Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Nίκος Δένδιας ναξε στον aέρα τους τος (ουτά τα nuμε ιδτ.
στόχους nou tixε θέσει η κάι, αλλά και η ηροona.
Άγκυρα για την επίσκε . eeια των Τούρκων δηλu.
ψη συτή. Η ομηανία ματν να εμπnoδίoouν τη
δευτεροήοία του ΕΛλn
να Υnouργού ΕΕωτερι
σεις και ξεδιλνοντας δεν όψαναν κομία αμφ κν . οnno καταμαρτυ| καστούκι στην
ντας δημόοιες , ξεκάθο στο poouno τoυ Με .
ρες , ψύχρομες anovτή .
κές θέσεις , όσο και ano-χτεί ένα σοβαρό nλnν - δεmn θέση της Τουρκίο
θοpες επεκτατικές δια - Η στάκα του Τοoβού . ninξη τους , anovτησε
Τα σχολικά γεύματα αποτελούν σημαντικό στήριγμα
Για πολλές οικογένειες στη χρα
Επισάμανε η Δόμνα Μικαηλίδου
Eε ούξηση κατά 15% στον αροuό
Με τρόηo nou δύοο κα Τουρκία διοφωνον.
hα μηορεί κάπoος να ο
| των σπολικν γευμάτων nou nαu .
βάνουν ο μαθητές της ηpuτοβά .
| μας εκηαίδευσης , aλnd και σε τουτόχρονη διεύρυνση των γεωγρop | κν τμημάτων npoxpά το Υnoυργείο Εργοσίας και κοινωνκν Υn .
νεχίσουν tmv δαδικασία
του διαλόγου nou ξεκί
νησε συς 6ιερευνητικέςμόσιες τon0 θετήσεις των ή nontικές διαβουλεύ.
υnoupγν Εξωτερικν σεις . onως uς onoκα.
hούν οι Τούρκο . με νε
ους γύρους άτunων δια .
Δεθνς , το μήνυμα ηoυ
κος Δένδιος και ο Μεβhούt Τοαβούσογηου της ΕΛόδας και της
διοστούρωσαν τα ξίpη Τουρκίας είναι ότι η Αθ .
τους επί onων των θεμά .
των στα onota η EΛnoδα δύοκοia μηopοuν να ουνα και η Αγυρ nonύ Πουλεύσεν.
Υπάρκει μεγάλη Πιθανότητα
Φιεπιστήμονες να μιν επιτρέψουν τις uιερτοπικές μετανίσεις
Ίσος αναβάλλουν αυτά τα θήματα μα μετά το Πάσχα
Το φυσάνε
και δεν κρυνει. .
Το φυοάνε κι δεν κρυνrι στο ΣΥΡΙ.
ΖΑ μετά την στάση 1ou τήρηoε ο ' λ .
οι εnιστήμονες έχουν στα xέρια τους
npoτόσες ano το υnpοκειμένου να ano
φαοίσουν για τις εno μενες κινήσεις, nou
νας Ymouργός Εξωτερακν Νίκος Δν διας κατά τη συνέντευξη τύου με τον
ναι και α τελευταίες