Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Eurobank: Ανθεκτική η ελληνική μεταποίηση στην πανδημία
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5958 Σαββάτο 17.04.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Handelsblatt:
Στο πρτο τρίμηνο του έτους
Πάνω από μισό δισ. ευρ κατέβαλε
ο ΟΑΕΔ το πρτο τρίμηνο
Τ δείχνουν τα στοιχεία της ΥΠΑ
>>> Τελ.
>>> ελ
Η Ελλάδα
βυθίζεται
στα χρέη
Βουτιά 79,4% στην αεροπορική
κίνηση το πρτο τρίμηνο
Το τρίτο κύμα της πανδημίας βυθίζει την Αθήνα
στα χρέην είναι ο τίπλος στην
ανταπόχριση της οικονομιΙσυρό το πλήγμα
επιθερησης
Handelsblatt από την Αθήνα
για την ηλεκτρονική έκδοση
της εφημερίδας , που επι σημαίνει ότι ο Έλληνας
υπουργός
διοχετεύει δισεκατομμύρια
στην οικονομία για
στηρίξει τις επιχειρήσεις και
να διασσει τις θέσεις
εργασίας που βρίσκονται σε
κίνδυνο . Το χρέος έχει
αυξηθεί σε ποσοστό άνω του
200% του ΑΕΠ .
Οικονομικν
Ηωνολική αξία φάνει τα 35,5 εκατ ευρ .
συγκεχριμένα ,
Handelsblatt σημεινει ότι ο
Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας <τον
περασμένο χρόνο είχε διαθέσει πάνω από 24 δισεκα τομμύρια ευρ για
αμβλύνει τις συνέπειες της
πανδημίας σε επιχειρήσεις
και εργαζόμενους . Φέτος
έχει ήδη δαπανήσει 14 δισε
Πακέτα 27 εχατομμυρίων
μετοχν στην ΓΕΚ Τέρνα
υπουργός
Πακέτο μετοχν έγινε
νωρίτερα στην ΓΕΚ Τέρνα Υπενθυμίζεται ότι
Μεταβιβάστηκαν 2,23 χθες μέσω δυο πακέτων
μεταβιβάστηκε το 2% της
κατομμύρια , ποσό σχεδόν εκατομμύρια μετοχές στην
τυμή των 11,2 ευρ με την
προβλέπει ο χρατικός πρου- συνολική αξία του πακέ
του να φτάνει τα 25 εκατ.
Σύμφωνα με την Απολογιστική Έκθεση για την εξέλιξη και τη
Ενεργεια-διακύμανση των εσόδων από φόρους της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από
τον ΦΠΑ & τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ακοόλης & οιναπνευματωδν ποτν ( αλκοολούχων , μπύρας , οίνου ) το
2020 ανήλθαν σε 6545 εκατ. (6363,23 εκατ. από ΕΦΚ και #181,63
εκατ. από τον ΦΠΑ) έναντι των Ε748 εκατ. που ειατράχτηκαν το
διπλάσιο από εκείνο που
Τέρνα
κήΤΕΝΕΡΓ -0,15%. Οι 2,3
μετοχές
ευρ . Ακολούθησαν νέα πωλήθηκαν από τον Γ.
έναντι 29,9
πολογισμός.
εκατομμύρια
συνολικά Περιστέρη
εκατ. ευρ.
Μεταξύ άλλων η γερμανική
εφημερίδα
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις | είας.
του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΑΝΤ) το δημόσιο
χρέος στην Ελλάδα έφτασε
το 213,1% του ΑΕΠ στα τέλη
του 2020, έναντι 184,9 % στα
τέλη του 2019. Κατά συνέ.
πεια, σύμφωνα με το ΑΝΤ, η
Ελλάδα καταγράφει τη
δεύτερη μεγελύτερη αύξηση
του χρέους σε όλον τον
κόσμο .
πακέτα
σημεινει :
485.000 μετοχές της εταιο2019.
Η ππωτική πορεία τον εσό - μικής δραστηριότητας του
δων από Φ.Π.Α. & ΕΦΚ που
ειστράττονται μέσω Τελω- πέρασε σε σχέση με το 2019,
νείων το 2020, αντανακλά σημεινει σε ανακοίνωσή
την υποχρηση της οικονοκλάδου τη χρονιά που μας
του ΣΕΑΟΠ.
Created by Universal Document Converter