Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4948 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Έρχονται ελαφρύνσεις
• Πέντε φορολογικές
και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και
επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά τη διάρκεια σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο
την επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας.

s

Πολιτική
Συνάντηση του Πρωθυπουργού
με τον Υπ. Εξωτερικών
της Σλοβακίας Ivan
Korčok

s

Óåë. 9

Πολιτική
«Ναι Κεφαλογιάννη
για Υδατοδρόμιο
στη Λίμνη Πλαστήρα»

s

Óåë. 9

Óåë. 5