Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4952 - ÅÔÏÓ 18ï

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Παραδόθηκαν στο νοσοκομείο
• Τρία νέα αναισθησιολογικά
μηχανήματα και οκτώ αναπνευστήρες βαρέως τύπου που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ
2014-2020 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας τέθηκαν προς χρήση
από το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πίεση που δέχεται
λόγω της πανδημίας του covid19, ενώ ανοίγουν άμεσα και

s

τρεις νέες αίθουσες χειρουργείων.

Πολιτικη
Ενίσχυση τουριστικών λεωφορείων με 11 εκ.
ευρώ

s

Óåë. 9

Kοινωνια
«Τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας
επισκέφθηκε ο Βουλευτής
κ. Γιώργος Κωτσός»

s

Óåë. 7

Óåë. 3