Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογρφος
τον το1o toυ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Α ΤΟ ΟΡΙΑΜΒΟΤ!)
ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ ΕΩΝ
ΟΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ "ΝΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣΤΟΥ
ξοργισμένη εί.
ΕΠΟΡΤΑΖ)
του Ynoυργείου E. ουμφνησε να noραχω
θνικής Αμυνας να ρήσει τα Κόστρο ot .
κοινωνία μετά
Iτις εξελίξεις ρnς ισελίχος "oκηρυξει διαγων . διτες Anό otε o ΠοΓεωργίou . Η Δημοτι . οη.. napaτηρητή psoμάδα μετά τη συνά - γείo Άμυνος να προχω
θει οε δύσκολη θέοη noios δείχνει να vi κου με toν Υnουργό N Yε Η κοινωνία θα
καθς η κοινή γνμη ntεt tα χείpας toυ, Πανογωτoουλ .
βλέπει με ιδιαίτερη μετά την anόφαση
Ανοικτή Επιστολή του Γιργου Τρυφωνίδη
Προs τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας
Αλλάζουν οριστικά τα δεδομένα
Μετά το κόψιμα τηις Τουρκίκας
πό το πρόγραμμ ουμπαραγωγής
μοτικν αεροσκαρν F35
Προς τον Υnoupyo EΟνικης Αμυνος
Με έκnληξη είδα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι το ΥΑλλά και την επικείμενη αναγνριση
της Γενοκτονίας των Αρμενίων
Γεωργίου στην Πρέβεζα .
Μοναδικό όπλο
το εμβόλιο..
Το μον .
γα την κοπου mήγα γα τν κα μέρες πtρrποίηση του
οικογενεακού μας τάβαινουν
κα οφείλουμe νt το εμικδουμ .
Ano τους θανάτους nou έχουν κατανουν , οχι μονο από
λά και από πολλού
άλλους τργupω με
την πρτη δόση tου mβολίou , τόνιοε ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιτης Ap
νόματα