Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Πέντε κρούσματα
και 15 νοσηλευόμενοι
στη Λακωνία > σελ. 7
Πορεία προς δημοπράτηση
για το φράγμα Κελεφίνας
Αναγκαία η επιτάχυνση
| διαδικασιν για το Παλαιό
> σελ 8 Πρωτοδικείο ελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6105 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax: [email protected]
Αναλυτικά τα Πέντε μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
Στις 14 Ιουνίου
η έναρξη
των Πανελλαδικν
Μεισεις φόρων
και εισφορν για ανάκαμψη
Δεν θα γίνουν
Προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου θα
ξεκινήσουν οι φετνές Πανελ.
λαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια και την Τρίτη 15
Ιουνίου για τα Επαγγελματικά
Λύκεια, όηως γνωστοnοίησε
η υnouργός Παιδείας Νίκης
Κεραμέως , κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου , όπυ
Παρουσιάστηκε το ηλαίσιο
επαναλειτουργίας των σχολείων.
Τα σχολεία-νηnιaγωγεί .
δημοτικά, γυμνάσια - θα ανοίξουν τη Δευτέρα 10 Μαΐου.
όπως και τα λύκεια τα onoίa
επαναλειτούργησαν Πριν αnό
το Πάσχα Το σχολικό έτος θα
nαραταθεί ως την Παρασκευή 25 Ιουνίου για το νη.
nιαγωγεία και δημοτικά και
έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου για τα γυμνάσια και λύ υ Ο
Ποιοι και nόσο ωφελούνται
Πέντε φορολογικές και ασφαλ- μίας
στικές ελαφρύνσεις για επιχειρή
κρίσης είναι η ταχεία ανάκαμψη μηορέσουν να γυρίσουν και Πάλι
σε θετικό Πρόσημο . Παράλληλα
εργαζόμενους γός η κυβέρνηση έχει oποδείξει σκοπό ανακοιννουμε σήμερα αποτελούν μέτρα τα οnοίa θα naανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός , ότι σταθερή της προτεραιότητα Πέντε μέτρα τα οnοία θα αnοτελέ - ράσχουν ρευστότητα στην οικοείναι η μείωση της φορολογίας σουν την Βάση, το θεμέλιο, για την νομία , αλλά θα αυξήσουν
διάρκεια τηλεδιάσκεψης nou ηριν, κατά τη διάρκεια της nανδη- αnoφασιστική επάνοδο . Και θα σημαντικά και τις Προ0οπικές μιας
Πραγματοηοιήθηκε την Πέμπτη μίας, αλλά και μετά από αυτήν . δσουν τη δυνατότητα σε επιχει - δυναμικής ανάκαμψης αλλά και
Και ηρτο μέλημά μας μετό την ρήσεις οι onοίες σημείωσαν ζn- ηροσέλκυσης επενδύσεων. .
συνέχειο σελ 9
ΟΠως δήλωσε ο Πρωθυπουρ- της οικονομίας και γ' αυτό τον
Κυριάκος Μητσοτάκης , κατά τη
22/4 , με αντικείμενο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονο- καταπολέμηση της υγειονομικής μίες μέσα στην Πανδημία να
αΠέπλου Προστασίας στον Ευρτα
δια της δικαστικής οδού
κεια.
ανακοίνωσε
υπουργός Οσον αφορά τα
Πανεπιστήμια, δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για την
εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.
Μεγάλη σημασία για την
επαναλειτουργία των σχολείων έχει η καθοδική Πορεία
του δείκτη θετικότητας , ο εμΒολιασμός των ηλικιωμένων
και ευάλωτων ομάδων και τα
selftest , επανέλαβε η κ. Κε ραμέως Σημεινεται nως το
self test θα συνεχίζουν να
διατίθενται δωρεάν και οι μαθητές όλων των Βαθμίδων θα
πρέπει να επιδεικνύουν τα
αρνητικά τεστ κάθε Δευτέρα
και Πέμπτη.
Μήνυση κατέθεσε ο Σύλλογος Φίλων του Ποταμού
Σε δραστικές ενέργειες ηροΒαίνει ο Σύλλογος Φίλων Προστασίας του Ποταμού Ευρτα
Ο Ευρτας, anoonτντας ου σιαστικές Παρεμβάσεις και τη
λήψη anoελεσματικν μέτρων
για την Προστασία του ιστορικού
noταμού , αoπό την εκτεταμένη
ρύπανση nου καταγράφεται ανά
συχνό χρονικό διάστημα, σnε λντας το υδάτινο σύστημα και
τον υδροφόρο ορίζοντα,
Έτσι, τα μέλη του Συλλόγου
υπέβαλαν μήνυση κατά Παντός
υπευθύνου ενηιον του κ . Ει σαγγελέως Πλημμελειοδικν
Σπάρτης μετά από την nαρατήρηση των φαινομένων μόλυνσης και κατόπιν σχετικής
απόφασης της γενικής συνέ λευσης του Συλλόγου .
συνέχεια σελ g
ουνέχεια σελ 7
β1lakonikos.gr
Όσο διαρκεί
η επέτειος
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Χρήστου Πανναρά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα