Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4951 - ÅÔÏÓ 18ï

M. TΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Επιταχύνονται οι εμβολιασμοί
• Ανοίγει η πλατφόρμα για
τους 30-39, όλες οι λεπτομέρειες
• Ανεβάζει ταχύτητες η
επιχείρηση «Ελευθερία»,
με τους εμβολιασμούς στη
χώρα μας το τελευταίο διάστημα να αυξάνονται ραγδαία, αφού σχεδόν 2
εκατομμύρια πολίτες έχουν
λάβει τουλάχιστον την α'
δόση του εμβολίου κατά
της Covid-19.

Έργα

Έργα
Κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης από την
Π.Ε Καρδίτσας στη
γέφυρα της Τ.Κ Προδρόμου.

s

s

Óåë. 9

Την πέτρινη τοξωτή
γέφυρα της Σαρακίνας στερεώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

s

Óåë. 9

Óåë. 5