Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Άλλο ένα
λύκειο της Π.Ε.
Κοζάνης βάζει
λουκέτο
- Μεγαλώνει
η λίστα

σελ ~ 2

Πρόεδρος
Αγροτικού
Συνεταιρισμού
Κρόκου: Δεν
φαίνεται καθόλου
απίθανο να
γίνουμε εργάτες
σε εταιρείες Φ/Β
- «Εκεί που κάποτε
θα φύτρωναν
μαρούλια, θα
βλέπουμε Φ/Β»

σελ ~ 4

Προκηρύσσονται
δυο θέσεις
δικηγόρων για τη
Νομική Υπηρεσία
της Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας

σελ ~ 9

Χωρίς προβλήματα και
με μεγάλη συμμετοχή
συνεχίζονται οι
εμβολιασμοί στην
Περιφέρεια Δ.Μακεδονίας
- 73.910 έχουν
εμβολιαστεί έως τώρα

σελ ~ 14

Ποιο το κόστος μετατροπής
της Πτολεμαΐδας 5 σε
μονάδα άλλου καυσίμου

σελ ~ 7

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7453

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

5 ψυχιατρικοί ασθενείς με Covid-19
νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο της Κοζάνης
- 6-8 μεταφέρθηκαν από την ψυχιατρική
κλινική του Μαμάτσειου στο Σπινάρη
σελ ~ 2

Στέλιος Πέτσας: Εγκρίθηκαν
δύο έργα με μεγάλο αποτύπωμα
στον πρωτογενή και τριτογενή
τομέα που δείχνει ότι
περιφέρεια συνδυάζει διάφορες
παραγωγικές ικανότητες
για να αλλάξει σελίδα

σελ ~ 5

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Τι δήλωσαν οι επιχειρηματικοί
φορείς στο Στέλιο Πέτσα:
Θα πρέπει να βρεθούν πόροι
- Ζητάμε το 60% του τζίρου
των εμπόρων του 2019-7 στις 10
επιχειρήσεις εστίασης είναι
απέξω από το πρόγραμμα