Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SELF TESTS
ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ .!
ΝΠΑΤΡΙΕ
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μήνυμα από Ανδραβίδα
στην Τούρκια!
την Ολυμπία 0δ6
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ -ΙΑΤΡΕ
Τρίτη 20 Απριλίου 2021 www.patnsnews.εom Aριθμός φύλλου 41487 ΕΥΡΟ 0,80 / Τμή Αθένας 1
ΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΟ ΕΣΠΑ
με νέα αρχή!,
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓ
Εγκεφαλικό
μετά τον
εμβλιασμό!
ΕΠΑΘΕ 60ΧΡΟΝΗ
<ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. . . >
ΥΟ ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
Να αnοκτήσει αξία
Προστιθέμενη με
δράσεις στον τόπο σας. . .
Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Είναι το κίνητφο Πρωτιάς
και πρωτοπορίας
στην Περιφέρειά μας
Π 16-17
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΡΓΑΛΑΝΗΣ
Τελευταία
Ράλν Πληρωμν
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
βόλταν στο
Μεταφορν
Απαλλαγή ενοικίων
και τον Απρλιο
- 12-13
για τις φωτιές
ΤHRAKΟΝ
Ιεμίζω το καλάθι μου
EΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΒΕΡMΑΝΗ
Ηλεία
ευρόπουλος
&Προτείνω
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜOΝΩΣΗΣ &
ΥΨΗΛΗΣ ΠoιoΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ
THRAKOΝΙ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΠΟ 6.50 Το Τ
στηρίζω
την τοπική
αγορά
ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
13:30/20:00/22:00
TELEVISON
ΚΟΚΚΙΝ ΟY 3, ΠΥΡΓΟ
ΤΗΛΙ 2ΒΖΙ03471
Πάροδ0s Αγίου rεωpγίου , Ανθonυργos
Μια κοινωνική προσφορά της εφ. ΝΤE
για ις επιχειρήσεις του Νομού μας
ΒΑΕΙ 2821031221
Ο 26210.27300
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ