Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5 ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ
CRETE
HOMES
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ- ΠΟΛΗΣΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
www.crete-homes.com
www.peponis.gr
Τ: 28410 20004
ΑΠΟ ΤΟ 1990
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
ιδρυτής : MΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής , ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
19.048
Εκανε το καθήκον του
και συνεχίζει ο Α0ΑΝ
Σελίδα 23
Οτουρίστας αναζητά
| εμπειρίες ζωής και αυθεντικά προϊόντ .
Πάλεψε ξανά κι άυτό είναι
Που κρατάει η ΑΕ Νεάπολης
" Σελίδο 25
Πολλά ζητήματα απασχολούν
τους εργαζόμενους του τουρισμού
Οι εργαζόμενοι
έσπευσαν
στα φαρμακεία
να προμηθευτούν
0 βουλευτής Μ. θραψανιότης επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
τα self test
Pεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Σελίδα 3
Το νέο εργασιακό νο μοσχέδιο που προυθεί η
κυβέρνηση και τα πολλά
ζητήματα που απασχολούν
τους εργαζομένους του
τουρισμού αποτέλεσαν τα
βασικά θέματα της συζήτη
σης που είχε ο βουλευτής
Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ Μανόλης Θραψαντης Συνο δευόμενος από μέλη της εργαζόμενο να καλείται να
Νομαρχιακής Επτροπής, ε, εργάζεται πx για 10 ρες τικού Κέντρου αναφέρθηκε πεγράφη από την πανελ πισκέφθηκε χθες το πρωί την ημέρα χωρίς να ηλη . και στο διεθνές πλαίσιο λήνια ομοσπονδία τουρι
το Εργατικό Κέντρο Λασι - ρεται τις υπερωρίες , με
θίου και ουναντήθηκε με
τον πρόεδρο Μανόλη Πe - όποτε θέλει να τις δίνει σε Αμερική την Μέκκα του βούληση, χωρίς διαμεσολαπόνη μέλη της διοίκησης όδειες ρεπό κλη
και εκπροσπους του Σωματείου Εενοδοχούπαλλή - λαμβάνεται όπως ανέφερε , οικονομικό -παραγωγικό-έχει κηρυχθεί από τον υλων Νομού Λασιθίου.
Στην εισαγωγική του το - βαση, κάνοντας λόγο για κολουθούσαν μέχρι πρότ - ωτική -Οι σκεπτόμενοι π .
ποθέτηση , ο κ. Πεππόνης συμφωνία εργαζομένουείπε πως το εν λόγω νομο - εργοδότη , .λες και ο εργο-χρες Ακόμη και εταίροι σκεφτούν ότι η συλλογική
σχέδιο noυ έχει δει το φως δότης είναι ο αδύναμος και
της δημοσιότητας μέσα θα δεχθεί
από τα ΜΜΕ , -στην πραγ .
ματικότητα έρχεται να υλοποιήσει τις φαντασισεις χρόνων των μεγάλων μείωσε , σε μεγάλο βαθμό με συντηρητικές κυβερνή- Υασίας , τόνισ .
βιομηχανιν και εταιριν , τα εποχικά επαγγέλματα , σεις πaγκοσμίως να εφαρκαταργντας στην πραγ - υnoγραμμίζοντας πως σε
ματικότητα το οκτάωρο , το
πενθήμερο κά εργασιακά όπου η μεγάλη πλειοψηφία ένα νομοσχέδιο αnό το οδικαιματα δεκαετιν και
τα οποία λίγοι προσπάθη - λείται σε τουρισμό , επιo του εργατικού δικαίου , η
σαν να τα καταργήσον .
Αυτή τη φορά, πλαγίως , εργασίες , .θα υπάρξουν στους χρους εργασίας κούγονται απόψεις από
αυτό θα γίνει αφού αφήνει κίνδυνοι να μείνουν πλη nou είναι οι συλλογικές νέους επιχειρηματίες του
Πολλά παράθυρα για κα - γές στην τοπή οκονομία συμβάσεις .
ταστρατήγηση της εργα
σιακής νομοθεσίας , με τον ριοχής .
- Κανένας μαθητής
δεν ήταν θετικός
Τη ασκυτάλην
των καταλήψεων
στην Ιεράπετρα
πήρε χθες το ΕΠΑΛ
Ο Πρόεδρος του Εργα - συλλογική σύμβαση nou υστους τομείς αγοράς κι
τον εργοδότη να δύναται εργασίας , ακόμη με την
σμού -επισιτισμού και τους
ξενοδόχους με ελεύθερη
καπιταλισμού , όπως είπε βήσεις και η οποίa ακόμη ,
να κάνει στροφή από το
Στο νομοσχέδιο περ
15 περίποu μήνα μετά δεν
Σελίδα 9
και ο όρος ατομκή σύμ - εργασιακό μοντέλο που απουργό Εργασίας υποχρε.
νος και πολλές ευρωπαϊκές ντως εργοδότες , πέπει να
. Τα τρία
είχαν παραδεχθεί ότι το σύμβαση είναι προς όφελός τους αφού πέραν της
ταν λάθος και την ίδια προστασίας στον εργαζό
ωpα , έρχεται μια κυβέρ - μενο , διατηρούν και μια
σορροπία στην αγορά ε .
συνεχίσει να μοντέλο των μνημονίων ήεκατομμύρια
έφτασαν
τον αφήσει να δουλεύει ό.
πως το έκανε .
Αυτά θα αφορούν , αη.
νηση αντίθετα ακόμη και
Αναφορά
στο Σύλλογο
Ξενοδόχων
Ο . Πεπόνης τόνισε , επίσης , στην τοποθέτησή
μόσει αυτό το εργασιακό
επίπεδο Νομού Λασθίου , μοντέλο στην Ελλάδα , με
οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές
των εργαζομένων απασχο - noio θίγεται και η καρδιά
τισμό και εν γένει εποχικές καρδιά της δημοκρατίας του , nως λυπάται - nou aστη ΔΕΥΑAN
τουρισμού των οποίων ου
Απτό naράδειγμα a - οικογένειες είναι από τους
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδο 26
Σελίδο 10
και την ανάπτυξη της π ποτελεί , όηως ανέφερε, η
ΑΠΕΡΙΟPΙΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑ & ΙΝTERN ET
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ROUTER
SMARTPHONE
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΕ ΔΩΡΟ
28410-26535

Τελευταία νέα από την εφημερίδα