Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παράθυρο Γεωργιάδη για γρήγορη <χαλάρωσην των μέτρων στην εστίαση
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5964 Τρίτη 27.04.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗ ΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ενημέρωση
συμβολαιογράφων
για την εφαρμογή
MyProperty από
τον Γ. Πιτσιλή
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΣΣΤΙΣ
Στη Σύνοδο των Ηγετν για το Κλίμα
ο Κστας Σχρέχας
Ο κύκλος εργασιν του 2020
>>> ελ.
>>> Τελ.
Μείωση πωλήσεων και ζημιν
για την Λανακάμ
Την Πέμπτη 22 Απριλίου
2021 0 Συμβολαιογραφικός
Σύλλογος Αθηνν πραγματοποίησε διαδικτνακή ενημέρ
ωση υπό εκπροσπους της
ΑΑAΕ υχετικά με την εφuρ
δήλωης φόρυ μεταβίβασης
αΜνήτων-Δήλωση ΦΜΑ"my
property".
Σταίκούρας: Στα 15 δισ.
τα φετινά μέτρα στήριξης
της ηλεχτρυνικής
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροτής των Συμβολαικν Συλλόγων Ελλάδος κ . Γεργιος Ρούσκας
απηύθυνε χαιρετισμό προς
τον Διοικητή της Ανεξάρτ ητης Αρχής Δημοσίων Εσό
δων κ . Γεργιο Πιτοιλή, υ
οποίως συμμετείχε στην εκδή
λωση-παρυ σίαση, δείχνυντας έμπρακα τη στήρξή του
στην εξέλιξη που συντελείται
προς όφελος τόσο
πολιτν όσο και των επαγγ Αματιν του χρου.Ο χ.
Πιτσιλής σημείωσε ότι καναμένουμε τις προτάσεις τον
συμβολαιογράφων για την
περαιτέρω εξέλιξη
βελτίωση της διαδικασίας και
της εφυρμογής της ηλεκτρυν
κής δήλωυης,.
Ανδρέας Ανδρεάδης
Ετιναλειτονργούν τα lkos Resorts
και το 8ami Res0r
Στις 14 Μαΐου ανοίγει το
Sani Resort και στις 17
Μαΐου επαναλειτουργούν
τα Ikos Resorts σε Ελλάδα γειακό τουρισμό.
και Ισπανία, όπως γνωβαθμό άρσης των περιορισμν από χρες κλειδιά
για τον ελληνικό χαι μεσυΑπό την πλευρά του χ.
Ρούσκας τόνισε την ανάγη
επιτέχυνσης της διαδιχασίας
Ψηφιοποίησης της υποβολής
των δηλσε ων μεταβίβασης
με σαφή προσδιορισμό της
ευθύνης της Πολιτείας , των
συμβαλλομένων
συμβολαιογράφωνο.
Το ύψος των 15 διο. ευρ θα προσεγγίσει εφέτος το κόστος των μέτρων
στήριξης, από 7,5 διο . ευρ των αρχικν προβλέψεων , με αποτέλεσμα το
συνολιχό ποσό που διτιτίθεται εντός της διετίας να ανέλθει σε 39 διο.
ευρ .
Αυτό ανέφερε, μιλντας στην ΕΡΤ1, ο υπουογός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊνούρας, ο οποίος περιέγραψε παράλληλα το πλέγμα των βραχυπρ
όθεσμων πολιτικν που θα στηρίξουν την επανεκχνηση της οικονομίας
Αυτές είναι οι εξής
στοποίησε μέσω twitter o
CEO του Ομίλου Επιχειρήσεων Sani/Tkos Group
Ανδρέας Ανδρεάδης.
<Επανεκκίνη ση!
Resort ανοίγει 14.05&
Resorts
Ελλάδα /Πσπονία 17.05. Η
ζήτηση για τα δύο brand
από τέλη Ιουνίου πολύ
Η ζήτηση για τα
brand, όπως αναφέρει, υψη λή. Όμως η σαιζόν θα
είναι πολύ υψηλή από τα
τέλη Ιουνίου . Όμως , κατά
τον Χ.Ανδρεάδη , η σεζόν λιασμν που θα επηρεάδύο
χριθεί
ρυθμό/τοσοστό των εμβο - ζικν δανείων φυσικν και
Το πρόγραμμα <Γέφυρα που
επιδοτεί τις δόσεις των τραπ - Η επιδότηση των παγίων
δαπανν των επιχειρήσεων , με
500 εκατ. ευρ στο πρτο πρόαπό
Αξίζει νu σημειωθεί πως η
συμμετοχή των συμβολαιογράφων της χρας ξεπέρασε
κάθε προσδηκία , καθς ο
aρiθμός την συμμετεχόντων
ήταν περισσότεροι ατό 2.100
συμβολαιογράφοι.
γοαμμα χαι επιπλέον 500 εκατ.
ευρ στο δεύτερο πρόγραμμα .
νομικν προσπων.
καθοριστικά
ρυθμό ,ποσοστό των εμβο - βαθμό άρης των περιοριλιασμν που θα ετηρεά - σμν από χρες κλειδιάν
έγραψε ο κ. Ανδρεάδης.
καθοριστικά
Created by Universal Document Converter