Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιoρυτής - Νικάλ αος Καραά νος 1951-1974* Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6880-12.339
050 ε
|Πρόταση για ονοματοδοσία
σε οδό της πόλης μας
στην μνήμη του ευπατρίδη
Ιάκωβου Τσούνη
Με απόφαση της διοίκησης
του Νοσοκομείου Δράμας
Αίτημα για προμήθεια
μαγνητικού τομογράφου από
το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ
Χωρίς απαντήσεις
από τη δημοτική αρχή Μαμσάκου
ι συμβαίνει με
την αδειοδότηση
| Του Δημοτικού Σταδίου Δράμας;
Της Δόξας
το δράμα
δεν έχει τελειωμό
Ανακοινσεις από Συνδέσμους
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ειδική αναφορά στον οδικό
άξονα Δράμας-Αμφίπολης
από τον πρωθυπουργό
Κατά πλειοψηφία η έγκριση της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αντιδράσεις για τη μελέτη
διαμόρφωσης του περιμετρικού
δρόμου Κορυλό βου
Θετικές αν και με ερωτηματικά οι παρατάξεις της μείζονος αντιπολίτευσης
Αρνητικές οι παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευση και κατά των δωρεν
Τέθηκαν σοβαρά ζητήματα προτεραι οποίησης των έργων για το Δήμο Δράμας
-ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θα βρίσκεπαι αύρω
Σάββατο ο πρωθυπουργός της χρας κ .
Μητσστάκης Κατά την
επίσκεψή του , θα έχει μα
ενδελεχή ενημέρωση για
μια σαρά υποδομν , κυρίως οδοκν έργων στη
Βόρεια Ελλάδα από τον
υπουργό Υποδομν και
Μεταφορν κ . Καραμανλή
Κατά την επίσκεψη του
κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονάκη, παρόντες θα είναι
επίσης οιπεριφεpεκάρχες Κεντροκής Μακεδονίας κ ττζκστας και Αν. Μακεδονίας την ανάπτυξη των περωχν της Βόρειας
- Θράκης κ . Μέτος , καθς κα ουφυποuργός Μακεδοίας-Θράκης κ . Καλαφάτης .
οδικός άξρνας Δράμος- Αμφίπολης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάp χουν , ο κ. Μητσοτάκης αναμένετα να συζητήσει κυρίως το θέμα της κατασκευής
του οδκού άξρνα Δράμας-Αμφίπολης κα nTr, α αρμόδες υπηρεσίες της Περφ
να προβεί σε σχετικές ανακονσεις για το ριας Αν . Μaκεδονίας-Θράκης , συγκεν
έργο, όπως και για τον οδικό άξονα Θεσσα- τρνουν στοοεία σχετικά με το τμήμα του
λονόκης-Εδεσσας
Η ενημέρωση για τα δύο έργα , γίνετα σπό την ευθύνη της -Εγνατίας Οδού ΑΕ. ,
στο πλαίσιο του ζπήματος, ότι και τα δύο έχει περάσει πλέον στην ευθύνη της Περέργα δεν θα μπορούν να έχουν χρηματοδό- φέρας Αν . Μακεδονίας-Θράκης, προκε
τηση από το Ταμείο Ανάκαμψης , όπτως δια - μένου αυτά να προuθηθούν προς την Ι
φανόταν , αλλά δεν υπήρχαν επίσημες εντρκή διούκηση και προς ενημέρωση του
ανακοινσες .
Του Θανάση Πολυμένη
PKETH ρα κρά .
Aησε η συζήτηση
Ιστη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης , για το 4ο θέμα στη
σειρά της ημερήσας διάταξης με ττλο: Εγκpιση
παραλαβή μελέτης για το
έργο: Διαμόρφωση περμετροής δημοτικής οδού
Κορυλόβου-, η οποία
πρόκεται στη συνέχεια
να υποβληθεί ως υποέργο της πράξης με
τίπλο: Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός υποδομν
Δήμου Δράμας, , στο
χρηματοδοτικό
γραμμα -Αντ. Τρίτσης-.
Η σετική μελέτη , όπως δημοσίευσε την περασμένη
εβδομάδα ο "Πρωνός Τύπος ., είναι δωρεά της ετα- τεθεί .
ρeίας RAYCAP και έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία
με τη Δεύθυνση Τεχνικν Έργων του Δήμου Δράμας .
Την εισήγηση του θέματος έκανε ο αρμόδιος αντιδή - κήπου και της Αγίας Βαρβάρας , για τις οποίες μέχρισήμαρχος Τεχνικν Έργων κ. Καψημάλης, ο οποίος με
ταξύ άλλων σημείωσε ότι η μελέτη προβλέπει τη έργα , θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα.
δημιουργία και κατασκευή πεζόδρομου κατά μήκος της
περμετρικής Κοριλόβου, διαδρόμου ια τζόκνγκ , πο
δηλατόδρομο , χρο στάθμευσης οχημάτων και άλλα.
Προβλέπει επίσης και έργα για την απορραή των όμ
βρκων υδάτων. Το έργο έχει προϋπολογισμό λίγο πιο
κάτω από 5 εκατομμύρια ευρ.
Κατά τη δάρκεια της συζήτησης , εκ μέρους της πα - ρατάξεων και σημείωσε ότπ έχει αργήσει πολύ να έρθει
ράταξης-Πόλη +Ζωή οκ Μλεκάνης εξέφρασε ερωτή στο σμα το επχεφησιακό πρόγραμμα του Δήμου.
ματα , για παο λόγο στην εισήγηση δεν υπάρχει καμιά Αναρωτήθηκε βέβαια τι ίνεται με ις δαχειριστικές
αναφορά ως δωρεά της RAYCAP αλλά ήρθε στο σμα μελέτες του δημοτικού κήπου και της Αγίας Βαρβάρας,
να συζητηθεί και να ψηφιστεί ως μελέτη των Τεχνικν
Υπηρεσιν με υπογραφές αρμοδίως από υπαλλήλους
και στελέχη της υπηρε
σίας Και αναρωτήθηκε
πoος μας παραδίδει τη
μελέτη για να την παραλάβουμε - και δεν γνεται
τυπικά να παραλάβουμε
και να εγκρίνουμε τη με λέτη, εφόσον τυπικά αναφέρεται ότι έγνε από τη
Δεύθυνση Τεχικν Υπηρεσιν του Δήμου Ρτησε επίσης για ποιο
λόγο δεν έγνε με τη δια.
δεκασία της δωρεάς.
Οκ. Μλεκάνης αναφέρ
θηκε στο θέμα του πλαφόν του προγράμματος
Αντ. Τρίτσης- που είναι
22 εκατ. ευρ και ζήτησε
να υπάρξει μα προτερα οποίηση των έργων που
υποβάλλει ο Δήμος Δράμας για χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα του
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π..
Παρ' όλα αυτά , υπάρχουν πληροφορίες
ότι αυτά τα δύο οδιά έργα σημαντικά για
Ελλάδας , μτορούν να πραγματοποθούν
είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπ. Υποδομν και Μετάφορν , είτε μέσω Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδωτικού Τομέα (ΣΔΤ.
Πάντως , σύμφωνα με πληροφορίες του
ΦΩΤΟ ΠT.
πρό Υπ. Εσωτερεν, καθς με τις μελέτες που ενδιαφέρεται
να καταθέσει ο Δήμος, ξεπερνάει το πλαφόν που έχει
δρόμου Δράμας-Μαυρολεύκης , το σποίο
Τόσο ο κ Μλεκάνης , όσο και οι άλλα επκεφαλής , έθεσαν το θέμα των διαχεριστικν μελετν του δημοτικού
μερα δεν έχει γνει ττοτα , και σημείωσαν ότι αυτά τα
πρωθυπουργού.
Όπως είτε , πρόκειται για πολύ καλές μελέτες και περ γράφουν με σαφήνεια τα έργα και τους προϋπολογσμούς-.
Ο επικεφαλής της παράταξης-Project Δράμα 2020.
κ. Τσιαμπούσης, ήτησε να υπάρχει ένα επιχειρησα κό
πρόγραμμα για το Δήμο , με τις προτάσεις όλων των παΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
α ατοίες όπως είτε, δεν προχρησαν στη συνέχεια.
| σελ.4n
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηω:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΑΕΡΙΟΝ ΘΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοιτη Ιστρικής σχολής Α.Π.Ο.
Eιδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 69774 22 184
ΣΤΗΡΙΖΟΥΗΕ
ΤΗΙ ΤΟΠΙΚΙ ΑΤΟΡΑ
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Καθημερινές: 1000-1300 και 1 8:0020:00 (εκτός Ττόρτης
Σαββατοκίρισκα κλειστά
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μαs Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
- Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
(Παραλαβή παράδοση κατ' oίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας ..
Κύκνος
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΑΜΑΣ
Εφiδρων Αξιωματικν. 12Α, Δράμα , Τ.κ. 6100
T. 2521 032 269 |ennibratindpn. oml www.ariorthrakis.gr
ΠΡΩΝΟΣ
3es 043 791 / 2521 104562
(ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα