Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #580 18/04/21 /// www.freesunday.gr
ww O freesun daygr Ο freesundaygr
@freesundaygr
ΥΓΕΙΑ
REATE
Αναζητντας
ουσιαστικές
λύσεις
στη σπατάλη
Πς μπορεί
ένα εμβόλιο
για την Cονid-19
να προκαλεί
θρομβσεις;
του Ηλία
Παπαηλιάκη
στην Πλατεία
Αυδή
τφοφίμων
σελ. 39
σελ. 29
σελ. 37
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ //ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕAN
FREE SUNDAY
ΜΕΤ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΞΑΝΑ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΒOΗΘΑΕΙ ΠΟΛΥ,
ΑΛΛΑ ΔΕΝΛΥΝΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ,
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΟΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
σελ. 4-8, 14, 18
Γ. Ολωρίδης
<Το κέντρο
σήμερα γίνεται
Πιο ελικυστικό
και διεκδικούμενο
Γ. Κύρτσος
ΕΕ. Η σκληρή
και άκρα Δεξιά
ενισχύεται,
αλλά δεν κυριαρχεί
Πολιτική
Ο Κοντονής
δείχνει Τσίπρα
για διαφθορά
και διαπλοκή
σελ. 9
σελ . 15
σελ. 10-13