Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 27.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7594
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Νέος γυρος δανείων σε μικρομεσαίους με εγγύηση Δημοσίου
Ποια είναι η διαδικασία για την αίτηση
Βορείου Ελλάδος
Στις 44.593 ανήλθε | μέχρι τέλος Μαρτίου, το συνολι κό πλήθος των αιτήσεων
671 ψηφιακές υπηρεσες
Επτά υπηρεσίες αποκλεστικά για συνταξούχους παρέονται πλέον ηλεκτρονικά από τον
Εθνικό Φορέη Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚ , στο Πλαίσιο της στρατηγικής του να
βελπόσει σημαντικά το επίπεδο έυτηρέτησης των Πολιτόν και ειδικότερα τον ατόμων
της Τρτης ηλικας, Όπως επισημαίει ο -ΕΦΚΑ, ταυτές οι υπηρεσίες Προσφέρουν άμεση
διεκπεραίωση ενός ατήματος, ταχύτητα στην υποβολή των αιτήσεων και 24ορη εημέρ
ωση για θέματα που αφορούν τους υποψήφιους ή ει εερμεία συντεξούχους
συπεεπν
ΑΤΙκαθιστούν επίσης γραφειο
κρατικές διαδικασίες, Που με τη
σειρά τους Προκαλούσαν ταλα
Πωρία και καθυστερήσες στην
υλοποίηση των συναλλαγν με
το φορέα. Αν ληφθεί υπόψιν κα
η διαρκός αυξονόμεη χρήση
τους , φαίνετα Πως οι απόμαχο
της δουλειάς, αλλά όχι απόστρ
ατοι της κοινωνικής συμμετοχής
και δράσης
ΧΑ Μάση του μεπτομκού κερολαίυ της Nenspion: η Μ. Ττπμη
Το Χρηματιστήριο Αθηνν , κατόπιν της
σημερινής συνεδρίασης της Επτρο πής
Εταιρικν Πράξεων , γνωστοποιεί ότι την
M. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 θα υλοποιηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
τηςεαιρίας <ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Ε.>, λόγω ακύρωσης 97.901 ιδίων
κοινν ονομαστικν μετοχν της
από 20 Χρόνια ενέργειας,
Αερίου (ΤΑΡ AG) επαγγελματικής εξειδίκευση σε
ο Διαδριατικός έτει περισσότερα βιομηχανίας Συστήματος Τική Οικονομία
με Μεταφοράς από το ΠανεπιΑγωγός Φυσικού
Φυσικού Αερίου. στήμιο
Είναι
μολόγος , κατέχει
ανακοιννει την εμπειρίας , εν τα θέματα ΑΠΕ
τοΠοθέτηση του
κ. Ιωάννη Μαρή είχε
Warwick, καθς
και Προπτυχιακό
αναλάβει Ο κ. Μαρής θα Τίτλο executive TIΤA0 στη Διεθνή
και Ευρωπαϊκή
οικονομικό Οικονομία από το
Ελλάδας Πανεπιστήμιο Οικονομικό
και Πανεπιστήμιο
του μετα πτυχιακό Αθηνν .
οικονοτελευταία χρόνια
Πίστωση χρόνου
για τα sel f-tests
στον ιδιωτικό
τομέα
Διευθυντή διοικητικές ενισχύσει
Γραφείου θέσεις σε Πολυε- δυναμικό
θνικές εταιρείες ΤAΡ
κλάδου
υψηλής τεχνο-εμπορικής
Ο κ. Μαρής διαθ- λογίας και της λειτουργίας ως στη Διεθνή Πολιως
Ελλάδας
κατά τη φάση Αθηνν
Created by Universal Document Converter