Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 24.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7593
29 χρόνια
Επιστρεπτέα προκαταβολή :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Το χρηματοδοτικό εργαλείο Που θα την αντικαταστήσει μετά το Πάσχα
Βορείου Ελλάδος
Φοροελαφρύνσεις:
Ποιοι και Πόσα κερδίζουν με το
"κούρεμαν της προκατιβολής φόρου
Οι κερδισμένοι τον φετνν φορολογικν δηλσεων.
Παραδείγματα με Τς μεισεις που θα αποτυπωθούν στα φετνά
εκκαθαριστικά των φορολογικν δηλσεων
0 Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, αφνδιάζοντας
ευχάριστα την αγορά , ανα
κοίνωσε μόνιμες και οριζόντες
μεσες φόρων χωρίς το κρ
τήριο της πτσης του Τερου και
επέκταση των ελαφρύνσεων για
τους μισθωτους του ιδιωτικού
τομέα Το 2022.
Από Δευτέρα οι ατήσεις για Τις κατασκηνσεις του OΑΕΔ
Lufthansa
Ξεκινά τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 κι
ρα 08:00, η υποβολή ατήσεων των δικαι- ανάπτυξης και έως Τις 10 Σεπτεμβρίου για τα
ούχων της ΕΠιταγής Διαμονής σε Παιδικές Παιδιά με αναπηρία με Ποσοστό 50% και
Κατασκηνσεις και των Παρόχων κατασκηνωτικν επιχειρήσεων για Τη συμμετοχή θα φιλοξενηθούν σε Παιδικές κατασκηνσεις
τους στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογ 2021. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σμός του Προγράμματος ανέρχεται στα
λήγει στις 8 Μαΐου και ρα 23:59.Το Πρόγρ - 35.000.000 .
αμμα θα υλοποιηθεί από Τις 15 Ιουνίου 2021
έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα Παιδιά Τυπικής
άνω . Ο συνολικός αρθμός των Παιδιν Που
Προς απογείωση
απολύσεων
η Lufthansa
ΑΑΔΕ θα χρεια- αιτέρω μείωση καταβάλλεται το
κάποιους του ΕΝΦΙΑ κατά Σεπτέμβριο του
89% για την οποία 2021 και η τελευτις έχει δεσμευτεί η ταία το Φεβρουάριο του 2022.
Δεν, θα υπάρξει ΣΚΑΙ ανέφερε ότι
καμία
αλλαγή η άσκηση της στεί
φετινό αναπροσαρμογής μήνες για
αντικειμε- <τρέξει>
Δεν αλλάζει ο
ΕΝΟΙΑ ΤΟυ
ΕΝΟΙΑ, ξεκαθάρ
ισε ο υπουργός νικν αξιν των
Οικονομικν ακινήτων
Χρήστος Στα- Προχωρήσει μαζ κειμενικν αξιν Σημεινεται ότ ο
κούρας
προσαρμογές κυβέρνηση .
Των νέων αντιμε Τον καθορισμό τιμν ζνης στο τέλος του
Σε συνέντευξή για πρτη φορά έτους θα εξετα- έξι
στον ΕΝΦΙΑ και
ΕΝΦΙΑ ου 2021
θα καταβληθεί σε
ισόποσες
σε νέες περιοχές , στούν τα δεδο-μηνιαίες δόσεις,
με την πρτη να
του στον ραδιοφωνικό σταθμό Όπως
η μένα για την Περ2η
Created by Universal Document Converter