Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
t M.Τρίτη
Οικονομική
Απριλίου
Κκδημερνή οικονομική ειδική cςμρίδο Δακηρύξων Δημοηρισν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ .: 7350
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Τιμή: 1.00
Στα 15 δισ.
ο "λογαρια.
σμό "
των μέτρων
στήριξns για
το 2021
Επιστρεπτέες
Προκαταβολές τέλos:
Έρχονται αΠΟzημισει s έωs 4.000 ευρ
"Επιστρεπτέες, , rpο
πτέας Προκαταβολής
στον κύριο όγκο των
διεμήνυσε ο αναπλη- δικαιούχων. Με την
καταβολή της Επιστρε
πτέας Προκαταβολής 7
κλείνει και ένας κύκλος μιας μορφής ενι.
καταβολές
τέλος.,
ρωτής Υrουργός Οικονομικν Θεόδωρος
Σκυλακάκης επιβεβαινοντας μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ του
www.enikonomia.gr που
αποκάλυπτε πως με
τον 7ο κύκλο "πέφτει
οριστικά η αυλαία- για
Στα 15 δις θα φτά.
σουν τα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους
και επχειρήσεις το
2021, εν για τη διετία 2020-2021 ο συνολ
προϋπολογισμός για
την στήριξη της πραγματικής οικονομίας
συνέχεια στην 11
σχύσεων
υιοθετήθηε
αρχές της πανδημίας
και συνεχίστηκε μέχρι
και σήμερα . Αυτή η
τις Επιστρεπτέες: Η μορφή ενισχύσεων θα
αντικατασταθεί άμεσα
από μία άλλη με την
ονομασία αενισχυμένη
αποζημίωση ειδικού
σκοπούν, που όμως
στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί
από την πανδημία παίρνει άλλη μορφή με το
νέο "σύστημα- ενισχύσεων να ενεργοποιεί - δεν θα αφορά γενικς μίωση
ται άμεσα εντός του
Μαΐου.
διάστημα μέσα στον
ίδιο μήνα .
Ενισχυμένην αποζη
ανεξαρτήτως
υπολογίζεται πως θα
ανοίξει αρχές Μαίου
στε η εκταμίευση
των ποσν στους δικαιούχους να γίνει και
αυτή εντός του ερχόμενου μήνα . Συγκεκρι
νέα αεξειδικευμένη- μένα , οι επχειρήσεις
που απασχολούν έως
50 εργαζόμενους και
έχουν κύριο ΚΑΔ ή
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα στους κλάδους
συνέχεια στην 10
επιχειρήσεις τζίρου
Πενταετές
ή επταετέs
θα είναι
έχουν πληγεί από την
"Οποιος πρόλαβε . πανδημία , αλλά μόνον
εκείνες που είτε συνε πήρεν: Εως και την χίζουν να έχουν ακατε βασμένα ρολά τον
Τα ποσά που θα διατεθούν με αυτή την
Επιστρεπτέα
Μεγάλη Πέμπτη 29 του
μήνα υπολογίζεται πως Απρίλιο,
θα έχουν εκταμιευτεί
τα ποσά του 7ου κύκλου της Επιστρε - στές
μορφή ενιοχύσεων ξ κινούν από 1.000 και
φτάνουν έως και έως
4.000 ευρ. Η πλατφόρμα για την υπο
1 291
το επόμενο
ελληνικό
εστίαση και τα γυμναστήρια , είτε ήταν κλει κάποο
ομόλογο
αιτήσεων
Η ψηφιοποίηση
μεινει τιs ουρέs
στα ΚΕΠ
και εξοικονομεί
Πόρουs
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ιδιαίτερα θετική για
τις προοπτικές των ελληνικν ομολόγων εμ
φανίζεται η , Chigroup,
καθς εκτιμά ότι υπάρχουν τέσσερις nολύ
σημαντικοί καταλυτές
οι οποίοι θα στηρίξουν
τις αποδόσεις τους και
οδηγήσουν
ΠΟΛΙΤΩΝ
πλήρη σύγκλισή τους
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9