Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27772
Ευνοϊκές ρυθμίσεις σε τεκμήρια
και φοροαποδείξεις
λόγω κορονοϊού
Μείωσn των
ακόκκινων
δανείων από τις
τιτλοποιήσεις του
.Ηρακλήςν
Μείωση του ποσοστού των δανείων
σε καθυστέρηση ( imp aired loans) των
ελληνικν τραπεζν κάτω από το 30%
στο τέλος του 2021, από 36% στο τέλος
Σεπτεμβρίου, εφόσον αυτές υλοποιήσουν
τις σημαντικές τιτλοποιήσεις στο πλαί
σιο του σχεδίου <Ηρακλή ςν, προβλέπει ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγη σης Fitch
σε έκθεσή του.
Επιπλέον μέτρα από τις τράπεζες για
την χεφαλαιακή ενίσχυσή
τους και μία πιθανή παράτα τι 22% εάν δεν συμπληρσουν το συγκε
χοιμένο όριο . Επίσης, για όλους τους
πληττόμενους καταργούνται για φέτος
και τα τεχμήρια διαβίωσης.
Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις θα περι λαμβάνονται στην τροπολογία που πρόχειται να καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικν . Οπως ανακοίνωσε το
υπουργείο , στα μέτρα αυτά θα περιλαμβά
νεται ακόμη η μείωση στο μισό του πέναλτι 22% για όλους τους φορολογούμενους
που θα έχουν συγκεντρσει με e-αποδεί ξεις τουλάχιστον το 20% του εισοδήματος
τους και θα υπολείπονται από το 30% που
προβλέπει ο νόμος .
Επίσης, τουπουργείο Οικονομικν ανακοίνωσε ότι ο φόρος εισοδήματος θα
πληρωθεί φέτος σε 8 μηνιαίες δόσεις, με
δυνατότητα καταβολής των δύο πρτων
δόσεων έως 27 Αυγού στου , εν αυξάνεται στο 3% από 2% το ποσοστό της έκπτωσης για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φορ0 έως τις 30 Ιουλίου.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ θα κατα βληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Σε
πτέμβριο .
Αναλυτικότερα το υπουργείο Οικονο μι-.
κν ανακοίνωσε τα εξής:
<Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικν , έχοντας πλήρη α.
ντίληψη των συνθηκν που
Στόχος της ΕΕ η
μείωση εκπομπν
διοξειδίου του
άνθρακα κατά
τουλάχιστον 55%
μέχρι το 2030
0ι Ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη
της ΕΕ συμφνη σαν για την υιοθέτηση
του στόχου καθαρής μείωσης ατουλάχι
στον κατά 55% των εκπομπν στην ΕΕ
των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως το 2030, σε σχέ
ση με τα επίπεδα του 1990, ανακοίνωσαν
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωβουλευτές .
Ο στόχος αυτός αποτελού σε
αντικείμενο σκληρν διαπραγπληττόμενοι από την πανδημία και οι
φορολογούμενοι άνω των 60 ετν, καθς
για όλους αυτούς καταργείται για τις
φετινές φορολογικές δηλσεις το πέναλ
Εξαιρούνται από την υποχρέωση να
συγκεντρσουν με e-αποδείξεις το όριο
του 30% του εισοδήματος τους όλοι οι
Εως 4% ανάπτυξη για το 2021
Προβλέπει έκθεση του ΙΟBE
Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί
το 2021 με ρυθμό 3,5-4% , με βάση το βασικό σενάριο των εξελίξεων , σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις του Ιδρύματος Οικονομικν και Βιομηχανικν Ερευνν (1ΟΒE )
και την τριμηνιαία έκθεσή που παρουσιάστηκε την Τρίτη διαδικτυακά. Εφό σον η υγειονο μική χρίση υποχωρήσει
βραδύτερα, περιορίζοντας την τουριστι-.
κή περίοδο και επανακάμψει το φθινόπωρο με καθυστερήσεις στην απορρόφηση
κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η α
νάπτυξη θα είναι ηπιότερη (1,5-2%). Η
ανεργία θα κυμανθεί μεταξύ 15,5-16%.
Οπως ανέφερε, κατά την παρουσίαση
της Εκθεσης , ο γενικός διευθυντής του ΙΟ.
ΒE, καθηγητής Νίκος Βέττας , η εξέλιξη
και αντιμε τπιση του προβλήματος δεν
είναι η ίδια σε όλον τον πλανήτη , με ορισμένες περιοχές να βρίσκονται πλέον πιο
κοντά στην επιστροφή στην κανονικότητα
και άλλες ακόμη σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι άμεσες
Αμέσως μετά το
Πάσχα ανοίγει
η εστίαση
Νέα δεδομένα για την Προ στασία με
εμβόλιο κατά του Covid-19
Αλλαγές στην απαγόρευση
κυκλοφορίας
Τα νεότερα δεδομένα για την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια κατά του SARS cov-2 συνοψίζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Ε
θνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνν , Θεοδρα Ψαλτοπούλου, Πάνος
Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δη μόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ ) . Αναφέρουν ότι με βάση τα δεδομένα από κλινικές μελέτες των εμβολίων Pirer, Moderna και
Johnson & Johnson η προστασία των εμβολίων είναι τουλάχιστον τρεις μήνες.
Στην πραγματικότητα αυτό το χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο,
χωρίς ωστόσο να είναι σαφές το πόσο θα είναι αυτό , καθς ποικίλλει από άνθρωπο σε
άνθρωπο ανάλογα με την ανοσολογική απόχριση στο εμβόλιο . Υποθετικά , η
ανοσία που παρέχουν τα εμβόλια θα είναι τουλάχιστον έξι με οχτ μήνες,
εν αν η ανοσία έναντι του SARS-CoV-2 είναι παρόμοια
Ανοιγμα της εστίασης στις 3 Μαΐου
αποφάσισε η Επιτροπή των Ειδικν για
τα επόμενα βήματα χαλάρωσης του
lockdowη χαι τον οδικό χάρτη μετά το
Πάσχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλεί ται ο ΣΚΑΙ, εστιατόρια και καφέ ανοί γουν στις 3 Μαΐου, όπως κατέληξαν οι ε με
άλλων
δικοί.
www.Gimoprasion.gr
Αλλαγές θα υπάρξουν και ως προς την
απαγόρευση κυκλοφορίας, καθς τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ισχύει από τις 22:00
και μετά το Πάσχα από τις
23:00. Οριστικό είναι το κό -ΣΑ3
ΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα