Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αφιέρωμα: Οι .. εντιμότατοι φίλοι μου στην Καγκελαρία του Κυριάκου!!!
ΣΕΛΙΔΕΣ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
"ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"!
ΜΕΤΑ ΤΟΝΚΟΡΩΝΟΙΟ
ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Ε0
0 ΙΟΣ "ΤΣΑΠΑΡΕ
ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 5422 (12022 )
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΓΤΕΛΙΕΣΣΟΚ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ
ΠΑΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ S
ΣΕΛΙΔΑ 27
9i771109057127!
ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ
ΑΙΡΕΣΗΣ &
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΗΠΑ
-ΜΟΡΦΟΥ
ΜΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΜΗΝΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 5,9
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΕΤΗΣ
ΘΑ ΜΑΣ ΣΟΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ
& ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΣΕΑΙΔΕΣ 10-12
EΙΔΙΚΟ ΕΘΕΤΟ
ΓΑ ΤΣ 4ΡΕΣΕΙΣ
Η ΠΕΛΟΝΗΗ9
Το ΑΚΚΕΛ την κατηγορεί ( με Ελλάδοςς) , ως μέλος της "Ε- λόγων στην Ελλάδα . .
έγγραφα και ντοκουμέντα!) κλησιαστικής ΚΥΠ"!
ότι ως δημοσιογράφος των Πως εμπλέκεται ο τότε Υ- σης Μητσοτάκη, φέρεται να
Νέων συμμετείχε σε "αντιορ- πουργός Δημόσιας Τάξης Σή- ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ από την αμεριθόδοξη συμμαχία" μαζί με τη φης Βαλυράκης, που δολο- κανική Πρεσβεία να συμμε
Σαϊεντολογία και τον "Ιό" της φονήθηκε πριν μερικές εβδο- τάσχει σε κρατικό πρόγραμΕλευθεροτυπίας και συκοφα- μάδες!
ντούσε τον αείμνηστο ιερέα Υπογραμμίζουμε ότι ο Γρη- κής πολιτικής των ΗΠΑ, την
π. Αντνιο Αλεβιζόπουλο (ε - γόρης Μιχαλόπουλος ήταν ο εποχή που εξελισσόταν το
πικεφαλής του τμήματος των δημοσιογράφος που αποκά- σχέδιο "Πυθία" κατά του
αιρέσεων της Εκκλησίας της λυψε τη δράση των Σαϊεντο- Κστα Καραμανλή!
Η Εκπρόσωπος της κυβέρνην Μόρφου: Θα ζήσουμε σεισμούς ,
ηφαίστεια, αρρστιες, Πείνα και
κυρίως τον Γ Παγκόσμιο!
μα υποστήριξης της εξωτερινVοΤζο Μπάιντεν τινάζει στον
αέρα την Παγκόσμια ειρήνη!