Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι φοροελαφρύνσεις για επανεκκίνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΟΞΥΤΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
ΑΠΟ ΤΟPERSEVERANCE
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΓΚΑΘΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΓΜΑ
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ο- Αρ. φύλλου 30.703 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 23 Α ΠΡΙΛΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr . 6,20
Αποφασιστικό
μήνυμα κατά
των καταλήψεων
Οι φοροελαφρύνσεις για επανεκκίνηση
Μείωση φόρου στο 22% από 24% για τις επιχειρήσεις, στο 70% η προκαταβολή φόρου
Από το Πανεπιστήμιο
Πατρν
Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που θα στηρίξουν
κυρίωs τιs επιχειρήσειs και τουs ελεύθεροus
επαγγελματίεs τόσο κατά την επανεκκίνηση
τns οικονομίαs, όσο και το 2022, ανακοίνωσε
ο πρωθυπουργός Κυριάκοs Μητσοτάκηs. Από
φέτοs μεινεται η προκαταβολή φόρου στο
55% για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προσπων μεινεται από το 24% στο 22%.
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και
στο 70% για τιs επιχειρήσειs. Από το 2022,
η προκαταβολή φόρου για τIs επχειρήσειs σφορν των μισθωτν του ιδιωτικού τομέα,
θα διαμορφωθεί στο 80%. Επίσηs, από το
2022, δηλαδή για το φορολογικό έτ0s 2021,
ο συντελεστήs φόρου όλων των νομικν ελεύθερουs επαγγελματίεs , τουs ιδιοκτήτεs πανδημία, αλλά και μετά από αυτήν , δή
Επεκτείνεται για το 2022 η μείωση κατά 3 μερίσματα. Το δημοσιονομικό κόστ0s για τον
ποσοστιαίεs μονάδεs των ασφαλιστικν ειφετινό προϋπολογισμό υπολογίζεται σε 900
εκατ. ευρ. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι
Τις συνέπειες που επισύρουν οι
καταλήψειs ωs παράνομη ενέργεια υπογραμμίζει n Σύγκλητos
του Πανεπιστημίου Πατρν με
ομόφωνη απόφασή τms, η οποία
αποτελεί ηxηρή παρέμβαση στην
κατεύθυνση αποτροπής ανάλογων ενεργειν. Στην απόφαση,
που ελήφθη έπειτα από πρόσφατη κατάληψη στην πρυτανεία του
ιδρύματοs, επισημαίνεται ότι η
λειτουργία των υπό κατάληψη κτι
ρίων θα διακόπτεται πλήρωs και
θα εφαρμόζεται ο νόμ0s αλλά και
ο εσωτερικόs κανονισμόs, δηλαδή πειθαρχικός έλεγχ0s για τουs
καταληψίεs. Σελ . 6
καθs και η αναστολή τns ειδικήs εισφοράs σταθερή τns προτεραιότητα είναι η μείωση
για τουs μισθωτούs του ιδιωτικού τομέα, τουs
τns φορολογίαs πριν , κατά τηn διάρκεια τns
ακινήτων και όσουs έχουν εισοδήματα από
λωσε ο κ. Mητσοτάκns . Σελ. 3
Μείωση στις εκπομπές ρύπων στο μισό έως το 2030 από τις ΗΠΑ
ΘΕΩΡΕΙΟ
Στο ΝΑΤΟ
στις 14 Ιουνίου
η συνάντηση
ΜητσοτάκηSpain HoD
Singopore HD
Ερντογάν
Canada HΦΟ!
Σελ. 2,4
ΣΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Κ Αrgentina HD
Προσφυγή Ε.Ε.
κατά AstraZeneca
Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας , Μουν Τζάε Ιν, μετέχει στην τηλεδιάσκεψη των ηγετν για την κλιματική κρίση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν , ο οποίος είχε την Πρωτοβουλία της διάσκεψης, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα μεισουν τις εκπομπές ρύπων στο μισό έως το 2030 και θα αυξήσουν τη χρηματοδότηση των έργων ενεργειακής μετάβασης σε όλο τον πλανήτη. Σελ. 11
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται
η απόφαση της Ε.Ε. για το αν θα προσφύγει νομικά κατά της AstraZeneca
για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις
στις παραδόσεις εμβολίων. Σελ. 10
Εμβολιασμοί μέχρι
και τα μεσάνυχτα
Βαρύ πλήγμα Μπάιντεν
κατά της Αγκυρας
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Eχέγγυα
ΠΥΡΚΑΛ : Το σχέδιο για τη μετα
φορά εννέα υπουργείων στον χρο
της ΠΥΡΚΑΛ στον Δήμο Δάφνης ενερ
γοΠοιεί ζωηρό διάλογο τόσο στην Περιοχή, αναφορικά με την επιβάρυνση
ή τα οφέλη που θα προκύψουν, όσο
και σε όσους δραστηριοποιούνται στο
κέντρο της Αθήνας , Που ανησυχούν
για τον κίνδυνο ερημοποίησης και περατέρω υποβάθμισης. Σελ.8
Ρίχνονται στη μάχ και ιδιωτικά κέντρα
Θα αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων
Στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού
προγράμματ0s, προκειμένου να
διαμορφωθεί το ταχύτερο δυνατον ένα ισχυρό τείχοs ανοσίas ,
ρίχνεται το βάροs τηs μάχns με
τον κορωνοϊό. Με τροπολογία που
κατατέθηκε χθες στη Βουλή, επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίαs
των εμβολιαστικν κέντρων από
Θεσπίζεται ακαταδίωκτο
για τα μελη των επιτρο
Πν Που σχετίζονται με τη
διαχείριση της Πανδημίας
και των εμβολιασμν
Τρεις οι κυρία ρχες
μεταλλάξεις, με
τη βρετανική να καταλαμ
βάνει Ποσοστό 64,22%
οτζο Μπάντεν θα γίνει ο πρτοs
Αμερικανόs πρόεδροs που θα ανα
γνωρίσει επισήμωs τηn Γενοκτονία
των Αρμενίων, σύμφωνα με αμερικανικά και τουρκικά μέσα ενημέρωσηs. Η αναγνριση αναμένε
ται αύριο Σάββατο, στη δήλωση
Μπάιντεν με αφορμή την 106η
επέτειο τns μεγάλns σφαγή. Η
είδηση προκάλεσε νέα πτση τms
λίραs στιs διεθνεis χρηματαγορές
εν ο ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν έκα
νε λόγο για συκοφαντίεs κατά
τns χρas του. Σελ. 9
Η μείωση των φορολογικν
βαρν και των ασφαλιστικν εισφορν συνιστούσαν
πυλνες του κυβερνητικού
προγράμματοs. Το γεγονός
ότι η πανδημία δεν αποτελεί
τροχοπέδη στην υλοποίησή
τουs δεV είναι μόνο τεκμήριο
αξιοπιστίαs για την κυβέρVηση. Είναι και εχέγυο ότι
η ανάκαμψη θα επιχειρηθεί
με καλύτερουs όρουs και όχι
με τ1s δημιου ργικέs δυνάμειs
καθηλωμένεs.
. Χρέος: Το τρίτο υψηλότερο έλλειμμα και μακράν το μεγαλύτερο
χρέος στην Ε.Ε. είχε n Ελλάδα το
2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ ΠΟυ επικύρωσε χωρίς αστερίσκους η Eurostat, το έλλειμμα διαμορφθηκε στο 9,7% του ΑΕΠ από
Πλεόνασμα 1,1% το 2019 και το δημό
σιο χρέος στο 205,6% του ΑΕΠ, από
180,5%. Σελ. 23
Σελ. 7
Ελεύθερες οι διαδημοτικές
μετακινήσεις
τη Μεγάλn Εβδομάδα
δίδεται η δυνατότητα σε ιδιωτικά
πολυίατρεία, διαγνωστικά κέντρα
και κλινικές να συμμετάσχουν στο
εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Η δήλωση του Μπάντεν αναμέ-.
νεται αύριο, με αφορμή την 106n
επέτειο της μεγάλης σφαγής.
Σελ. 2
ΣΧΟΛΙΟΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡA
Ο Τσαρούχης ταξίδεύει στις ΗΠΑ
Ελλάκτωρω: Εγκρίθηκε από
το 68,2% των παρισταμένων μετόχων η αύξηση κεφαλαίου της
Ελλάκτωρο κατά 120,5 εκατ. ευρ.
Τα δικαιματά τους Προτίθενται να
ασκήσουν, κατά δήλωση των
εκπροσπων τους, και οι μέτοχοι
της Greenhill Investments, Παρότι
δεν υπερψήφισαν την αύξηση κε φαλαίου. Σελ. 25
Ισχυρότερο μέτρο, η συνεργασία
Ενόσω η Ελλάδα Πολεμάει να ελέγξει
την πανδημία καταγράφοντας την απλεια 9.788 ανθρπων έως χθες, καθς
αυξάνεται η Πίεση για χαλάρωση των
μέτρων εναντίον του κορωνοϊού, αξίζει
να υπενθυμίσουμε Πόσο αναγκαία είναι
η τήρηση τους. Η Ταϊβάν , με Πληθυσμό
23,6 εκατ , κατέγραψε μόλις 11 θανάτους από την αρχή της πανδημίας . Παρότι δεν εφάρμοσε ολική απαγόρευση
κυκλοφορίας, ούτε έκλεισε τα σχολεία ,
σε περιπτσεις κρουσμάτων επέβαλε αυστηρούς ελέγχους, την ανίχνευση επαφν και καραντίνα, εν στον
γενικό Πληθυσμό επιβλήθηκαν η χρήση
μάσκας, η καθαριότητα και η τήρηση
αποστάσεων μεταξύ ανθρπων. 0,τι
εφαρμόστηκε σε Πολλές άλλες χρες,
με μικρότερη επιτυχία .
Επειδή είναι νησί και γρήγορα απαγό ρευσε τηνείσοδο ταξιδιωτν , η Ταϊβάν
ίσως να μην είναι το καλύτερο Παράδειγμα για την καταπολέμηση του ιού.
ομως, επειδή το 2003 ο ιός SARS είχε
Προκαλέσει 180 θανάτους στο νησί, είναι σαφές ότι η Πολιτική Που ακολουτον δείκτηn κάτω από 1 (στο 0,85) και
έτσι να ελεγχθεί η διασπορά.
Σήμερα, η ευρεία διασπορά της βρετανικής μετάλλαξης στη χρα μας δυσχεραίνει την προσπάθεια ελέγχου του ιού.
θήθηκε αυτή τη φορά ήταν βελτιωμένη. Επειδή η μεταδοτικότητά της είναι 70%
Οπως η Ελλάδα στο πρτο κύμα, η Ταϊβάν πρόλαβε την ευρεία διασπορά του
νέου κορωνοϊού και έτσι απέδωσαν τα
μέτρα που επέβαλε. Κατάφερε, όμως ,
να αποφύγει νέα έξαρση. Πρόσφατη μελέτn του Journal of the American
Medical Association κατέδειξε ότι στην
Ταιβάν η εφαρμογή των μέτρων στην
περίπτωση κρουσμάτων (ανίχνευση,
καραντίνα κ.ά.) κατέβαζε τον δείκτη
μεγαλύτερn, εάν ο δείκτης αναμετάδοσης (Rt ή RO) είναι 1 , εκεί Που 10 άτομα
θα μετέδιδαν τον αρχικό ιό σε άλλους
10, η βρετανική μετάλλαξη μεταδίδεται
σε 17. Απαιτείται, δηλαδή, Πολύ μεγα.
λύτερη Προσπάθεια για να ελεγχθεί, τη
στιγμή Που αυξάνεται n κινητικότητα του
Πληθυσμού. Ο αυξανόμενος αριθμός των
εμβολιασμένων δεν αρκεί ακόμη για να
σταματήσει τον ιό. αΓια να περιοριστεί
η Πανδημία COVID-19, χρειάζεται στενή
συνεργασία μεταξύ των υγειονομικν
υπηρεσιν και των ΠΟλιτν , ήταν το
συμπέρασμα της μελέτης για την Ταϊβάν
Τρα οι Ελληνες δίνουμε εξετάσεις.
. Ποδόσφαιρο: Με επιβολή Πo νν στις 12 ομάδες που θέλησαν να
αποσχισθούν από το Τσάμπιονς Λιγκ
απειλεί ο Πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν. Σελ. 18
Ισραήλ-Συρία: Στο νότιο
Ισραήλ κατέπεσε και εξερράγη συριακός αντιαεροπορικός Πύραυλος ,
Προκαλντας συναγερμό στην περι οxή της Ντιμόνα, όπου στεγάζεται ο
απόρρητος Πυρηνικός αντιδραστήρας
της χρας. Σελ. 11
Dancing in Real Lifev είναι ο τίτλος της πρτης με
γάλης αναδρομικής έκθεσης με έργα του Γιάννn Τσαρούχη στις ΗΠΑ. Εγκαινιάζεται στις 7 Μαΐου, στο μουσείο  τον Ελληνα καλλιτέχνη στην Αμερική . Σελ. 15
αυτά που εφάρμοζε ο γενικός Πληθυσμός τον Περιόριζαν στο 1,3. Δηλαδή,
μόνο ο συνδυασμός προσωπικν) και
αγενικνν μέτρων μπόρεσε να φέρει
NASA / JPL-CALTECH /
HANDOUT VIA REUTERS
Α.P PHOTO / EVAN VUCCι
LEE JIN-W00K / YONΗAP VIA A.P

Τελευταία νέα από την εφημερίδα