Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640- Αρ. φύλλου 17.996 . Τιμή 0,60 . M. Τρίτη 27 Απριλίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33, Τηλ. Κέπρο 26510 25.677 , 3.791-Fax 26510 30.350 http:/www.proinosiogos.gr emailinio @proinoskogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γιατο Καθολικό Πάσχα που προηγήθηκε έφυγαο από τη χρα μεγάλες ποσότητες ..
ΝΕΙΡΤΟ ΟΦΕΤΟΣ ΤΟ ΑΡΝΙ
ΚΗ ΑΚΡΒΟ
ΤΟΑΡΝΗ
Ο Σημαντικό πλήγμα στην Γαννιτικη αγορά και από
Την απαγόρευση μετακινήσεων προς την περιφέρεια Δίχτυ ασφαλείαςν για τη ΔΩΔΩΝΗ
DΗ κταβολή συντάξεων, δρων και επιδομάτων θα- 4στάνε την κίνηση
Ηγαλακτοβιομιχανία ανοίγει ένα τέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία της
η νέα στρατηγική της συνεργασία!
. Αντίστροφα μετρούν οr μέ
ρες έως ο Πάσχα , Το οποίο και
φέτος θα είνα συμμαζεμένο,
Τόσο λόγω της πανδημίας , όσο
και λόγω της δύσκολης οικονομκής κατάστασης για την πλειοψη
φία Των πολιτν .
Eνουμε δηνάμες γα να μηγαλσουμε αχόμα περισσόερο, τόνσε χθες ο αιαπλ Δευθύναν
Σύμβουλος Μιy Πονογωτάνης . Παρομέει η δια Δοίκηση , Ερχνται συξήσες στις πμές γάλατος
. Ενα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία Της άνοιξε η γαλακτοβιομηχανία ΔΟΔΩΝΗ Επισφραγίο
ντας Τη στρατηγική της συνεργαT ΔΩΔΩΝΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η απαγόρευση μετακίνησης aπό τα αστικά κέντρα στην περιφέpεια δεν επηρεάζ μόνο την Ψυχολογία Των πολπν που τον Τελευταίο χρόνο ουv κάτω από πρωτοφανείς περορμσμούς αλλά και την
πασχαλινή αγορά
Παραδοσιακά τέτοιες
έφταναν στα χωρά της Ηπείρου α
πόδημοι από δάφορα σημεία της
χρας για να γορτάσουν τις ημέρες πίζουν πια στο καλοΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
του Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες
τους , Αυτό για δεύτερη χρονιά δεν
θα συμβεί με τους μόνιμους κατοκους και τους επαγγελμαστίες να ε
Λιτό, αλλά πιο ακριβ
αναμένεται να είναι φέτος
: Το πασχαλινό τραπέζ, με
την Τιμή Του πατροπαράδο| Του οβελία να ακολουθεί
ανοδική πορεία
σία με το αμερικανικό επενδυπικό
κεφάλαιο CVC , Το oποίο έχει μπει
δυναμικά το τελευταίο διάστημα
στην ελληνική αγορά τpoφίμων.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής. .
; που προκάλεσε πολλή συήτηση ns
μέρες θα
Με την υφιστάμενη Διοίκηηση συνεχίζειη
ΔΟΛΩΝΗ η οποία επισφρήσε πρν λήες
ημέρες τη
f της συμφωνία μι
Σήμρα αιοίαι η πίoτρρμα
Μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΛΥ
.-------------------------------------------------Μικρή ανάσαν στα Γιάννενα
όχι όμως και εφησυχασμός!
τελευταίες ημέρες , είνα να μεγαλσει
ακόμα περισσότερο η επιχείρηση
βγαίνοντας για τα καλά από τα στενά
όρια της χρας μας , όπως ανέφερε
χθες ο αναπλ Δευθύνων Σύμβουλός
της Μιχάλης Παναγιωτάκης ο οπο
VΤη Μ. Πέμπτη για 40-44
Δημοσκότησηnς Puse
. Σήμερα, Μ. Τρίτη ανοf
γουν Τα ραντεβού εμβολισσμού
για την ηλικιακή ομάδα 30-39|
και τη Μ. Πέμπτη για Τους 40-44
| ετν με Το Astrazeneca , εν
την Τετάρη 5 Μαΐοu ξεκηνούν οι
| εμβολισσμοί με Το Johnson &
Johnson όπως ανακοίνωσε
χθες ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας
Ετιστρέφουν ατό βδομάδα οι ΚΟΜΥ στις εισόδους Π.Γ.L και Χατζηκσταν
. Συνεχίζονται τα rapid test στα Γιάννενα και σε άλλους Δήμιους
ΔΩΝΗ θα εξακολουήσει να πορεύετα με ην υφιστάμενη Δοίκηση υλοποκντας κανονικά Τ
: 1ο υπέρχον
. Ση σελίδα 12
. Μπορείχθες να ανακοινθη, ψη και τα 89 rou
Σαββατοκύρια.
αριθμός θετικν κρουσμάτων στα κου που μας π Γιάννενα , όμως αν ληφθούν υπό - pασε , προκύπτε
μία επιδημιολογ
κή εικόνα που
ΧΕρηματικό της πλάκε, έπειτα από καιρό , μονοψήφιος
11η σελ.
Στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο
Ο Α. Καχριμάνης... υτοβάθμισε η Εχεδίω
και απείλησε με αποχρηση της Περιφέρειας!
Σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογν-παρωδία δεν επτρέπει ε.
0 Εντ Ράμα φρόντισευ να ψηφίσουν
Αιγότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους!
φησυχασμό προς
Το παρόν. Εξάλ .
, επιδημο λονικό
φορτίο
Με την απειλή καραντίνας Χράτησε πολλους στην Ελλάδα
. Εν σήμερα αναμένεται η
ανακοίνωση Των Τελικν αποτε
λεσμάτων από ις εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη νέου Κοι. Τα όσα διαδρα ματίζονται στο Κέντρο
Πρόληψης Σχεδία
και τα οοία Το Τελευ Ταίο διάστημα έχουν
δει Το φως ης δημοσιότητας , μετά από τα
αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του nA , πέ
ρασαν επιδερμικά από το χθεσι - από ερτημα που υπέβαλε ο επινό περιφερειακό συμβύλιο, μετά κεφαλής Της αίκής ΣυσπείρωΠροβληματισμένη η Σύγκλητος
Επαναλειτουργία ζητά εκ νέου
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!
Αταραίτητη και η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος
. Σοβαρό πρόβλημα
εχει προκυψει στο Πανε
ΒΟΛΕΣ
Τα πειράματα.
νοβουλίου στην Αλβανiα, αυτό
που μπορεί να πει κανείς με σ γουριά είναι όn μεγάλος νικητής : πιστήμιο Ιωσννίνων , ο της αναμέτρησης ανα- -2ησελ
πως εξάλλου και σε όλα
τα υπόλοπα ΑΕΙ της χρας από την παρατεταμέ
: νη αναστολή Των εργαστηρίων , Των κληνικν a.
σης, r Πρέντ(ας , ο οποίος ζήτησε
μια πρτη ενημέρωση από τον Πε.
pιφερειάρχη , δεδομένου όn η n.
ριφέρεια εκπροσωπεται στο Διοκητικό Συμβούλιο rou Κέντρυ .
Παίρνοντας το λόγο ο Περφερε άρχης Αλ. Καχριμάνης, Ψφανς ενο
χλημένος , υποβάθμισε το ρόλο του
Κέντρου Πρόληψης.
> Του ΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
ΕνΟΠΟΙούνται οι έδρες ταξ
Δίμων Ιωανιτν και Στσας
ΟΗ επιστήμη , κυρίως στον ιαΤρικό τομέα, με το πέρασμα των
χρόνων έχει κάνει πολλά άλ ματα, αλλά και θαύματα! Οι ανακαλύψεις έχουν δσει αλύσεις
στον ανθρπινο
Bυλλέγοντας προτίσεις για την
οναδειη του 1στορικού κέτοου :σκήσεων και της πρακη: κής σσκησης -11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Των Ημερν
Το Πάσχα των Ελλήνων
πανδημία και οικονομία
Στον ρυθμό του ημτελικού ο ΠΑΣ Γιάννινα
Τιμντας της Ηρωϊκή
Έξοδο του Μεσολογγίου . . .
Άπαντες παρόντες
με τον Ολυμπιακό!
Σήμερα η αναχρηση της αποστολής για Αθήνα, όπου αύριο (7 μμ)
οι Γιανντες έχουν ραντεβού με την ιστορία τους
> Του ΑΤΕΛΟΥ ΚΟΛΕΜΠΑ οικονομολόγου
> pάφει ο ΓΕΩΡΙΟΣ Δ ΚΑΨΑΛΗΣ,
Καθηγητής- Τp. Πρύτανης Πανεπ. ωκννiνων
ΦΗ δεκάτη Απριλίου του έτους 1826 , που τιμάτα
κάθε Κυριακή των Βαϊων , είναι , χωρίς αμφιβολία,
μία ξεχωριστή ημέρα που σημάδεψε την πορεία
του αγωνίζόμενου ελληνικού έθνους, κατά την επα νάσταση του 1821. Είναι μία ημέρα τιμής και δόξας
προς όλους αυτούς που θυσιάστηκαν, είναι μία ημέρα αινιας μνή μης και σεβασμού προς όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και έδω| σαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας .
. Πάνοπλος θα παραrαχθεί ο ΠΑΣ Γιάνννα
στον επαναληπτικό αγ .
να Των ημτελικν Του Κυ
πέλλου Ελλάδας με αντίπαλο roν Ολυμπιακό μιας
και συμμετείχαν κανονικά
στη χθεσινή προπόνηση
οι Πρσμαν ,
. Εν όλοι ελπίζαμε ότι θα απολαύσουμε την
άνοιξη , την επανάσταση της θεάς φύσης στα χωριά
μας , να κάνουμε την ανάστασή μας , να έχουμε ελευθερία κινήσεως , και την επικοινωνία με αγαπημένους
μας ύστερα από ενάμισι χρόνο απαγορεύσεων, η
κυβέρνηση μετά από εισήγηση των επιδημιολόγων,
αποφάσισε να πει όχι στις μετακινήσεις Το Πάσχα και
από 3 Μαίου θα επτρέπεται η λετουργία των καφέ με τραπεζάκια έξω
και οι περιφερειακές μετακινήσεις θα ανοίξουν από 15 Μαίo !
Ηπαλινωδία και ο ανεπιτυχής χειρισμός της κυβέρνησης έφεραν
αυτό το κακό αποτέλεσμα . Πς είναι δυνατόν το μέγα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα