Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ολα τα μέτρα για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5962 Παρασκευή 23.04. 2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Ποιες ηλικίες
είπαν ναν
Κυριάκος Πιερακόκης
Ηλεκτρονικά αι διασταυρσεις φοολογικού
μητρόου καθηγητν και λεκτόρων
BriQ:
>>> ελ.
>>> ελ
Από 28/4 η καταβολή μέρισματος
ε0,06/μετοχή
στο εμβόλιο
Επιταχύνονται οι διαδικασίες
εμβολιασμού κατά της Covid
19, και από την εοχόμενη
εβδομάδα ξεκινά μία νέα
γραμμή εμβολιασμού για
πολίτες άνω των 30 ετν ,
ανέφερε ο Γενικός Γραμμα
τέας Πρωτοβάθμιας Φρον
τίδας Υγείας Μέριος Θεμστοκλέους , κατά την ενημέρ
ωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και
την πανδημία.
Εξήγησε ότι αυτή η ηλικακή
ομάδα θα εμβολιάζεται με το
εμβόλιο της AtraZeneca, που
υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις
και αν θέλει θα μπορεί να
εμβολιαστεί νωρίτερα . Η
πλατφόρμα των ραντεβού θα
ανοίξει 27 Απριλίου.
Τόνισε
για άλλη μια φορά ότι
τα εμβόλια είναι ασφλή και
οι κίνδυνοι εξαιρετικά χαμ ηλοί, λέγοντας χαροκτηριστι
κά ότι με το εμβόλιο της
AstraZeneca έχουν εμβολιαστεί στη χρα μας 440.000
πολίτες . Είπε ακόμη ότι το
Μάιο οι εμβολιασμοί θα ξεκι
νήσουν στις 4 του μήνα. Με
βάση τον προγραμμτισμό
της Επιτροπής Εμβολιασμν,
άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα
για να μπορούν να κλείνουν
ραντεβού οι εκπαιδευτικοί
και οι πολίτες της ηλικιακής
ομάδας 5559 και όπως είτε ο
. Θεμστοκλλέους ήδη έχουν
κλειστεί 138.000 ραντεβού. χέρια στα 13 ευρ ανά
Το Σάββατο 24 Ατριλίου θα
ανοίξει η πλετφόρμα έτσι
στε να μπορούν να κλείνουν
ραντεβού οι ηλικίες 50-54
Μέχρι στιγμής έχουν πραγμα
τοποιηθεί 2.645.000 εμβολια
σμοί . Σήμερα αναμένεται να
ξεπεραστούν οι 50.000 εμβολιασμοί. 1.870.000 συμπολίτες
μας έχουν εμβολιαστεί με1
δόση, ποσοστό 17.8% και
15000 και με τις δυο δόσεις ,
ποσοστό 74%.
Πέρασε τακέτου για το 1,64%
ης Τέρνα Εκεργειακής
Ενα πακέτο μετοχν της
Τέρνα
λεστικό Μέλος του Δ.Σ.
της Εταιρείας κ. Γεργιος
κήΤENΕΡΓ -2,52%ς πέρα-Περιστέρης, προέβη στις
πληση
1.900.000 κοινν ονομαστικν μετοχν συνολικής
αξίας 24.700.000,00 ευρ.
Ενεργειασε προ ολίγου μέσω του
Χρηματιστηρίου.
21/4/2021
Η Ευρπη, άρα και η Ελάδα , μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερες από
την πανδημία μέσα από μία πράσινη ανάκαμψη, επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, την εξοκονόμηση ενέργειας, τις ανανεσιμες τηγές ενέρ
γειας, τις βισιμες μεταφορές και την καθαρή τεχνολογία δημιουργντας πράσινες θέσεις εργασίας , υπογράμμισε ο επικεφαλής της
Τρέπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στην ομίλία τον στο 11th
Amual Capital Link Sustainability For um
πακέτο,
1.900.000
μετοχν ή του 1,64% της
εισηγμένης,
άλλαξαν
μετοχή.
ΤΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Η συνολική αξία της
συναλλαγής ανέρχεται στα
24,7 εκατ. ευρ.
ΤΕΚΤΕΡΝΑ
Αντίστοιχα, το χοηματοπιστωτικό σύστημα οφείλει να συνεσφέρει ση μαντικά μέσα από
την προσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και των
μέχρι σήμερα καθιερω μένων
πρακτικν ,
Οπως είπε ο x. Στουρνάρας ,
αναμφισβήτητα η αντιμετπι
υπογράμμσε .
ανακοίνωση
ΤΕΝΕΡΓ
ση της
εταιρεία
ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.E> αν ακοιννει
ότι ο Ποόεδρος και ΕκτεΗ
<ΤΕΡΝΑ
Created by Universal Document Converter