Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΡΩΑΝΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
νια θα κάστο Νομό Πρβεος tην λιαστούν με μβόλο
Δευτέρα καταγράφη, της atrazεπeen κα 6 .
καν nτό έα κρούσμα- λουν το μβλιο της
phizer , να μην mηγαί.
, νουν και φε
Πρεβεζάνοι , όnως και τα κορωνοίού , εν n .
όλοι οι Ελληνες κα . νit συμnολίτες νοοη
0ς το ενδεχύμνο να
νήσεις αό Νομό o
Πάσχα με ανοικτές Εκκλησίες .
Περιφορά του Επιταφίου γύρω από το Ναό
Ανάσταση τωρίτερα μεταξύ 9 και 10 το Βράδυ
Πόσχα με ανοτές Εκκλησίες υno| και νεωκόρους, Ανόστοση νωρίτερα , με.
ταξύ 9 και 10 το βρ0δυ , και ηεριφορά
του Enτoφίου yupω ano το νοό, npo .
βλεnει το σκέδιο για τη hειτουργία των
νουν την Μεγonn Εpδομάδα , με τήρnon
μέτρων nρo .
στοσίας
Στην άσκηση Ήνiοχος 2021" ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Είναι η Πρτη φορά που Πρωθυπουργός
επισκέπτεται την άσκηση "Ηνίοχος"
Σε μια στιγμή τεταμένων σχέσεων με την Τουρκία
Είχαμε επισημάνει m βιασύνη
της Δεμοτικής Αρχής
.Συνεδρίωση toυ Δημοτικού Συμβου.
μερα οκτ θέματαστην ημερήσια διά
ταη . Μου mpοκαλεί εντύnωση το nρτο
το μεσημέρ της Τρίτης
τουργία των Λαίκν Αyοpων ,