Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7737
Τιμή Φύλου 0.50
Παράταση
της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων
για 3 Προσκλήσεις
ενίσχυσης του Τουρισμού
στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Σε τροχιί
υλοποίησης το βόρειο τμήμα του Ε65
Συνέχεια στην 6
Ε04-2020
νΣτο Ελεγκτικό
Συνέδριο
η σύμβαση
1.554 οιτήσεις χρηματοδότησης
με συνολική αιτούμενη δημόσι
δαπάνη 2,72 εκ . ευρ υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο της Ανολυτικής
Πρόσκλησης της Δράσης
Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την πανδημία
Covid-19 στην Δυτική Μακεδονίων
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 10
Οι παγίδες με τα τεκμήρια
και τις αποδείξεις
Συνέχεια στην 11
Επιστρεπτέα
προκαταβολή 7:
Κόβονται οι μισές!
επιχειρήσεις
Enioημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε ,
Συνέχεια στην 4
ΓΓ Εθνική:
Επικίνδυνεs
ΤΡΕΒΕΝΑ
αποστολέs για
tιs Δυτικομακεδονικές
ομάδες
43ης Οκτωβρίου 151
Συνέχεια στην 20