Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 17.04.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6768
Με βάση τα στοιχεία του 2020 τα προϊόντα του αντιπροσ πευαν το 5,6%
Τρίτος εξαγογικός κλάδος της χόρας το αλουμίνιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της ΚΡMG
Iiμμυ αγκία βάαιν Γάτ η τωχγίτμ αμτμμοή
Σημαντικός αριθμός εργαζομένων θα προτιμούσε την εργασία
αποκλειστικά εξ αποστάσεως έναντι αυτής με φυσική παρουσία
μόνο και θα επέλεγε να ζει εκτός μεγάλων αστικν κέντρων ,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 4ου κύκλου της έρευνας <Βαρ
όμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου CονID
19, της ΚΡMG. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 19/2/2021-28/2/2021
και αφορούσε το σύνολο των εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια .
Απαλλαγή από τα
ποσά υπέρ Δημοσίου
για την έκδοση άδειας
θήρας
Η Κυβέρνηση, ειδικά για
το κυνηγετικό έτος 2021
παρέει
2022 ,
δυνατότητα
Αναλύθηκαν 568 έγκυρα ερωτη ματολόγια , από το
σύνολο αυτν το 47% είναι άντρες και το 537
γυναίκες .
Από τα βασικά ευρήματα της έρευνας ΚΡΜG
προκύπτει η βεβαιότητα ότι ένα καινούργιο μοντέλο
εργασίας θα επικρατήσει στην μετά COVID- 19 εποχή ,
με διαφαινό μενη την επικράτηση της εξ αποστάσες
εργασίας .
α) στους κυνηγούς-μέλη
των αναγνωρισμένων ως
συνεργαζόμενων με το
Υπουργείο ΠεριβάλλονΕνέργειας ,
Κυνηγετικν Συλλόγων
Coν iόν αηομν
στους
υπηκόους
Κρατν-Μελν της Ευρ
ωπαϊκής Ένωσης, τους
ομογενείς , τους υπηκόοuς ξένων κρατν που
διαμένουν στην Ελλάδα
πέραν της 15ετίας, τος
διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς
που εφοδιάζονται με
άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές
Πέρασαν <πακέτα> για το 2%
της Τέρνα Ενεργειακής
Δυο πακέτα μετοχν της
Τέρνα
στα 29,9 εκατ. ευρ.
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε, από σήμερα
έως και την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 ρα
21.00, το σχέδιο νόμου για την Αναμόρφωση
και εχουγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκν αγορν και του υπαίθριου εμπορίουν ,
Όπως σημεινει το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων , <προωθείται ο εκσυγχρονισμός στη διαδικασία αδειοδότησης, στη δρα
στηριοποίηση και προθηση των προϊόντων
στις υπαίθριες αγορές
ΕνεργειακήΤΕΝΕΡΓ -0,31%ς πέρ-Αργότερα ανακοινθηκε
ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
της Εταιρείας (Υπόχρεο
Πρόσωπο βάσει
( Ε )
596/2014) κ. Γεργιος
άλλαξαν Περιστέρης, προέβη στις
πληση
2.300.000 κοινν ονομαασαν προ ολίγου μέσω
του Χρηματιστηρίου.
Aρχές ,
οποίοι
εξέδωσαν
άδεια θήρας για.
χυνηγετικό έτος 2020να απαλλαγούν
την υποχρέωση
καταβολής ποσν υπέρ
του Δημοσίου, εφόσον
εκδσουν άδεια θήρας
ίδιου τύπου με το προη
Τα πακέτα, 800.000 χαι.
1.500.000 μετοχν ή σωρτου
Κανονισμού
ευτικά
2021,
εισηγμένης,
χέρια στα 13 ευρ ανά
μετοχ .
15/4/2021
στικν μετοχν συνολικής αξίας 29.900.000,00
Η συνολική αξία της
συναλλαγής ανέρχεται ευρ.
γούμενο χυνηγετικό έτος.
Created by Universal Document Converter