα .
τησή του με τον πρόεδρο
δύο φέρειες, Κέντρα Κοινωνι
κής Πρόνοιας Περιφερειν/ συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων
και άλλων φορέων , μετά
το πέρας της οχτάμηνης
πρόστιμα
Η ισόρροπη ανάπτυξη τον ΑΠΕ , μέσα από τις νέες ρυθμίσεις που
προωθούνται, συνιστά το μεγάλο στοίχη μα του Υπουργείου Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας. Με άλλα λόγια, τα νέα υπό θέσπιση μέτρα επιδινεται να εξισορροπήσουν τις επιδιξεις και τους σχεδιασμούς τόσο
των μιχρν όσο και των μεγάλων του κλάδου , καθς δεν ταυτίζονται
πάντα, δημιουργντας έτσι εντάσεις.Στη χθεσινή συνε δρίαση της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ παρουσιάσθηκε στους φορείς του κλάδου
η ολοκληρωμένη πρόταση του ΥΠΕΝ
των ωφελουμένων από το
Υπηρεσιν
εμπορίου
Δημήτρη Στην περίπτωση ωφελοοποίων η
Παπαστεργίου.
υμένων , των
Με την σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση, που
δημοσιεύτηκε στο
(Β' 1712/26.4.2021), παρασύμβασή τους έχει λήξει
ποιν την δημοσίευση της
σχετικής ΚΥΑ (Β' 1712),
επανατοποθετούνται στις
θέσεις τους για όλο το
10.758
Κατασχέθηκαν
τεμάχια παράνομου εμπορίου, εκ των οποίων 1.108
τεμέχια αφορούσεν σε επο
μιμητικά προϊόντα.
τείνεται
δύο μήνες, χρονικό διάστη μα
υπό τους ίδιους όρους , το
πρόγραμμα κοινωφελούς προγράμματος.
εργασίας σε Δήμους, Περδίμηνης επέχτασης του
Created by Universal Document Converter