Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ

Εξασφαλίστηκε από την Κυβέρνηση η χρηματοδότηση για τον
δρόμο Δράμα-Αμφίπολη Σελ. 5
 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ

Άρθρο: Οι Αρμένιοι
της Καβάλας Σελ. 6

 PATHOS: ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΣΤΟ IMARET

Το μνημείοξενοδοχείο
της Καβάλας
ανοίγει τις
«βαριές»
πόρτες του
Μεστζίτ και
«υποδέχεται» τη Μαρίνα ΛιόντουΜωχάμεντ και τον Άλκη Ζοπόγλου σε «ήχο» ανατολικό Σελ. 9

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

26.04.2021
Έτος 24ο
Αρ. Φύλλου 5700
Κωδικός: 2974

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τιμή: € 1,00

«Ιερό αντάρτικο» από τον Σεβ.
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου
κ. Στέφανο με αγάπη προς τον λαό
και σεβασμό προς την Παράδοση

Π

άντα
πίραρχίας.
στευα ότι
Ζούμε πρωτόγνωμε τον διρες καταστάσεις
άλογο –ο
και δεν νομίζω ότι
οποίος είναι καθαθεσμικά υπάρχει
ρά ελληνική επινόκώλυμα.
ηση-διευθετούνται
Οι σκέψεις αυτές
Από τον
πολλά προβλήμαμου δημιουργήθηΣωτήρη
τα, βρίσκονται κοικαν όταν αλίευσα
νά αποδεκτές λύ- Μ. Τζούμα από το διαδίκτυο
σεις και ενισχύεται
το πρόγραμμα που
κάθε πνευματικό έργο
κατήρτισε ο οξύνους Σεβ.
και όχι μόνο.
Μητροπολίτης Φιλίππων,
Θα μπορούσε ίσως η ΔιαρΝεαπόλεως και Θάσου κ.
κής Ιερά Σύνοδος να θέσει
Στέφανος, ο οποίος κιτο θέμα της αλλαγής του
νούμενος από πολλή αγάχρόνου, αλλά και τρόπου
πη προς τις ανάγκες του
–αφού ουσιαστικά καταποιμνίου, αλλά και των
λιμπάνεται η ακολουθία
κληρικών του, των οποίτου Όρθρου της Αναστάων προφανώς δεν θέλει
σεως- στους αγίους Αρχινα ταράξει την ιερατική
ερείς τους συγκροτούντες
τους συνείδηση, οικονότην Ιερά Σύνοδο της Ιεμησε πραγματικά το πρό-

γραμμα των ακολουθιών
με τρόπο που σίγουρα
δεν θα επιφέρει αντιδρά-

 ΖΗΣΗΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

σεις. Και ερωτώ, δεν θα
μπορούσε να εφαρμοστεί
αυτό πανελλαδικά;

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΝΟΥ

Εκπρόσωποι της διοίκησης
και των εργαζομένων άνοιξαν
τα χαρτιά τους – Αγεφύρωτο
φαίνεται το χάσμα ανάμεσα
στις δυο πλευρές Σελ. 4

Άρθρο: Τα τζαμιά
της Καβάλας [Μέρος Β'] Σελ. 11

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ 1η ΤΟΥ ΜΗΝΑ
email: [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

M.A. in Education
T.B. Καθ. Πανεπιστημίου Κρήτης