Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27769
Ανοίγαι ο, δρόμος Πραγματικότητα το Κτηματολόγιο
για την 5η
βιομηχανική
επανάστα ση
στο goV.gr
<0ι πόλεμοι δεν θα γίνονται πλέον
για τις παρ αδοσιακές αιτίες που γνωρίσαμε στο παρελθόν , αλλά για τα Δεδομένα. Οι χρες που θα τα ελέγχουν θα είναι
οι πρωταγωνίστριες και οι υπόλοιπες κομπάρσοι . Αρα , η χρα που θα επικρατήσει και θα παίξει τον ρόλο του επόμενου
πλανητάρχη, θα είναι αυτή που θα ελέγχει σε μεγαλύτερο βαθμό τα δίκτυα επικοινωνίας και θα δημιουργεί ψηφιακές
αποικίες .
Αυτός θα είναι ο νέο- αποικιακός συντελεστής ισχύος . Αυτός είναι εξάλλου ο
λόγος που Κίνα και Η ΠΑ βρί
σκονται σε γεωτεχνολογικό 3
μπορούν να βλέπουν όλα
τα στοιχεία των ακινήτων τους, εν οι επαγγελματίες μόνο ό,τι απαιτεί η άσκηση της δραστη.
ριότητάς τους τόνισε ο
πρωθυπουργός, προσθέ
τοντας πως <με λίγα κλι
θα γίνεται γνωστή η νομι
κή κατάσταση κάθε ακι νήτου , ενόψει κάποιας
μεταβίβασης, η φερεγγυότητά του για τη λήψη
ενός δανείου. Ακόμα όλες οι πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται για
την έκδοση οικονομικν
θα είναι προσβάσιμες,
αλλά θα καταχωρούνται
και πράξεις όπως συμβόλαια και θα υποβάλλονται αιτήσεις για διορθσεις στις κτηματογραφι- Κτηματολόγιο
Ζήτημα
βιωσιμότητας στη
μεταβίβαση
επιχειρήσεων στην
επόμενη γενιά
κές εγγραφέςν.
<Σε παραπάνω από
100.000 μηχανικούς, συμβολαιογράφους,
δικηγόρους, επιμελητές, προσφέρει η εφαρμογή αυ τή χρόνο, μεινοντας έξοδα
και βέβαια για τις υπηρεσίες του Δημοσίου μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά χαι σε μία συνολική επιτάχυνση της κτηματογράφησης>, ανέφεΜια ακόμα πάρα πολύ σημαντική
Την εκτίμηση ότι το ισχύον φορολογι
κό καθεστς για τη μεταβίβαση των οικογενειακν επιχειρήσεων από γενιά σε
γενιά στην Ελλάδα θέτει σε κίνδυνο τη
βιωσιμότητα και τη συνέχεια τους, διατυπνει η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιν Ελλάδος (ΣΒE), σε επιστολή
της προς τον υπουργό Οικονομικν, Χρή
στο Σταϊκούρα .
Η Πολιτεία συντηρεί αναίτια και σε
περίοδο βαθιάς οικονομικής
χρίσης την άνιση φορολογι - ΣΕΛΙΔΑ3
καινοτομία, την ελεύθερη και γρήγορη
πρόσβαση στο κτηματολόγιο προσθέτει
το gov.gr στις 1.138 εφαρμογές του , ένα
χρόνο μετά τη λειτουργία του . Στο εξής
όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα της χρας γίνονται προσιτά στους ιδιοχτήτες
τους , αλλά και στους επαγγελματίες που
ασχολούνται με τις συν αλλαγές γύρω από αυτά , καταργντας γραφειοκρατία
και ταλαιπωρία και εξοικονομντας φυσικά χρόνοκαι πόρους ν>, σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητ σοτάκη ς, στη
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέ
γαρο Μαξίμου με αντικείμενο την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου.
Με ηλεκτρονικό τρόπο, κοι πολίτες θα
ρε οx. Μητσοτάκης , όταν όπως είπε επί 23 ολόκληρα.
Πιεσμένο ελατήριο η ανάπτυξη της Κίνας
Ελλειψη υποδομν για καθολική
ηλεκτροκίνηση
Η ικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε
Επιθυμητή η
τηλεργασία για
πολλούς
εργαζόμενους
με τον ταχύτερο ρυθμό από το 1992 το
πρτο τρίμηνο του 2021, επεκτάθηκε κατά 18,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της περασμένης χρονιάς, καθς η ανάκαμψή της
μετά το χτύπημα που της κατάφερε η
πανδημία του νέου κορονοϊού επιταχύνεΟικινητήρες εσωτερικής καύσης όπως δείχνει η τάση της αυτοκινητοβιομηχανίας
μπαίνουν σε μια νέα φάση, όπου σταδιακά μειν ονται μέχρι τελικά να εξαλειφθούν, με
την ηλεκτροκίνηση να κερδίσει κάθε μήνα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης σε
όλες τις κοινωνίες.
Από την ηλε κτρική ενέργεια που διακινούνται μέσα από τους δεκάδες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από ανανεσιμες πηγές ενέργειας . Αυτή τη στιγμή , περίπου το 30% της ηλεκτρική ενέργειας στις ΗΠΑ προέρχεται από άνθρακα, με την Κίνα να έχει μεγαλύτερο ποσοστό . Ακόμη και οι Κάτω Χρες , με
τους αμέτρητους ανεμόμυλους παράγουν το 29% της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα
εν σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου το 37% της παγκόσμιας ηλεχτρικής ενέρ γειας προέρχεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που καίνε άνθρακα.
Σημαντικός αριθμός εργαζομένων θα
προτιμούσε την εργασία αποκλειστικά εξ
αποστάσεως έναντι αυτής με φυσική παρουσία μόνο και θα επέλεγε να ζει εκτός
μεγάλων α στικν κέντρων , σύμφωνα με
τα αποτελέσματα του 4ου κύκλου της έρευνας <Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID.
19% της ΚΡMG.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 19/2/202128/2/2021 και αφορούσε το σύνολο των ερΗ ανάπτυξη αυτή , θεαματικά αυξη μένη
σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2020
(+6,5%), ήταν ελαφριά καττερη από
αυτή που ανέμεναν οικονομολόγοι που ερωτήθηχαν στο πλαίσιο έρευνας του πρακτορείου ειδήσεων Reuters (+ 19%) και
από αυτή που ανέμεναν αναλυτές που
συμμετείχαν σε ανάλογη έρευνα του Γαλ
λικού Πρακτορείου (+ 18,7%), ωστόσο εί .
ναι η ταχύτερη που έχει χαταγραφεί αφότου άρχισαν να τηρούνται στοιχεία κατά
τρίμηνο στον ασιατικό γίγαaimoprOSIOn.g
γαζομένων στην ελληνική
επικράτεια . Αναλύθηκαν ΣΝΜ
ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα