Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
agge lia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10396 -ΕΤΟΣ 37ο-TΙΜΗ 1 Ε. Μ. ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
"PANTEΒΟΥ" ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
TΗΡΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜ ΦΩΝ ΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στις 913,12 μονάδες
Ανοδος 1,51%
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ
Etα χαρακματα"
AstraZeneca EE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε
Vaccin
Μόνο εμβόλια mRΝΑ
από το φθινόπω ρο
Σελ. 4
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΣΕ 459
ν Στάση αναμονής στις εγκύους
ΕN ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
"ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕMΒΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΕΜΒΟΛΙΟ"
Τέλη Μαου μπορούμε να πλησιάσουμε
τα 5.000.000 εμβολιασμούς
σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Εμπιστοσύνη
Την Ευρωπαϊκή Ένωση εμπιστεύονται
σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (49%), καθς
ο σχετικός δείκτης σημείωσε άνοδο κατά
6 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο το καλοκαίρι του
2020.
Νέος γύρος συλλήψεων
"Γκιουλενιστν"
Σελ. 5
Βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο Που
έχει καταγραφεί από την άνοιξη του 2008.
Η εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις
(36% ) και στα εθνικά κοινοβούλια ( 35%)
έχει υποχωρήσει, αν και στις δύο Περιπτσεις παραμένει υψηλότερη από ό,τι το
φθινόπωρο του 2019. Σε 20 κράτη μέλη η
πλειονότητα όσων απάντησαν δήλωσε ότι
στην Τουρκία
ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
Σελ. 6
ΑΠΟ 3 ΜΑΙΟΥ
εμπιστεύονται την ΕΕ , με τα υψηλότερα
επίπεδα να παρατηρούνται στην Πορτογαλία (78%) και την Ιρλανδία (74% ).
Η θετική εικόνα της ΕΕ ( 46%) έχει φτά
σει στο υψηλότερο σημείο της από το φθινόπωρο του 2009 , αφότου σημείωσε αύξηση κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες από το
φθινόπωρο του 2020. Λιγότερα άτομα
έχουν ουδέτερη εικόνα για την ΕΕ ( 38%,2 εκατοστιαίες μονάδες), εν 15% (-4
εκατοστιαίες μονάδες) έχουν αρνητική ει κόνα για την ΕΕ.
Η Πλειονότητα όσων απάντησαν σε 25
κράτη μέλη της EΕ έχουν θετική εικόνα
για την ΕΕ ( το καλοκαίρι του 2020 αυτό
ίσχυε για 13) με τα υψηλότερα Ποσοστά να
Παρατηρούνται στην Πορτογαλία (76%)
και στην Ιρλανδία (75%).
Τανοικοκυρια
Εστίαση
με διαδημοτική
μετακίνηση
και χωρίς SMS
απο τις αγόρες τους
Σελ. 4
Σελ. 5
Ο λογικός
AStrazenec
havus Cον