Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Συνεδρίαση
Δημοτικού
Συμβουλίου
Επιστολή
Ιστορίες
- ΕΛΤΑ
κ. Μπόγκια
διαφέρουν
ΧΡΟΝΙΚΑ
napaσεun 1 6.4.3021
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Σταύρos Χρ. Καραγκούνns M.D.
Μοιευτήρas- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
Διαβάζουμε
18 χρόνια
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ενημερωνόμαστε
Ιατρού Μ. Καρνοβά 14os όροφοs
( Εμπορικό Ελιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
ΕΓΚΥΡΑ
Τηa: 24525 02144
Εnείγοντα, 6944 285795
- Δεpεοση & Αντμταισ oγoνμότητος - Τοβoθoεν Aanopoω
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ