Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κύμα" σαρωτικών ελέγχων από την ΑΑΔΕ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 20 Απριλίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.500
Νέα δοκιμασία
n 10ημεταμνημονιακή
αξιολόγηση
<Κύμαν σαρωτικν
ελέγχων από την AΑΔΕ
Δύσκολες κεξετάσεις απέναντι στους
θεσμούς καλείται να δσει από σήμερα το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο
πλαίσιο της 10ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης , καθς η ατζέντα των συζητήσεων
περιλαμβάνει ζέοντα φορολογικά, δημοσιονομικά και τραπεζικά ζητήματα. σελ .4
Στο στόχαστρο Παράνομες ενισχύσεις, αδήλωτα εισοδήματα, Πλαστές αποδείξεις
αποδείξεις από πειραγμένες ταμειακές μηχανές,
καθς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων Που
σεων και λοιπν φορολογουμένων που απέκρυψαν της ΑΑΔΕ , φέτος για πρτη φορά θα αξιοποιηθούν κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους παράνομα. Επίoης,
εντός του 2021 θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υπο
βολή δηλσεων φορολογίας δωρεν, γονικν Πα
των μέτρων περιορισμού των συνεπειν του Covid- δημάτων από βραχυχρόνιες μισθσεις ακινήτων ροχν και κληρονομιν , ενό από το 2022 θα ξεκ
και θα διενεργηθούν νέου τύπου έξυπνοιν έλεγχοι νήσουν eδιασταυρσεις στοιχείων από τις βάσεις
για τον εντοπισμό κυκλωμάτων Που κδίδουν πλαστές δεδομένων του Κτηματολογίου και του Ε9. σελ.5
Τη διενέργεια ηλεκτρονικν διασταυρσεων και
φορολογικν ελέγχων για τον εντοπισμό επιχειρή- Προκύπει από το αναλυτικό κείμενο του νέου Ε.Σ.
στην Εφημερίδα της Κβερνήσεως. Επιλέον, όΠως
Στο κενό ο γενικός δείκτης
Κραχ υπέστη χθες η χρηματιστηριακή αγορά
καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια
πτση (-2,55%) του γενικού δείκτη το 2021.
φορολογητέα ύλη, με στόχο να λάβουν Παράνομα δεδομένα από συναλλαγές με Πιστωτικές και χρε
οικονομικές ενισχύσεις Που δίνονται στο πλαίσιο
ωστικές κάρτες για τον εντοΠισμό αδήλωτων εισο19, Προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ ) της
ΑΑΔΕ για το 2021, το οΠοίο δημοσιεύθηκε χθες
από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς , Που υποχρησε στα 58,521 δισ. ευρ. Επίκεντρο των
ρευστοποιήσεων η μετοχή της Πειραις Finandal Holdings και η αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραις . σελ. 17
Χορήγηση έξτρα
κρατικν ενισχύσεων
Τέλος του 2021 σε λειτουργία
η νέα μονάδα της Μυτιληναίος
Κομισιόν: Στις φτωχότερες περιφέρειες
Στο τέλος του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει
η μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
με φυσικό αέριο της Mytilineos στο Ενεργειακό
Κέντρο στον Αγ. Νικόλαο Βοωτίας , Πρόκειται για
μια επένδυση ύψους 300 εκατ . ευρ.σελ. 13
Αυξημένες κρατικές ενισχύσεις ελούντην Πρτη δέσμη κανόνων
για την επίτευξη των στόχων της
Πράσινης και ψηφιακής μετά- αναθεωρούνται μετά την ανακοί
βασης στις φτωχότερες περιφέ
ρειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις Συμφωνίας και της ευρωπαϊκής
μμε Προβλέπουν-μεταξύ άλλων- βιομηχανικής και ψηφιακής
οι νέες αναθεωρημένες κατευθυνήριες γραμμές της Ευρωπα γραμμές για τς περιφερειακές
κής Επιτροπής. Οι κατευθυντή.
ριες γραμμές, οι οποίες καθορί - τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
ζουντους κανόνες βάσει των οΠο
ων τα κράτm μέλη μπορούν να
χορηγούνκρατικές ενισχύσεις
σε επιχειρήσεις για τm στήριξη
της οικονομικής ανάπτυξης των
μειονεκτουσν Περιοχν στην
Ε.Ε., θα τεθούν σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 2022. Μάλιστα, αn για τις κρατικές ενισχύσεις Που
νωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Οι τέσσερις ενδιαφερόμενοι
για την Πολιτεία Καινοτομίας
στρατηγικής. Στις κατευθυντήριες
ενισχύσεις, n Επτροπή καθορίζει
Τέσσερις φορείς εκδήλωσαν χθες ενδιαφέρον
για το έργο της δημιουργίας Πολιτείας Καινοτομίας στο παλιό κτήριο της ΧΡΩΠΕΙ. Πρόκειται
για τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, την Ελλάκτωρ
(Ακτωρ) , τον όμιλο της Intracom με την Intrasoft και την εταιρεία real estate Dimand. σελ. 9
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι εν
λόγω ενισχύσεις συμβιβάζονται
με την εσωτερική αγορά, καθς
και τα κριτήρια για τον Προσδιορισμό των Περιοχν Που Πλη ρούντους κονοτικούς όρους άρ
θρο 107 Παράγραφος 3 στοιχεία
α) και γ) της Συνθήκης. σελ.3
Τι προκάλεσε το . Πραξικόπημα στην UEFA
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο και δεν θα ήταν υπερβολικό να λεχθεί
Πως τις τελευταίες δύο ημέρες συντελείται κοσμογονία στο άθλημα στον χρο της γηραιάς
ηπείρου . Δδεκα από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους ανακοίνωσαν τη δημιουργία
μιας κλειστής Λίγκας, της European Super League, για να απαντήσει μία ημέρα αργότερα η
UEFA με το νέο Champions League! σελ. 31
Energean
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
83,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2020
Το σχέδιο
για τα δίκτυα
αγωγν
υδρογόνου
Πς θαγίνει
το ιξεκαθάρισμα
της Επιστρειπτέας 7
Αρνητικά ρεκόρ
Πάσχα
Τον εαυτό τους
ανταγωνίζονται τα ΣM
Για δεύτερο Πάσχα σε καθεστς Πανδημίας
Προετοιμάζονται τα σούπερ μάρκετ, τα οποία
επί της ουσίας <ανταγωνίζοντα τον εαυτό
τους και ρίχνονται στη σκληρή μάχη της διατήρησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους
των ιδιαίτερα υψηλν περσινν επιδόσεων .
Επιμένει
το τρίτο κύμα
Πανδημίας
στην Ελλάδα
Σε 21 χρες
618.539 αιτήσεις
Τη δημιουργία ενός δικτύου
υδρογόνου μήκους 39.700 χι
λιομέτρων έως το 2040, με
απαιτούμενες επενδύσεις 43
-81 δισ. ευρ, Προτείνουν δ
δεκα Ευρωπαϊκοί Διαχειριστές
Συστήματος Φυσικού Αερίου
από έντεκα χρες, Που συμ
μετέχουν στην Πρωτο βουλία
European Hydrogen Backbone
(ΕHB) . σελ. 12
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτν ης Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ) μπαίνουν από
σήμερα οι 618.539 ατήσεις Πουυποβλήθηκαν για
την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 που μοιράζειν 1
δια. ευρό Η πίλην τις συγκεκριμένης Επιστρεπέας5
έκλεισε χθες και ξεκινά άμεσα ο αυτόματος έλεγχος
όλων των αιτήσεων, ο οποίος σε πρτη φάση θα ξεκλειδνουν
κόψει με σύντομες διαδικασίες όλες τις ύποπτες),
εν σε δεύτερο χρόνο θα Πραγματοποιηθεί και
δεύτερο σκανάρισμαν Που θα Περιλαμβάνει εξονυχιστικούς ελέγχους. σελ.4
σελ. 14
Κριστίν Λαγκάρντ
Ευκαιρίες και προκλήσεις
για την αγορά παιχνιδιού
5 απαντήσεις
Παρά τις αβεβαιότητες στο υγειονομικό
μέτωπο, τοφετινό Πάσχα προβλέπεται να
είναι καλύτερο από το Περσινό για την αγορά
Παιχνιδιού , Που αναζητά νέα κανάλια για να
συναντήσει τον καταναλωτή. σελ. 7
την Πολιτική
της ΕΚΤ
σελ. 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σάλος στο Μεξικό: Κότα θυσιάστηκε στον θεό της βροχής στους χώρους της Γερουσίας
  Κύμα αγανάκτησης έχει προκληθεί στο Μεξικό, έπειτα από τελετή κατά την οποία μια κότα θυσιάστηκε στη μεξικανική Γερουσία, προκειμένου να προσφερθεί το αίμα της στον προκολομβιανό θεό της βροχής Τλάλοκ.…Σάλος στο Μεξικό: Κότα θυσιάστηκε στον θεό της βροχής στους χώρους της Γερουσίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Εντοπίσθηκε η πιο μακρινή έκρηξη ακτίνων γ σε μάγναστρο
  Τα μάγναστρα είναι μια υποκατηγορία αστέρων νετρονίων με σχήμα έντονα ελλειψοειδές εκ περιστροφής, μέσης διαμέτρου περίπου 20 χιλιομέτρων που περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους ταχύτατα. Έχουν πυκνότητα τέτοια ώστε…Εντοπίσθηκε η πιο μακρινή έκρηξη ακτίνων γ σε μάγναστρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δολοφονία Λυγγερίδη: Οι «8» μεγάλοι, το προφίλ και η δράση τους
  Οκτώ εκ των 160 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση κατά του αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη και σειρά άλλων επιθέσεων με υπόβαθρο οπαδικής βίας είναι, σύμφωνα με την…Δολοφονία Λυγγερίδη: Οι «8» μεγάλοι, το προφίλ και η δράση τους - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα παρέσυρε τροχονόμο στο κέντρο της πόλης
  Ελαφρά τραυματίστηκε τροχονόμος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παρασύρθηκε από δίκυκλο στη διασταύρωση Εγνατίας και Εθνικής Αμύνης. Το ατύχημα συνέβη την Πέμπτη λίγο πριν τις 10 το πρωί. Ο τροχονόμος μεταφέρθηκε…Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλέτα παρέσυρε τροχονόμο στο κέντρο της πόλης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Ανοδικά οι λιανικές πωλήσεις το α’ δίμηνο – Κάμψη στις εξαγωγές
  Με θετικό πρόσημο στις λιανικές πωλήσες στην εγχώρια αγορά, αλλά και «βουτιά» των εξαγωγών έκλεισε το πρώτο δίμηνο  του 2024 για την αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Σύμφωνα με στοιχεία του…Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Ανοδικά οι λιανικές πωλήσεις το α’ δίμηνο – Κάμψη στις εξαγωγές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ