Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
76 νεκροί
819 διασωλην ωμένοι
2754 νέα χρούσματα
110 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
Ανλυτικα:
13 στην 1ΠΕ Aράμας
ΚΑΘΗΜΕ.ΡΙΝΗ
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
5 στη Θσο
16 στην ΠΗ Ξάνθης
17 στην ΙΠΕ Ροδότης
21 στην ΠΕ Ββρυ
"Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία":
Πολύ υψηλό το ενδαφέρον των μελν ΔΕΠ
γο το δακοκό τους έργο σύμφονα
μεα αιοτελέσμοτο έρευνας
του Δημοχφτείου Πονεπηστημίου θρόκης
και του Πανεπιστηιμίου Πατρόν
Η ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
Το χρονικό
μιας προαναγγελθείσας απόφασης |ΑΟΚΡΙΕΙΡ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE
ετα από μήνες σκεδάσον και να ανακόLV4στο περιφερεια- προέρχοντα κυρίως από
κό συμβούλιο στις 26 την Δρύμα που είναι η μ.
Σε διαδικτυακη κοινι" Ημερίδα των Γpαφείων
Υnοστήριξηnς Διδασκαλίας και Μάθηoης PΑΔΙΜ)
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου opάκης και του
Πανεπιστημίου Πατρν , την Παρασκευή 16 Απρ.
λίου, την onoia nαρακολουθήσαν nάνω από 170
μέλη διδακτικού nροσωηικού αno όλα τα Πανεπ τυν πεpιβαλλοντικν σε , αντιλαμβανόμενη
στήμια naρουσιάστηκαν τα αnotελέσματα ερευ .
νητικού Προγράμματος nou αφορούσε στις αντι .
Λήψεις των μελν ΔΕΠ για tο διδακτικό τους έρ.
κής 7ραμμής Θεσουλονί- των με ταη ορν με σtr
Νίας Καρβάλης) . Το θέμα χιάς . Τχάπι με το
ΣΕΛΙΔΑ 7
δριάσεις εντός τον 2020
Παρακολουθούμε τις ένuν κάθετο όξονα που θα
σουw την σν μπλήροση 30 πραγματοποιούνται από
πληροφορίες που διοχε- να ή την Αμφίπολη κα
νεται στις πουτματικές
διάηοpους φο0ί , όπον Βέβαια είνuι uμίβολο uv Στnpo Αμνγδαλενα, νό μrτuηουeς aνayμες
ΣΕΛΙΑΑ 5
"Λαζαρίνες".
Έθιμο της Κεσσάνης
Ανατ. Θράκης
ΠACXA
γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
ΗΘΟC ΚΑΙ ΕΘOC
Ερτηση Μπουρχάν στον Σταϊκούρα
"Βασικά αιτήματα
της Ένωσης Φοροτεχνικν -Λογιστν
Ελ. Εταγγελματιν Ξάνθης"
ΚΑΛΗ ΑΝACTACH
ΚΑΛΟ ΠACXA
tokatiallo.gr, τηλ:2541072513
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΞΑΝΘΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα