Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Δ. Μακεδονία:
Πολλά λύκεια της
Επίσκεψη του
Π.Ε. Κοζάνης σε αναστολή
Υπουργού
- Λουκέτο σε τρίαΑυξάνεται ο
Εσωτερικών
Στ. Πέτσα την αριθμός των θετικών μαθητών
Τρίτη 20/4

σελ ~ 24

Άνοιξαν τα
καταστήματα
στην Π.Ε.
Κοζάνης με
click away
- Παραμένει στο
βαθύ κόκκινο
η Π.Ε. Κοζάνης

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7451

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Οι δυσκολίες που ανακύπτουν στο
άτυπο δημοψήφισμα της Μεσιανής
- Τι προβλέπει ο Νόμος
σελ ~ 2

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Άνοιξαν τα
καταστήματα
ΟΠΑΠ στην Π.Ε.
Κοζάνης - Ως 20
άτομα στους
Ιερούς Ναούς,
με click away
τα εμπορικά

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης από
την Κοζάνη: Η σύνδεση Κοζάνης
- Καλαμπάκας εντάχθηκε στο
στρατηγικό σχέδιο μεταφορών
- Οι τρεις εναλλακτικές για τη
σύνδεση Ελλάδας Αλβανίας

σελ ~ 2

Διανομή τροφίμων
του προγράμματος
ΤΕΒΑ στην ΠΕ
Κοζάνης

σελ ~ 13

σελ ~ 7

σελ ~ 5

Παρεμπόδιση
της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας
στο 4ο Εσπερινό
Λύκειο Κοζάνης