Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ
1932-021
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΛΣ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
19.050
Μεισοπαλία στα Τρίκαλα ολοκλήρωσε
0001 ην κανονική διάρκεια της SI2
Σελίδες 4,6 και9
-Ανοίγει η εστίαση, μέχρι 11 η όρα η κυκλοφορία
Σελίδα 26
. (Πράσινα σημεία ν
σε Άγ. Νικόλαο
Ακόμα αναζητείται το e-mail
και Σητεία
Μεγάλη συζήτηση για την εκπρόθεσμη απάντηση του Δήμου
Σελίδα 4
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
. Πάνω από 25.000
εμβολιασμοί έχουν
γίνει στο Ν. Λασιθίου
Πάνω από 1.30 ρα δι .
ήρκεσε η συζήτηση , στη
χθεσινοβραδινή συνεδρί
αση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου,
για το καυτό θέμα της
τύχης της. εκπρόθεσμης
πρότασης του Δήμου Αγίου Νικολάου , για την
αναθερηση προς τα
κάτω των αντικειμενικν
αξιν των ακινήτων στην
περιφέρειά του , ύστερα
από την εξακόντισή τους
στα ύψη , πoυ σε ορισμένη
ζνη είχε φτάσει και το
Σε χθεσινό ρεπορ -Υκεκριμένη βάση δεδομέ - ντικειμενικν αξιν έχει Υπουργείου Οικονομικν ,
τάζ η ΑΝΑΤΟΛΗ δημοσί . νων , Αλλά , όπως αναφέ προϊστορία , από το 2018 , συμπεριλαμβανόταν στον
ευσε την απάντηση του ρεται στο ίδιο έγγραφο , όταν ανακοινθηκαν οι
ΥΠουργείου Οικονομικν , η γνμη του Δημοτικού τεράστιες αυξήσεις με πτν προς τους οποίος
το οποίο γνωστοποιεί Συμβουλίου Αγίου Νικο - αποτέλεσμα οι δημότες έγινε μαζική , αυτόματη
στο Δήμο ότι από τις 20 λάου ουδέποτε κατατέ- και όσοι άλλοι κατέχουν αποστολή του- -Ζήτησα
Μαρτίου 2020 είχε ζη . ηκε στη βάση δεδομέ -ακίνητα στην περιφέρεια από τις Υπηρεσίες του
τήσει με ειδικό έγγραφο νων nοu υποδείκνυε το υ.
nou απέστειλε με ηλε - πουργειο (ΕTΕΠΑ) Ουτε, νονται σε βαριά φορολο - με βάση τα στοιχεία nου
κτρονικό ταχυδρομείο , το ομως και κατα το δίμηνο γία , με ότι σημαίνει κάτι περιέχει η απάντηση του
Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή - ΠΕρinou nou aτυπα η ου-τέτοιο τόσο για τα χε σεων και Προσδιορισμού Υκεκριμένη πλατφόρμα μαζόμενα νουκοκυριά όσο είχε παραληφθεί το έγΑξιν Ακινήτων (ΕΤΕΠΑΑ) Παρέμεινε ανοχτή και θα
της ΓΓ. Οικονομικής Πο - μπορούσε να το πράξει τοπική οικονομία και α.
λιτικής του Υπουργείου όπως ανέφερε χθες ο ε.
Οικονομικν , την διατύ - πικεφαλής της μείζονος κομμάτι της οποίας aΠωση γνμης των δημο - μειοψηφίας του ΔΣ Ν.
τικν συμβουλίων , σχε . Κοκκίνης
τικά με τις αντικειμενικές
αξίες ακινήτων της περι - μενο , τα ζητήματα που Ζερβός δήλωσε ευθέως χος , Τόνισε δε ότι ano
φέρειας τους , Ζητούσε εγείρονται ύστερα από ότι το επίμαχο -mail του την ερευνα στα ο-mail και
από το Δημοτικό Συμβού - την εξέλιξη αυτή προκά - υπουργείου δεν Παρελή - στο πρωτόκολλο του Δήλιο να απαντήσει εντός λεσαν έντονη συζήτηση , φθη Ποτέ από το Δήμο , μου , προκύπτει ότι το συ .
δεκαπενθήμερης προθε . ασκήθηκε οξεία κριτική εξηγντας ότι σε αναή γκεκριμένο έγγραφο δεν
σμίας , που τέλειωνε 27
Μαρτίου 20201 Μέχρι τότε
όφειλε ο Δήμος να κατα - Δήμαρχο Αγίου Νικολάου να εντοπιστεί , nαρ όλο ιστορία . και ζήτησε από
θέσει την άποψη του Δη - για το χειρισμό και την ε
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, A.
Υπάρχει ένας
προβληματισμός
ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΔΑ
για το Αstra Zeneca
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. PA.
Σελίδα 28
μοτικού Συμβουλίου , a - ξέλιξη του θέματος μιας Νικολάου , όπως βεβαι ναρτντας την σε συ - και η υπόθεση των ανει το αρμόδιο Τμήμα του
αστός
κατάλογο 332 παραλη.
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
του Δήμου , να υποχρευ - Δήμου να αναζητήσουν ,
| ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
ΜΕΛΙTΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ
ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΚΙΝΑΡΕΣ ΛΑΡΔΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΕΛΗΝΙΚΕΣ
ΜΥΖΗΘΡΑ ΓΛΥΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣΣΤΟ ΣΠΤΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00 Μ
0,79ε |ΚΙΛΟ
υπουργείου , αν όντω
1,09E/ΚΙΛΟ
1296/ΚΙΛΟ
γραφο , αν είχε παραλη.
φθεί, noιος το είχε χρε
ωθεί και γιατί δεν υπήρξε
νάπτυξη , ένα σημαντικό ενέργεια- Γιατί γράφτη.
και γενικότερα για την
3,396/ΚΙΛΟ
3,596/ΚΙΛΟ
καν και ακούγονται πράγματα, nου δεν είναι ακρι .
φορά και την αγοραπω
λησία ακινήτων.
Ο Δήμαρχος Αντνης βως έτο , είπε ο δήμαρ .
Όπως ήταν αναμενόΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚANΤE ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο FACEBOOK
www.facebook.com/ Oπωρonuλείο Μυλωνάκης
προς τη δημοτική αρχή τηση του χθες , στον σέρ πήγε noτέ στο Δήμο , γ'
και προσωπικά προς το
βερ , δεν κατέστη εφικτό αυτο και αγνοείτο η όλη
Φρέσκα φΡούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2941021711
Διανομή κατ' οίκον
nοu και ο Δήμος Αγίου
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδοα 5
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α8IOS NIKOLAOS
ELP PLANΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΙHERAKLIOΝ
INTERNAΤΙΟNALLY AWARDEO COMPANY
ΔΙΕΘΝΩΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΟΥΝΤΑ | ειοUNDA
www.europlan.gr
DESIGN ΜΕΛΕΤΗ CONSTRUCTION Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ .ΜΑNAGEMENT | ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα