Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 23.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7592
29 χρόνια
ΠΑΝΙΛΛΗΝΙΑ στην κατανάλωση φυσικού αερίου το ο τρίμηνο
ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 4,560
Βορείου Ελλάδος
Alpha Bank:
Ανησυχίες γι α διεύρυνση του χάσματος
Πάςη πονδημία χτύτησε
αγορά εργασίας
Κτεβίζουν στο
49% τΟν Πήχη για
την ανάτιξη
οι θεσμοί
Τις γυναικες στην
Ακόμη και μετά από δεκαετες προόδου προς την κατεύθυνση της ισότητας τον δύο
φύλων, το χάσμα μεταξύ τους Παραμένει σημαντικό. Σύμφονα με την πρόσφατη έίθεση
του Παγκόσμου Οικονομικού Φόρουμ (Gobal Gender Gap Report 2021, Word Economic
Foum ), η Δυτκή Ευρόπη εξακοίουθε να έχει την καλύτερη επίδοση σε σχέση με άλλες
γεογραφικές περιοχές του πλανήτη, καλύπτοΥτας σήμερα πάνω από τα 34 Του έμφυλου
χάσματος, αναφέρει ανάλυση της Αpia Bank
Η χρα μας κατατάσσεται στην
98η θέση σε σύνολο 156 χωρν
και καλύπτε το 68,9% Τυ
έμφυλου
μεγαλύτερες
8ντοίζοντα στον οικονομικό
και τον Πολιτικό στιβο, εν στην
Εκπαίδευση και την Υγεία
σημανονται εξαιρετικές επιδόσεις στους σχετικούς δείκτες
(99,49% και 96,6%, ατίστοχα).
1 ΙNTRAS0 FT
χάσματος
διαφορές
Για να συμμετάσχετε στις επόμενες εξε- ητικά, Κόστος κλπ) με Τις εξετάσεις της
τάσεις πιστοποίησης της ΕπΙτροπής Επτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) επισ
Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ. ), η καταληκτική κεφτείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Κεφαλαιαγοράς
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021.
Για να ενημερωθείτε σχετικά (Ημερομ Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την 12η και
ηνίες εξετάσεων , Ατήσεις , Δικαιολογ- 13η Ιουνίου 2021.
σήμερα τη δια - μερίσματος θα Αννυμη Εται- 2021.
TrastorTΡΑΣΤΟ νομή μερίσμα- είναι οι εγγεγρ- ρεία> κατά την Η
καταβολή
του μερίσματος, θα ΠραγΠοσού αμμένοι
Παρασκευή 28
Μαΐου
0,00% τος
ανά αρχεία,
κοιννει προς μετοχή από τα Συστήματος ( Re cord ματοποιηθεί
τους μετόχους κέρδη χρήσης Αυλων ΤίΤλων Date).Ως ημερ- από
Α.Ε.Ε.Α.Π. ανα >>
ε0,01
Ελλάκτωρ:
όΤΙ η Ετήσια του
Τακτική Γενική καθς
2020 ("Σ.Α.Τ.') Που ομηνία έναρξης Πληρτρια
Τράπεζα
και διαχειρίζεται η καταβολής του
Συνέλευση των Προηγούμενων <Ελληνικό Κεν- μερίσματος <ΤΡΑΠΕΖΑ
Μετόχων της χρήσεων . Δικαι-Τρικό ΑΠοθε-ορίζεται η Πέμ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
αποφάσισε ούχοι
Του Τήριο ΤίΤλων πτη 3 Ιουνίου Α.Ε.>.
Created by Universal Document Converter