Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

22

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5712

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

65 ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ, 98 ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 30-39

Σε πτωτική
πορεία
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Λ.ΠΑ. ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

«Τίποτα
δεν έχει µείνει
πίσω…»
ΣΕΛ. 11

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗ «Γ» ΓΙΑ
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ Ι.Ν. ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 9 µ.µ.

Η αγωνία
των
πιστών…
ΣΕΛ. 10

Πιο γρήγορα
οι εµβολιασµοί
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ,
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΓΙΑ 20 ΑΚΟΜΗ ΗΜΕΡΕΣ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Οι σταθµοί

προς την κανονικότητα
Ο «οδικός χάρτης» για τη σταδιακή άρση των µέτρων
∆ευτέρα 3 Μαΐου

ΣΕΛ. 3

∆ευτέρα 10 Μαΐου

Σάββατο 15 Μαΐου

Σάββατο 15 Μαΐου

Ανοίγουν και πάλι γυµνάσια και
δηµοτικά σχολεία. Και εδώ θα
ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί
έλεγχοι για µαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό.
Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες.

Ανοίγει ο τουρισµός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που
έχουν εµβολιαστεί, όσο και για
εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν µε test.

Απελευθερώνονται οι υπερτοπικές
µετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτραπούν και ορισµένες δραστηριότητες του Πολιτισµού.

Ιεροί Ναοί

Κυκλοφορία

Κυριακή Πάσχα

Εισήγηση να συνεχίσει να ισχύει η µέχρι σήµερα αναλογία του ενός ατόµου ανά 25 m2, ενώ στους εξωτερικούς χώρους των ναών τήρηση απόστασης 10 m2 µεταξύ των πιστών και υποχρεωτική χρήση µάσκας, διπλής τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Περιφορά Επιταφίων στο προαύλιο χωρίς
ν’ ακολουθεί ποµπή πιστών.

Από τις 22:00 για την Μεγάλη
Εβδοµάδα και την ηµέρα του
Πάσχα ενώ από τις 3 Μαΐου
(∆ευτέρα του Πάσχα) από τις
23:00.

Συγκέντρωση δύο οικογενειών µε
ανώτατο αριθµό των 9 ατόµων, ενώ
εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2
ευρύτερες οικογένειες και πάντως
έως 12 άτοµα.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ

∆ύσκολες ώρες
για τον Χάρη
Θεοχάρη
ΣΕΛ. 8

Επαναλειτουργεί η εστίαση σε
εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το
βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test
στους εργαζοµένους. Αποστάσεις
στα τραπεζοκαθίσµατα. Και τα
γνωστά µέτρα υγιεινής.

ΗΤΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ

Συγκίνηση
για τον παπαΓρηγόρη
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 21-26

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΓΝΩΡΙΣΕ ΣΥΝΤΡΙΒΗ (4-0) ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Αυλαία µε τραγική εµφάνιση
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο