Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 22.04.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο - Αρ Φύλλου: 7591
29 χρόνια
Πς αποτιμά τα οικονομικά μεγέθη του 2020
η ΔΕΗ τη μετατροπή της < Πτολεμαϊδα 5
Βορείου Ελλάδος
Εκτιμά ότι θα βελτισουν
τα ήδη αναμφίβολα Θετικά μέτρα στήριξης
Προτάσεις ΣΕΒΕ
για τα μετρα στήριξης και Τη Γεφυρα
Με νέα Παρέμβασή του, σε συνέχεια Προηγούμενων, για την στήρξη τον επιχερήσεων στο
Πλαίσιο αντιμετόΠσης τον επιπτάσεων από ον Corid-19, ο ΣΕΒΕ Σύνδεσμος Εξαγωγέων
ειανέρχεται σε προτάσεις που έξει ήδη καταθέσα αλλά και σε νέες, αnευθυνόμενος στην
Πολτική ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικν και Ανάπτυξης και Επειδύσεων.Πρόκετα γα
Προτάσεις μέτρων Που θα βελτσουν τα ήδη αναμφίβολα θεικά μέτρα στήρξης της
επιχερηματικότητας από την Κυβέρνηση, υποστηρίξτα στη σχετική ανακοίνωση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΑΓΩΓΕΩΝ
1. Εξομοίωση φυσικν και
νομικν Προσπων- εχμσθωτόν ακνήτων "κλαστν με
κφατική ετολή" και "πληττόμε
νων' επιχειρήσεων
Η εφαρμογή των κριτηρίων
στήριξης των μσθωτν επαγγε
Αματικής στέγης, τα οποία θέτει
ο Ν. 4690/2020 (όπως αυτός
στην συνέχει α εξαδικεύεται με
σετικές Κ.Υ.Α)
Δυο τευ προγραμμηπα γα απερδρστα (άta από η Mind
Μέσα από την ανανεωμένη σειρά προγρ- απλή και γρήγορη εγκατάσταση.
αμμάτων SimpleH, οι συνδρομητές της Επιπλέον , μπορούν να είναι online από
Wind μπορούν να επιλέξουν , βάσει διαθεσιμότητας και σύμφωνα με τις ανάγκες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ,
τους , ανάμεσα σε 2 νέες Προτάσεις που
παρέχουν απεριόριστα data και δωρεάν Τα προγράμματα διατίθενται μέσω των
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με
την Πρτη στιγμή , χωρίς καθυστερήσεις
όπου και αν βρίσκονται εντός Ελλάδας.
4G & 5G δικτύων της Wind
καφές που έχει υποστεί ο πλανήτ- μα
στατο προγραμ-νού , στην αnoστην μάκρυνση
τοβουλία υλοΠοιείται
Nescafe εγκαι
νιάζει την Πρω
το βουλία
Σεβασμό για το
Μέλλον θέλοντας να συμβάλ- ιβάλλον
λει στην προ- όλους, η Πρωτοσπάθεια
ορθή συνεργασία με
στη διαχείριση ελληνικούς
οργανισμούς και
και βισιμο περ- ρύπανσης από ρριμμάτων, επιχειρήσεις που
έναρξή
Με στόχο ένα εστιάζι
υγιές, ζωντανό μείωση
της θαλάσσιων απoΤρ. Πειραις;
Πτόση για τον δείκτη
αγροτικν Τροίόντων
Πλαστικά καθς και στην καινοτομούν
χρήσης ενίσχυση εναλτης λακτικν
<Με μέσω
ενημέρωσης και λογν , φιλικν συγκεκριμένα
της ευαισθητο
αντ βουλία
επιτους
μετπισης της Σεβασμό για το
περιβαλλοντικής Μέλλον είναι
επιβάρυνσης ένα
Προς Το περιAEGEAN
Πολυδιά- Ποίησης του κοιβάλλον. Η Πρω
REBREAΤΗ
Created by Universal Document Converter