Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 64ο-Αρ. φύλλου 17992 .Τιμή 0,60 Ε . Τετάρτη 21Απριλίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67T, 33.791-Fax: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.gge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ηλύση του γίνεται όλο και πιο δύσκολη καθς πλησιάζει το Πάσχα
4ΡΦΟΗ ΕΠΙΣΤΡΦ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ!
Ο0ι εδικοί φοβούνται διασπορά του ιού από κόκκινες
περιοχές Επιφυλάξεις διατυπνουν και οι μόνιμοι
κάτοικοι τωνχωριν στην Ήπειρο
Ο Στέφανος Τζιμογιάννης επιβεβαπνει τον <ΠΛ.
Οι ταριμβάσεις της τοπικής ηγεσίας
Ανόσταση στις μμξραπό τους νούς σποφάσισε η Εροχία. δυναμιτπζουν το έργο του κέντρου Σχεδία
. Σε γρίφο για δυνατού
λύτες έχουν εξελιχθεί οι αποφά
σεις για το Πάσχα , αν δηλαδή
θα επιτραπούν ή όχι οι μετακινήσεις από τα αστικά κέντρα
προς τα χωριά και με ποιους όρους θα γίνει αυτό.
Ρ Με επιστολή του καταγγέλλει τις σε βάρος του μεθοδεύσεις και
την κάλυψη του επιστημονικά υπευθύνου . Ως . ενορχηστρωτή
αναφέρει τον δήμαρχο Μ Ελισάφ
. Ηχηρό χαστούκι στην υπο
κρισία της Τoπικής ηγεσίας , στις
παρεμβάσεις της στη λειτουργία
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσε
ων Σγεδα και στην κάλυψη α.
νόμων πράξεων , αποτελεί η επ
στολή του Προίδρου της κ . Στέφα .
νου Τζμογιάννη , που tmβεβαι .
νει Τις αποκαλύψεις rou nΛ.
στις 23 Μαρτίou
Το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του
Κστα Καλισή με τίτλο Τα ναρκωτ
κά βυβζρυν τη Σχεδίαο , προκάλεσε
θύελλα αντδράσεων και συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο . Εθετε δε
επί τάπητος τα πολύ σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τη
στήριξη των Μητροπολίτη , Περφε
pειάρχη και Δημάρχου προς τον επΗ
στημονικά υπεύθυνο του Κέντρου κ.
Βασιλείο Κούτρα , ο οποίος μηνύθη στο Κέντρο Πρόληψης ΣΧΕΔΙΑ) είνα
ε να παράνομ συνταγογρόηση αυτή του Προέδρου του ΔΣ Σεφ. Τζμογιάνη (ένθετη φωτό . .
φαρμάκου και χορήγηση βεβαισε ων για δικαστική χρήση σε ναρκομα ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τόσο ο, πιο πολλοί ειδικοί όσο και οι μόνιμοι κάτου
κοι των χωριν
αντιμετωπίζουν με σκεπτιΚ
σμό μια μαζική Πασχαλινή
έξοδο από Τις πόλεις προς
την επαρχία
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
. εδκοί εμφανίζοντα προβληματισμένοι , με τους περισσότερους να έχουν το βλέμμα στραμμένο στο αυξημένο nκό φορτίο ιδιαίτερα στα λύματα της ΑΤικής , από την οποία παραδοσιακά προ
έρχονται οι περσσότεροι επισκέ πες των γιορτν και στην Ηπε po. Οσον αφορά στα χωριά μας , οι
μόνιμοι κάτοικο επίσης είνα επιφυλακτικοί για το ά- 11η σελ
Βαθά θλίμη στην τοπική κονωνία
ΚΕφυγρ από τη ζωή
ο Λάμπρος Τζμας!
Φεύγουν οι ΚΟΜΥΕΟΛ από Πανεπιστημιακό-Χατζηκστα .
Με rapid test στην Πλατεία
οι επισκέψεις στα νοσοκομεία!
Επιστολή - καταπέλτης για τα π.
| κταινόμενα της τλευταίας περιόδου
βα έπεσΕ χθες
στην κοινωνία
των Ιωαννων η
| είδηση του 6ανά
του του Λάμπρου
. Μετά από την ανά
παυλα της Δευτέρας , κατά
: την οποία ο αριθμός των
κρουσμάτων που ανακοί νωσε ο ΕΟΔΥ ήταν μειω μένος , χθες κεπιστρέψα με στα επίπεδα της
σκελή επιστολή του εξιστοορεί π ακp - πέλτης Του Προέδρου του Κέντρου
Οκ Τμογιάνης στην μακρο - βς και πς συνέβη, χαρακτηρίζει Πρόληψης Των Εξαρτή--τη σελ
σε ηλικία μόλις 67 ετν έχασε τη
κμάχηp με τη ή . Ο Λάμπρος : προηγούμενης εβδομά
Τζμας άφησε ανεξ . - 11η στλ
ως απαράδεκτες Τς παρεμβάσος
Tων τρυν τοπικν ηγετν και την E
πθεση στο πρόσωπό του , εν δεί χα ως Ενορχηστρωτή αυπν των Πουλήθη 19 naειοψιφιιό
μεθοδεύσεων τον δήμαρχο κ Μωυ σή Ελισάφ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ :
: δας .
Αν και εμφανίζουν εικόνα σταθεροποίησης . εν τούτοις το γεγονός όι αυτό συμβαίνει με
αpeμό , πουν δεν δείχνει να κάμπτεται προβληματίζει Επιστήμονες και Κυβέρνηση και
δημιουργεί δεύτερες -11η σελ
Η επιστολή
Ολόκληρη η επιστολή- κατα
ωδνηο
Σφήγγει ο κλοιός για τις ελληνοποιήσεις
Ειδική ομάδα θα παρακολουθεί την
πορεία των εισαγόμενων αμνοεριφίων!
20δηγές ης Κτηνιατρικής Ιτηρεσίας Ηπείρου για τη σημανσή τους .
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
Tην Παρασκευήγνωμοδοτείη Ετροπή Περιβάλλοντος
Αντίθετο το ΓΕΩΤΕΕ. Ηπείρου στην
χατασχευή Υδροηλεκτρικού στη Φιλιπτιάδα
θα επηρεάσει τη λειτουργία των πηγν Αγίου Γεωργίου
Διαδικτυακή Παρουσίαση το Σάββατο (11 π.μ.)
Το Deree έρχεται στην Ήπειρο με
σύγχρονες εκπαιδευτικές προτάσεις
- Μλάιστν -Πν η Μορα ετεμγνάη πτες τα Ανατκον ολην
. ΣφίγγεΙD Τον κλοιο για την
αποτροπή ελληνοποιήσεων εισαγόμενων αμνοεριφίων το Y.
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Χθες ο Υπουργός
νός ανακοίνωσε τη συγκρότηση
Ομάδας Εργασίας με σε
συντονισμό
Συγκεκριμένα με βάη την οπόφαση θα διενερ Σπήλιος Λίβα .
. Την αντίθεσή του στη
κατασκευη
μικρού υδροηλεκτρικού έργου στη Φιλιππιάδα εκφράζει το ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου
. Γα τα σύγχρονα ακαδημακά
προγράμματα του Αμερκανικού
Κολλεγίου Ελλάδος Dere , Τις παράλληλες στπουδές , ης υποτροφίες,
την πρακτική άσκηση και άλλα πολλά, θα έχουν την ευκαρία να ενημερωθούν από επρτο χέρο α νέες
και νέοι τηκ Ηπείρου σε μια ντα
νήν διαδικτυακή παρουσίαση Το ερχόμενο Σάββατο, 24 Απριλίου (11
σχεδιαζόμενη,
ζητντας να αποτραπεί 1
αδειοδότησή του , καθς ό πως σημεινει πρόκειαι
για μια περιοχή όπου βρί .
σκονται οι πηγες Αγίου rεωργίου, ένα από τα σημαντικό: Τερα σημεία λήψης πόσιμου νερού αλλά και όπου υπάρχουν Με πρωτοβουλία του ΠΕΑΚ
Δήμερο αιμοδοσίας στο
150.00 ευρ γαμην
Τίστα Τοδηλάτου και τον
χθυοπαραγωγικές μονάδες που
πλήττονται άμεσα .
Η παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ
έρχεται λίγες μέρες -2η σελ .
Με αφορμή την εκδήωση , ο
.Λ μίλησε με την κ Μαρία Π παγρηγοράκη , Sanior Manager oif
Recuiment , του Αμερικανικού Κολ
λεγίου Ελλάδος , η οπoίa tξήγησε Derce είναι μία από ης -5η σελ
γαί το να σπουδάσεα κανείς στο
Σελ. 12
Σελ 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Ση διάθεση του Αργ. Παννίκη ια Πανατωλικό και Ολυμπιακό. .
200 Χρόνια Ελευθερίας
Ο Μακρυγιάννης και το 21
/ΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Συνεταιριστικές Τράπεζες και
περιφερειακή ανάπτυξη
Επέστρεψαν στις προπονήσεις
οι Κρίζμαν και Κάργας
> Γράgει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος-Στηγραφίας
- Μεταγραφικές "σειρήνες" για τον Αλεξ . Λλη
. Σης προπονήσεις επέστρεψαν
χτες το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές
του ΠΑΣ Γιάννινα μετά το δήμερο ρεπό
που τους έδωσε ο Αργύρης Γιαννίκης
και ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο
παιχνίδια που ακολουθούν πριν το (
>Γράφεο 1AΝNNΗΣ ΚΑΡΑLANNHΣ
Οικονομολόγος, πο.Βουλευτή5
. Τον Νοέμβριο Του 1993 οι πιστωτικοί συνε ταιρισμοί Ιωαννίνων και Λαμίας με την υπ ' αρ.
535/5/2.11.1993 απόφαση της Επιτροπής Νομισμαπικν και Πιστωτικν θεμάτων της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΦΕΚ 198/23.11.1993) μετεξελίχτηκαν σε πιστωτικά ιδρύματα και με την πράξη
2258/2.11.93 του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος καθορίστηκε το
πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείος τους . Ετοι , οι συνεταιριστικές
τράπεζες διέπονται από τους διους κανόνες της
σχα, με τον Παναιτωλικό το
3.00 μμ) στο Ζωσιμάδες και με τον
Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Κυπέλ
λου στο r.
την ερχόμενη Τετάρτη (28/04)
Η χτεσινή προπονηση ε - -11η σελ
.-Μεγάλο θαύμα με το οποίο οι Έλληνες κατέ πληξαν την ανθρωπότητα, χαρακτηρίστηκε η Επο νάστοση του 1821. Σ αυτό το Θαύμα-και συτό έχει
τη σημασία του , γιατί δείχνει την καταλυτική και
σωτήρια επίδροση του διοφωτιστικού πνεύματοςσυμμέτοχοι ήταν όλοι οι Έλληνες , όσοι συμφωνούσαν και όσοι διαφωνούσαν με την απόπειρα για την πραγματοποίησή του . Ανάμεσα
σε αυτούς και ο Μακρυγιάννης
Αγράμματος και αυτός , με Τους αγνες του , με τη δράση Του.
προβάλλει ως μια από Τις πιο μορφωμένες ψυχές του
T. Καραίσκάκης πθανότατα
-4η σελ
ar.gr
-4η στλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα