Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
813 διασωλην ωμένοι
3313 νέα κρούσματα
118 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑMΘ
24 στην ΠΕ Δράμας
30 στην ΠΕ Καβάας
5 στη Θο
37 στην ΠΕ Ξάνθης
8 στην ΠΕ Ροδότης
ΚΑΘΗΜΕΡLNΗ.
Σάββας Μελισσόπουλος:
Λύματα: +63%
το υικό φορτίο στην Εάνθη
Διασφάλιση της προστασίας
των υπαλλήλων και των πολιτν του Δήμου
Αμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου
Εάνθης σε ιστρικό προσυπικό
ΣΕΛΙΜ 6Το φυσικό αέριο
στην Ξάνθη
βουλος και επικε . Νομικού προσπου κά όσο πλησιάζουμε
φαλής της δημοτ του Δήμου Ξάνθης , εί στο Πάσχα
κής παράταξης ναι θετικοί και υπάλ.
Σάββας Μελισσό - ληλοι των υπηρεσιν σμικοί παράγοντες
πουλος με αφορ. του Δήμου
μή τα κρούσματα
covid .19 σε αντι . μαρχείου θα πρέπει Υγείας , θα πρέπει να
δημάρχους, πρόε . άμεσα να εφαρμο - λάβουν άμεσα όλα τα
Οι υπεύθυνοι θετου τόπου μας αλλά
Στο κτίριο του Δη - και του Υπουργείου
ΣΤΟ ΚΤΙριο του δρο Νομικού προ στούν όλα τα αnaρα, απαραίτητα μέτρ
Δημαρχείου
θα σωπου και υπαλ . τητα
Αnό την 1η Ιουνiου 2021 θα ξεκινήσουν ου
πρεπει αμεσα να λήλους του Δήμου πρωτόκολλα και αν τν και των υπαλλή-| εργασίες κατασκευής του δικτύου διανομής
χρειαστεί να αναστεί - λων του Δήμου Ξάν- φυσικού αερίου στην Ξάνθη και ταυτόχρονα θα
υγειονομικά προφύλαξης των πολ.
εφαρμοστούν όλα
απαραίτητα
υγειονομικα πρω- δέχεται το τελευταίο του, για όοο διάστημα οι πολίτες . αν και | ταναλωτν , καλύπτοντας τις ενεργει ακές ανάτόκολλα και αν διάστημα το υγειονο - anaτηθεί
χρειαστεί να ανα- μικό σύστημα της no
στείλει όλες τις ης μας.
Ξάνθης
"Ισχυρές πιέσεις λει όλες τις υπηρεοίες θης και βέβαια εμείς | πραγματοποιούνται ο πρτες συνδέσεις καα
εξουθενωμένοι ψυχικά γκες που έχουν τα νοκοκυριά, οι επιχειρήσεις.
Ολα αυτά σε συν - . να συναισθανθούμε | και τα δημόσια κτίρια της πόλης
δυασμό με την έλλει για άλλη μα φορά τη
Μετά την επίσημη ψη γιατρν στο Νοσο - κρισμότητα των στιγ
διαστημα ανακοίνωση όι νόση , κομείο Ξάνθης , δημι - μν και να προσέχουΣΕΛΙΜ 3
υπηρεσίες Του, για
απαιτηθεί , τονίζει σαν δύο Αντιδήμαρχο ουργούν ήδη ένα με ακόμη περισσότε σε δήλωση του ο και ένας πρόεδρος εκρηκτικό μείγμα ειδι. ρο..
δημοτικός σύμ .
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γρόφeι ο Παναγτης Χόχολης , Αντιστράτηγος Ε.Α.
Επίτμος Διοικπτής Αντατης Σχολής Πoλέμου
ΣΕΛΙΑΑ 9
"ΟΧ" ΤΟ Χ.ΜΕTIΟΥ
ΠACXA
Π.Ε.ΣΥ
Α.Μ.Θ.
ΣΤΗ ΛΥΣΗ
ΗΘΟC ΚΑΙ ΕΘOC
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝE
Ο ΕΦΕΠΑΕ
ΚΑΛΗ ΑNACTACH
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ Η Σ
Ο ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Η ΔΕΣ ΜΟΣ tokatiallo.gr, τηλ.:2541072513
ΚΑΛΟ ΠACXA
ΞΑΝΘΗ
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα