Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
ΑΡ φύλλου 6880-12.336
0,50 ε
Η Ενωση
ΦοροτεχνικνΛογιστν
Ελευθέρων Επαγγελματιν
N. Δράμας ενημερνει
σχετικά με τα self tests
Ξεκίνησε το πρόγραμμα
Από τις 10 Μαΐου τα να
Τμήματα εκπαίδευσης
Διανομές τροφίμων
και βασικν ειδν
ενόψει του Πάσχα από
τον Ερυθρό
Σταυρό Δράμας
Τρία χρυσά μετάλλια
για τα αδέλφια
Γρηγοριάδη στο 6ο
Κύπελλο Ρίψεων
καταπολέμησης
κουνουπιν
στην Περιφερειακή
Ενότητα Δράμας
στη Θεσσαλονίκη
Αύριο Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλι ο Δράμας
Έγκριση μελέτης για
τον περιφερεια κό δρόμο
Κορυλόβου στο Δήμο Δράμας
Δηλσεις του γεν . γραμ. του Περιφερειακού Σωματείου AΜΘ στον Π.Τ.
Πολλές ασάφει ες για τον τρόπο
λειτουργίας των Σχολν Οδηγν
Εξ αποστάσεως τα μα θήματα θεωρητικής εκπαίδευσης
Καμία νύξη για τις θεωρητικές εξετάσεις όσο και για τις εξετάσεις οδήγησης
Μια ακόμα μελέτη προσφορά της εταιρείας RAYCAP
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΟΙΞΑΝ και λεπουργούν πλέον
από χθες Δευτέρα 19 Απριλίου α
ΓΣολές οδηγν . Παρ' όλα αυτά
όμως , φαίνεται ότι ο τρόπος λεπουρ γίας τους δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα
καθς δεν υπάρχει ο τρόπος με τον
! οποίο θα βεβαινονται τα sef tests ,
1 ούτε κάποια πλατφόρμα για τα εξ απο στάσεως θεωρητικά μαθήματα , αλλά
κυρίως καμία νύξη δεν γίνεται γα το αν
και πότε θα γνουν εξετάσεις για την
απόκτηση δεηλωμάτων.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
! Απόφαση , προβλέπεται ότι επιτρέπεται
η διενέργεια εξ αποστάσεως μαθημά
των θεωρητικής εκπαίδευσης , καθς
και μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης
όλων των κατηγοριν , με την
προϋπόθεση τήρησης των απα1 ρατητων υγειονομικν μέτρων
! που προβλέπονται: απολυμάνσεις , υποχρεωτική χρήση μάσκας
1 έως και 24 ρες πρν για τους εκ1 παιδευόμενους και τουλάχιστον
! δύο φορές για τους μαθητές .
Επίσης , επαρέπεται η δενέρ! γεa θεωρητικν εξετάσεων υποψηφίων οδηγν λεωφορείων και
φορτηγν συμπεριλαμβανομένης
και της εξέτασης για την από κτηση Π.ΕΙ. και ειδιής άδειας
ΕΔΧ-ΤΑΞΙ, υπό την προύπόθεση
ΟΥΟΗ ΟΔΗΓΩΝ
ΣΧΟΛΗ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
Του Θανάση Πολυμένη
ΥPΙΟ Τετάρτη 21 Απρλίου και ρα της έγκρισης και παραλαβής μελέτης για
18.00, συνεδριάζει μέσω τηλεδιά - το έργο Διαμόρφωση περμετρικής
αεunς το Δημοτικό Συμβουλιο οδού Κορυλόβου" , η οποία πρόκεπαι να
Δράμας, τοατοίο αναμένεται να συζητή- υποβλη θεί ως υποέργο της πράξης με
σει και να λάβει αποφάσεις για 16 τακτικά τπλο -Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός
θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Στην πρωτη θέση, πρόκεπαι να συζητηθεί ένα θέμα που αφορά στο Μη Κερδο - άξονα προτεραιότητας:
σκοπικό Σωματείο -ο Τοίχος της
Καλοσύνης- Δράμας γα να ψηφιστεί ένα γία των πόλεων , της υπαίθρου και των οασύμφωνο συνεργασίας του Σωματείου κισμν - με τπλο : Αστική Αναμε το Δήμο Δράμας . Ένα ίδιο σύμφωνο ζωογόνηση .
συνεργασίας έχει συνάψει το Σωματείο Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προ με το Δήμο Παρανεστίου.
Στη δεύτερη θέση , ενδιαφέρον αποκτά και αφορά στη δημουργία ζωτικν
το θέμα της έγκριση Κανονισμού Λει - χρων για τους πολίτες της Δράμας .
τουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότηπας Δήμου Δράμας , που όπως έχει δωρεά από την εταιρεία RAYCAΡ Αυτό
ειπωθεί , έπρεπε να έχει συζητηθεί και είε κάνειγνωστό ο δήμαρχος κ . Μαμσά
ορστικοποηθεί εδ και αρκετό καιρό .
Διαμόρφωση περιμετρικής
οδούς Κορυλόβου
Ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα βρίσκε ται στην τρίτη θέση των θεμάτων , αυτό
έχει ραντεβού με τον υφυπουργό κ. Κεφαλο γιάννη .
υποδομν Δήμου Δράμας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα .Αντ. Τρίτση στον
Οκ. Μακρόπουλος τονίζει ότι "όσον αφορά
το θεωρητικό κομμάτ αυτή την ρα έχει ανα κοινωθεί ότι τα μαθήματα θα γίνονται διαδ
κτυακά χωρίς να γνωρίζουμε τον τρόπο με
τον αποίο θα γίνονται . Ούτε κάποια πλατφόρμα υπάρχει ούτε πς θα ελέγχονται τα
μαθήματα , ούτε πόσα άτομα μορούν να κά
νουν μαθήματα ταυτόχρονα . Όλα είναι στον
αέρα . Περμένουμε και εδ δευκρινίσες.
Έχουμε ανοίξει και όλα εναι στον αέρα , δεν
υπάρχουν διευκρνήσεις για τίποτα . Και
Για την κατάσταση που επικρα - ο κ. Δημήτρης Μακρόπουλος ακόμα , δεν μας έχουν δευκρνίσει ανγνονται
επίσης θεωρητικές εξετάσες , και δεν έχει ανα1 λν Οδηγν , μλησε στον -Πρωνό Τίπο- ο κ. Δημήτρης κοινωθεί καν αν και πότε θα γίνουν οι θεωρητικές εξεnooτητα Ζωής και εύρυθμη λειτουρ
υπολογισμού 4.472.000 ευρ με τον ΦΠΑ Ι διενέργειας αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορω
νοo .
Πρόκεπαι για μια μελέτη που έγνε ως
1 τεί σήμερα στον κνλά δο των Σχοκος , πριν από μερικές ημέρες , όταν το
είχε παρουσιάσει πpος τους επικεφαλής
των δημοτικν παρατάξεων .
Μακρόπουλος, γενικός γραμματέας του Περpερειακού τάσεις- .
Σωματείου Επαιδευτν Αν . Μακεδονίας-Θράκης και
Ι εκπρόσωπος των Εκπαιδευτν Ν. Δράμας .
Αναφερόμενος στα γενικότερα ζητήματα που τους
απασχολούν, ο κ . Μακρόπουλος αναφέρεται ότι εμείς
Ερωτμενος για το παα είναι η κατάσταση που επι - από το 2018 και το μισό 2019, εχαμε την απεργία των
κρατεί αυπή την ρα στις Σχολές Οδηγν , εξεταστν καθς και την αλλαγή νομοθεσίας . Οπουο
ο κκ Μακρόπουλος σημεκνει κατ αρχάς νόμος Σπίρτζη, φάνηκε ότι ήταν ουσιαστικά ανεφάρμοότι , " αυτή τη στιγμή μπορούμε να ξεκινή - στος . Επειτα, μετά ηις εκλογές , η νομοθεσία εκείνη κασουμε τα πρακτικά μαθήματα με 24ωρο το ταργήθηκε και είμαστε πλέον στην αναμονή νέας
πολύ τεστ , όπως ορζει η υπουργκή από- ναμοθεσίας , επί της ουσίας λεπουργούμε με τη νομοθε
φαση . Για το οποίο όμως υπάρχει πρό - σία που υπάρχει από το 2000. Από τότε, δεν έχει αλλάξει
σελΑη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
βλημα, διότι ακόμα δεν γνωρίζουμε αν έχει κάι
εγκριθεί με την σχετκή πλατφόρμα , αν δι Τους επόμενους μήνες, ίσως και στα μέσα Μαΐου , πε
καιούμαστπε εμείς και οι μαθητές μας , αν θα ρμένουμε νέο νομοσχέδιο στη Βουλή , όπου εκεί θα
έχουμε κάποες αλλαγές . Βέβαια , με τις απεργίες του
θα παρέχεται από το κράτος . Αυτή την 2019 , την καραντίνα που υπήρχε το 2020 συν αυτό το
ρα δεν υπάρχει καμά δευκρίνση από το εξάμηνο που διανύσαμε τρα όπως καταλαβαίνετε έχει
Υπ. Μεταφορν και πιστεύω ότι θα δοθούν συσσωρευτεί μεγάλος όγκος πολπν που περμένουν
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
πληρνουν το τεστ α μαθητές ή όχ , ή αν
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
μέσα στις επάμενες μέρες . Αύριο (σ.σ. σή- να εκπαιδευτούν και να πάρουν διπλματα.
μερα ) , ο πόεδρος της Ομοσπονδίας μας
σελ 4η|
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετόρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Πάτκας-Μασμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Δωρεάν εγγνη μένη φύλαξη
. Παραλαβή παράδοση κατ'οίκον
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Κύκνος
Ο Παγγαίoυ 47 Αρκοδικός Δρόμα
Ξ 6905 643 791 /2521 104962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κκνος Δρέμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα