Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε τρεις... δόσεις το τουριστικό άνοιγμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ0PΙΚΗ μ!!
771234
567164
Σάββατο 17 Απριλίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.498
Σε τρεις. .. δόσεις
το τουριστικό άνοιγμα
Πανδημία
Τα τρία <όχΙΡ
των λοιμωξιολόγων
Ελεύθερες μετακινήσεις το Πάσχα
- Ανοιγμα των malls
. Λειτουργία φροντιστηρίων
σελ. 6
Πς θα χορηγούνται
οι άδειες για τις λαϊκές αγορές
Γιατίψαλιδίζονται ν οι εκτιμήσεις για τα φετινά έσοδα του κλάδου
Μέσω Προκήρυξης και σχετικής μοριοδότησης
θα χορηγούνται πλέον οι νέες άδειες για τις
λαϊκές αγορές και εν γένει το στάσιμο και το
πλανόδιο εμπόριο, εν προβλέπεται και οικονομική Προσφορά για τους πωλητές , όταν για
την ίδια θέση υπάρχει ισοβαθμία δύο ή περισσοτέρων κδιεκδικητν, αναφέρει το σχέδιο
νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ σεων . σελ. 10
Εν την Προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη σχεδιάζεται
το μερικό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στις
χρες της Ε.Ε. και Πέντε ακόμη χρες εκτός Ε.,
το τυπικό Παραμένει στις 14 Μαΐου, εν το ουσιαστικό μετατίθεται όλο και Πιο Πολύ, Προς το
τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Για τον λόγο αυτό
αρχίζουν και ψαλιδίζονταν οι εκτι μήσεις για τα
φετινά έσοδα του τουρισμού, με το Πιο αρνητικό
σενάριο να είναι αυτή τη στιγμή και το Πλέον Πι
θανό να συμβεί . Αυτό το τριν σταδίων άνοιγμα
της ελληνικής τουριστικής αγοράς οφείλεται στους
ξένους τουρίστες, Που φαίνεται ότι κάνουνV κρα
τήσεις περισσότερο για Ιούλιο, Αύγουστο, Σε
πέμβριο και Πολύ λιγότερο για Ιούνιο, στις ξένες
κυβερνήσεις, Που κρατούν ακόμη κλειστά τα σύνορά τους και είναι δύσκολο ακόμη να εκτιμηθεί
Πότε θα τα ανοίξουν, αλλά και στο τρίτο επιδημιολογικό κύμα Που πλήττει τm χρα μας και την
καθιστά επικίνδυνm. Αν μια χρα επιμένει να
βάζει όσους επιστρέφουν από την Ελλάδα σε κα
ραντίνα, όσα μέτρα και να λάβει η ελληνική κυβέρνηση, δύσκολα θα την Προτιμήσουν οι κάτοικοι
αυτής της χρας . Κοινή συνισταμένη όλων των
Παραγόντων της αγοράς είναι η αβεβαιότητα γύρω
από το Πότε Πραγματικά θα έχουμε μια σχετική
κανονικότητα στον τουρισμό . Είναι Πολλοί οι Παράγοντες Που επιδρούν και καθιστούν δύσκολες
τις οριστικές εκτιμήσεις στην Παρούσα φάση. Κυριότερος, ο επιδημιολογικός Παράγοντας είτε
στην Ελλάδα είτε και διεθνς. σελ. 7
Αύγουστο οι πρτες
εκταμιεύσεις του Ταμείου
Στην τελική ευθείαν έχει εισέλθει η Προετοιμασία των κρατν-μελν σε σχέση με τα
προγράμματα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων Που θα χρηματοδοτηθούν με τα 750 δισ.
ευρ του Ταμείου Ανάκαμψης, εν οι πρτες
εκταμιεύσεις των κονδυλίων αναμένεται να
γίνουν Πριν από τον Αύγουστο. σελ.4
e διασύνδεση φορέων
για αδειοδοτήσεις ΑΠΕ
Πς δηλνονται αλλαγές
και διορθσεις στο Ε9
Διακήρυξη έργου αnό
την Κοινωνία της Πληροφορίας
Στοιχεία ακίνητης Περιουσίας- 2020
τα είδη των εμπραγμάτων δικαιω
μπορούν να υποβάλουν τροπο - μάτων τους , στε -σε κάθε περί
πτωση - να είναι Πλήρως κευθυ
στημα ΤΑXISnet είτε για να δη -γραμμισμέναν με τις αντίστοιχες
δηλσεις στο Εθνικό
Kuηματολόγιο. Για τη
δήλωση μεταβολν
Που επήλθαν στην
ακίνητη Περιουσία
κατά τη διάρκεια του
2020ηΠροθεσμία υποβολής δή
λωσης Ε9 λήγει στις 31/5/2021.
Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε
δήλωση Ε9 Που θα υπο βάλλεται
για τον οκοπό αυτό θα θεωρείται
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
Η Τουρκία απαγόρευσε
τα κρυπτονομίσματα
Ποητικές δηλσεις E9 στο σύΣτην απαγόρευση της χρήσης κρυπτονομισμάτων και γενικότερα ψηφιακού ενεργητικού γα
την αγορά αγαθν και υπηρεσιν προχωρά η
κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, επικαλούμενη
Πιθανή κανεπανόρθωτην ζημιά και σημαντικούς κινδύνους στις συναλλαγές. σελ. 15
λσουν τυχόν αλλαΥές Που επήλθαν
στην ακίνητη Περ
ουσία τους κατά τη
διάρκεια του 2020 ή
Προηγούμενων ετν
ή ακόμη και κατά τις πρτες 77
μέρες του 2021, είτε απλς γα
να διορθσουν τα Περιγραφικά
στοιχεία των ακινήτων τους , κα
θς επίσης και τα στοιχεία για
τα Ποσοστά συνιδιοκτησίας και ε
Η προθεσμία
υποβολής λήγει
31/5/2021
Μετά Covid περίοδος
Αναπτυξιακό Προβάδισμα
ΗΠΑ-Κίνας έναντι Ευρπης
Παγκόσμια ανάκαμψη δύο ταχυτήτων φέρνει η
εύθραυστη Πορεία εξόδου από την Πανδημία,
με την Κίνα να ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολτείες σε υψηλές αναπτυξιακές πτήσεις και την
Ευρπη να μένει Πίσω, πληρνοντας-σε
μεγάλο βαθμό- το τίμημα της υστέρησής της
στην κούρσα των εμβολιασμν. σελ 15
σελ. 9
εκπρόθεσμη. σελ. 3
Το επενδυτικό
σχέδιο της
Μυτληναίος
για τα 500 εκατ
ΑΠέδωσε nάμυνα
της αγοράς
στα 1ockdowns
Μέσω goν.gr
οιψηφιακές
υηρεσίες
Kuηματολογίου
Ελλάδα 2.0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ
Πράσινο ομόλογο
Μόλις-9,6% ο τίρος Φεβρουαρίου
Πλατφόρμες
Μάρτιος
-ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Με στόχο τη χρηματοδότηση
(Πράσινων έργων και την εξόφληση υφιστάμενων δανειακν
υποχρεσεων, η Μυτιληναίος
Α.Ε. ανακοίνωσε χθες ότι Προ
χωρά σε έκδοση Πράσινου
ομολόγου χωρίς εξασφαλίσεις,
ονομαστικής αξίας 500 εκατομ
μυρίων ευρ, διάρκειας 5,5
ετν . σελ. 13
Ακόμη μια ένδειξη ότι ο επιχειρηματικός κόσμος
της χρας έχει καταφέρει να βρει βηματισμό μέσα
στο lockdown Προκύπτει από ταστοιχεία Που δημο
σίευσε η ΕΛΣΙΑΤ για την εξέθλιξη του κύκλου εργασιν οι0ιείναι
των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο, οπότε τα συνολικά
έσοδα των εταιρειν με διπλογραφικά βιβλία διαμορ ο1οροι αμκ
φθηκαν στα 17,231 δισ. έναντι 19,052 δισ. ευρ τον
αντίστοιχο περινό μήνα, κατά τον οποίο δεν υπήρχε tης Τραπεςας
Πανδημία. Δηλαδή , ο ρυθμός πτσης των εσόδων
διαμορφθηκε στο 9,6%. σελ.5
Ψηφιακά διαθέσιμες θα είναι
οι υηρεσίες του Kηματολογίου
και θα Παρέχονται μέσω του
gov.gr. Πρόκειται για τη δυνατό
τητα εξαποστάσεως ελέγχου σε
ακίνητα Που βρίσκονται σε Πε
ριοχές όπου το Kηματολόγιο λειτουργεί (ktimatologio.gov.gr) και
την αναβάθμιση της πλατρόρμας
αΘέασην ( maps.gov.gr) . σελ. 9
-ΣΕ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΕΛΛΑΛΑ
Standard and Poor's
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩP >13
Πειραις
σελ. 12
Γ ΧΑ. 898,63 -074%)
DOWJONES 34200,67 (048%)
FSE 100 701953 (052%)
DAX 30 15459,75 (134%) Δ
CAC 40 628707 (085%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.775,064 Α
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 65,78 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,198 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χανιά: Δύσκολη νύχτα λόγω της πυρκαγιάς στην Κάνδανο
  Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες θα δώσουν οι πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Κάνδανο Χανίων. Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για…Χανιά: Δύσκολη νύχτα λόγω της πυρκαγιάς στην Κάνδανο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Euroleague: «Βασιλιάς» στη Μαδρίτη ήταν ο Παναθηναϊκός
  Ένας εντυπωσιακός στην επίθεση Παναθηναϊκός πέρασε… αυτοκρατορικά από την έδρα της «Βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία νίκησε στο «κάστρο» της με 97-86 στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Με…Euroleague: «Βασιλιάς» στη Μαδρίτη ήταν ο Παναθηναϊκός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 4 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
  Την αποχώρησή τους από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσαν τέσσερα μέλη του οργάνου μιλώντας για «τοξικότητα και διχασμό» που έφερε η στάση της ηγεσίας. Πρόκειται για τους Λεωνίδα Δημητριάδη,…ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 4 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Με ιστορικό υψηλό έκλεισε ο Nasdaq
  Με ιστορικό υψηλό έκλεισε ο Nasdaq για πρώτη φορά από το Νοέμβριο του 2021 στη σημερινή συνεδρίαση, με τη Wall Street να ολοκληρώνει τον Φεβρουάριο με κέρδη. O Nasdaq ενισχύθηκε…Wall: Με ιστορικό υψηλό έκλεισε ο Nasdaq - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: «Καμία προσδοκία» για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στο Ιράν
  «Καμία προσδοκία» δεν έχουν οι ΗΠΑ ότι οι βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή θα είναι ελεύθερες και δίκαιες, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου…ΗΠΑ: «Καμία προσδοκία» για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ