Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

12oC, 15:00

17oC, 21:00

12oC - Υγρασία 62%-100% - Άνεμοι: Α-Δ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:54 - Δύση ηλίου: 20:23

€0.80

Ç óðïñÜ óôïí äñüìï ìå ôéò êáëýôåñåò ðñïèÝóåéò

Η ενίσχυση των πληττομένων από την πανδημία επιχειρήσεων είναι μια θεάρεστη ενέργεια,
με δυο παγίδες. Τη μετατροπή της σε πολιτικό χρήμα και την αφαίρεση πόρων από το περιφερειακό πρόγραμμα, που έτσι κι αλλιώς σέρνεται. Βεβαίως ως προς το δεύτερο, η δικαιολογία είναι πως λόγω κορονοϊού η αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών ΕΣΠΑ έπεσε ακόμα περισσότερο και πάντως ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων προηγείται. Η αποτροπή της μετάλλαξης μιας καλής ιδέας σε πολιτικό χρήμα, έχει να κάνει περισσότερο με την αντίληψη για τη διοίκηση και τις συνεργασίες. Όσο περισσότεροι μετέχουν στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση έτσι των κριτηρίων και την εν γένει εφαρμογή του προγράμματος τόσο λιγοστεύουν οι επικριτικές φωνές. 3»

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5340

ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ

Äåí ðÞñáìå öñÜãêï!

Äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôïí
ôñüðï ðïõ êáôáíåìÞèçêå
ç åíßó÷õóç, áöÞíïíôáò
áðÝîù ôéåðé÷åéñÞóåéò ìå
øçëÞ ìïñéïäüôçóç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο περιφερειάρχης κ. Μακεδονίας και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, Α. Τζιτζικώστας πήρε το «οκ» από την
Ευρώπη να μετατρέψει το περίπου 20% του περιφερειακού
προγράμματος (ΕΣΠΑ) σε κεφάλαιο χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων της περιοχής,
που επλήγησαν από την πανδημία.
ΣΕΛΙΔΑ

3»

Ï âñåìÝíïò ôç âñï÷Þ äåí ôç öïâÜôáé!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στους δρόμους βγήκαν και πάλι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η απεργιακή κινητοποίηση της 20 Απρίλη ξεκίνησε με προσυγκεντρώσεις, στη Βίλα Ρόσα για τους ξενοδοχοϋπάλληλους της Νότιας Κέρκυρας, στο Λιμάνι (6ο Γυμνάσιο) για τους ξενοδοχοϋπάλληλους της Κεντρικής και Βόρειας Κέρκυρας. 4»

«ÖéÜóêï» ç åíßó÷õóç ôçò ÐÉÍ,
äéáìáñôýñïíôáé ôá ôïõñéóôéêÜ
êáôáëýìáôá ôïõ Éïíßïõ 5»

4 êñïýóìáôá
ôçí Ôñßôç 20/4
óôçí ÊÝñêõñá

ÓÅÐÅ Êåñêýñáò: Åêôüò
ðñïôåñáéüôçôáò
åìâïëéáóìïý ôá ÊÅÓÕ9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα