Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

11oC, 15:00

15oC, 21:00

€0.80

11oC - Υγρασία 63%-98% - Άνεμοι: Β-Δ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:56 - Δύση ηλίου: 20:22

Ï åöéÜëôçò óôïí äñüìï ìå ôïõò êïñïíïúïýò

Στη Σαουδική Αραβία, παρά τα κρούσματα του κορονοϊού, δεν έχει lockdown. Έχει όμως καραντίνα για όσους έχουν διαγνωστεί θετικοί και με την υποχρέωση αυτοί, να έχουν ανοικτό το κινητό τους με ενεργό το gps ώστε να εντοπίζονται εύκολα εάν παραβούν την προσωπική τους απομόνωση. Η εφαρμογή θυμίζει όσα καθιέρωσε η Κορέα, αμέσως πέρσι με το
πρώτο κύμα, όταν και αξιοποιήθηκαν οι εφαρμογές εντοπισμού σε καθημερινή, διαρκή χρήση και για καλό σκοπό... «Μην πάτε
από τον κάτω δρόμο, είναι κάποιος που έχει πυρετό»! Η παρατήρηση γίνεται με την εύλογη ανησυχία για την επέκταση των εφαρμογών αυτών και μετά το τέλος της πανδημίας, οψέποτε κι αν γίνει αυτή η διαπίστωση. 3»

Τρίτη 20 Απριλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5339

ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ

ÐéëïôéêÝò áößîåéò äß÷ùò êáñáíôßíá
Óå åííéÜ áåñïäñüìéá,
ìáæß & ôï É. Êáðïäßóôñéáò Ç êáôáðïëÝìçóç ôùí äéáêñßóåùí áðü ôçí ðïñôïãáëéêÞ ðñïåäñßá

Προϋπόθεση το πιστοποιητικό
εμβολιασμού από την αρμόδια
αρχή της χώρας τους ή αρνητικό μοριακό τεστ των τελευταίων 72 ωρών.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ÄÝêá íÝá
êñïýóìáôá
ôç ÄåõôÝñá,
óôçí ÊÝñêõñá

Η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων είναι μία από τις προτεραιότητες της @2021PortugalEU. Συντονιστείτε #EU2021PT. Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την προστασία από #RacialDiscrimination και τη μισαλλοδοξία στις 20
Απριλίου στις 9:30 CET. Περισσότερες πληροφορίες https://bit.ly/3svZhYH

Ôáìåßï ÁíÜêáìøçò - ÉóôïñéêÞ
åõêáéñßá ãéá ðáñáãùãéêü
ìåôáó÷çìáôéóìü Α Χ
• 8»
Ο

ΛΕΞΗΣ

ΑΡΙΤΣΗΣ

Ïé åèåëïíôÝò Ýêáíáí
«ëáìðßêï» ôï ÷ùñéü
ôùí ÊáââáäÜäùí 11»

3 óôá 3 ãéá ôïõò
3 ôçò ÊÝñêõñáò
óôçí 3ç ÅèíéêÞ 14»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα