Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤ0 17-ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΕΤΟΣ 25ο-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6199 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
9 772654
012166
Τέλος εποχής
για ωράρια, άδειες ,
Κυριακή:
Δουλειά 4 μέρες τη
βδομάδα με 10ωρα
12 ΑPRL 2021
New Deal Europe
Marketplace 2021
Οι 17 απαντήσεις για όλες τις
αλλαγές σε ωράρια, άδειες, Κυριακή
The exclusive B2B travel market showcasing
the very best Balkan products and
connecting key buyers with exclusive
exhibitors
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στο NEW DEAL EUROPE",
Πατημασιές
Νεάντερταλ
το σημαντικότερο τουριστικό Β2B Event
για τα Βαλκάνια
Μεγάλο το ενδιαφέρον των hosted buyers
100.000 ετν
Ικανοποίηση
Μητσοτάκη
Ψηφιακή
Μέριμνα
10:08
για τους χειρισμούς
Δένδια
Ψηφιακή
L-Μέριμνα
Η εκπαίδευση γυρίζει σελίδα.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
<Ψηφιακή
Μέριμνα :
200E επιδότηση
για Tablet ή Laptop
σε μαθητές
και φοιτητές
Οι επιπτσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας το 2020
στην COSMOTΕ
και τον ΓΕΡΜΑΝΟ
Απ.Πάνας:
"Να επιλυθεί
το φλέγον ζήτημα
της μετάκλησης
εργατν γης
τρίτων χωρν"
Γρ. Τάσιος:
Πριν γίνουμε καταγγελτικοί,
να ληφθούν άμεσα μέτρα
στα χερσαία
Θα φανταζόσασταν τη ζωή σας
στην πανδημία χωρίς κινητό
και ίντερνετ;