Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Α. φύλλου 6880-12.335
0,50 ε
Ο χρος θα πρέπει να ανοίξει και
να δοθεί επιτέλους στους δημότες!
Τον χρο
της Ποδηλατούπολης
καθάρισε η Υπηρεσία
Περιβάλλοντος
του Δήμου Δράμας
Μια απαράδεκτη κίνηση χωρίς λόγο .
Ποιος καταστρέφει
τους κάδους
απορριμμάτων
στην περιοχή
ανάπλασης
της 19ης Μαΐου;
Από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Έλεγχοι και στο Τελωνείο
Εξοχής Δράμας
για αποτροπή
κελληνοποιήσεων
αμνοεριφίων ενόψει Πάσχα
Λειτουργία παράνομων
χωματερν στα όρια
του Δήμου Δοξάτου
Επιστολή δημάρχου Δοξάτου προς το
Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
| της Π.Ε. Δράμας
Διαμαρτύρονται οι γιατροί
του Νοσο κομείου Δράμας
για επαναλειτουργία κλινικής Covid
Δύσκολη πλέον η λεπουργία τους λόγω των έργων του ΒΑΑ
Συζήτηση για τη μεταφορά
των Αστικν από την 19ης Μαϊου
σε άλλο σημείο της πόλης
Από την ερχόμενη εβδομάδα οι τελικές αποφά σεις
Επιστολή των 3 Παθολόγων γιατρν της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Δράμας
Δηλσεις της προέδρου των Νοσοκομειακν Γιατρν Δρά μας κα . Κιόρτεβε στον Π.Τ.
Αρνούνται να φιλοξενήσουν Δραμνούς με Covid τα Νοσοκομεία Καβάλας και Σερρν
ΚΤΕΛ Ν.
ΑΡΑΝΙ
ΦΩΤΟ Π.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
-Ε ΠΛΗΡΗ εξέλιξη
βρίσκονται τα έργα
της Βσμης Αστικής Ανάππυξης (ΒAA)
στην περιοχή παρέμβασης γύρω από της 19ης
Μαΐοu Ενα από τα τήματα ου δημουργούνται αυτή την ρα , είναι η παρουσία των Αστικν Λεωφορείου του ΚΤΕΛ Δράμας κ . Καλογιαννίδης , ο πρ
Αστυκού ΚΤΕΛ της πόλης μας
Το θέμα αυτό ήταν βέβαια στα υπόψη Τσαμπαλάκης ο διοκητής της Τροχαίας
όσων ασχολούνται με το ζήτημα της ανά- Δράμας κ . Σκάρλιος και όλλοι
πλασης της περιοχής , παp όλα αυτά
μέχρι σήμερα και τόσο καιρό , δεν είχε φορα σημεία εντός του κέντρου της
δοθεί σχετική λύση . Τρα όμως που πόλης της Δράμας για τη μεταφορά των
έφτασε ο κόμπος στο χτένι, θα πρέπει να αστικν λεωρορείων. Στόχος της μεταπαρθούν το συντομότερο δυνατό αποφά - φορός είνα , στο σημείο που θα μεταφερσεις για τη μεταφορά των αστικν σε
άλλο σημείο της πόλης.
Όπως είναι και λογικό άλλωστε , ήδη η δίζεται γενικότερα η κνηση των επιβατ
κυκλοφορία επί της 19ης Μαΐου και των
Υύρω οδν δυσκολεύει λόγω των έργων οχημάτων δημόσιας χρήσης, να υπάρχει
και άρα και η λεπουργία των αστικν καθημερινά αποδεικνύεται όλο και δυσκο - οδηγούς και ακόμα , να δευκολύνονται
λότερη . Και είναι απορίας άξιο να και οι χρήστες των αστικν λεωφορείων
σκεφτεί κανείς , γατί η αρμόδια αρχή του
Δήμου Δράμας και των αρμόδιων υτηρε καν, οι αρμόδιες uτηρεσίες ανέλαβαν να
σν του , δεν έχει αποφασίσει μέχρι σήμερα την μεταφορά τους από εκείνο το
σημείο .
Τελικά , η ρα αυτή έφτασε , και το με - εβδομάδας , θα ανακονωθούν οι τελικές
σημέρι της Παρασκευής 16 Απριλίου, αποφάσες.
πραγματοποήθηκε σύσκεψη των αρμό - Καλλογιαννίδηςς Πρόταση επί
δων φορέων στε να ερευνηθούν οι της Εθνικής Αμύνης
απαραίτηπες προτά σεις και κάπαια
στηγμή να καταλήξρυν σε λύσεις
Στη σύσκεψη που πραγματοποήθηκε, λογιαννίδης , επισημαίνει ότι η δική τους
πήραν μέρος ο αντιδήμαρχος Προγραμ - πρόταση είναι να μεπαφερθούν τα αστικά
ματισμού κ Τάσσου, ο αντιδήμαρχος Τε.
χνικν Εργων κ . Καψημάλης, ο προστά
Του Θανόση Πολυμένη
ΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσεις τους εκφράζουν οι μοναδοί 3 Παθαλόγοι γιατρα της Παθολογοής
νικής του Νοσοκομείου Δράμας , στην προοπτική
να επαναλειτουργήσει η κλινκή Covid όπως το περα
σμένο φθνάτωρο του 202 .
Όπως έγνε γνωστό, η δούτηση της 4ης ΥΠΕ και ο δε
οικητής κ. Τσαλικάκης , έδωσαν εντολή προς τη διοκηση τα , εν παράλληλα έχει υπό την ευθύνη του την παθοτου Νοοκομείου Δράμας , να επαναλετουργήσει η κλ- λογική κλινική και την κλινική ύποπτων Covid-19 και
νική Covid στο Νοσοκομείο . Παρ ' όλα αυτά, όπως επ άτως όλοι αντίλαμβανόμαστε διακυβεύεται η ασφάλειά
σημαίνουν με την επιστολή τους οι 3 Παθολόγοι της του ιδίου αλλά κυρίως των ασθενν του .
Παθολογικής Κλνικής του Γ.Ν. Δράμας, αυτό καθίσταται
αδύνατο, καθς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. σης τις εφιαλτκές συνθήκες πολέμου- που έζησε η ΠαΧαρακτηριστικό μάλιστα της εντολής αυτής φαίνεται θολογική Κλινική κατά τους μήνες Νοέμβριο και
να εναια αντιδράσεις από τα ΝNοσοκομεία Καβάλας και
Σερρν , να μην δεχθούν πλέον άλλους ασθενείς από το υπερβάλλοντας εαυτ αν και δεν θα έπρεπε να τις υποΝομό Δράμας , καθς δηλνουν ότι έχουν γεμίσει
Την eξαρετικά επείyουσa επστολή τους , οι Παθο από νόμους και κανόνες .
λόγοι του Γ.Ν. Δράμας, την αποστέλλουν πpος τη διο
κηση της 4ης ΥΠΕ και την κονοποούν προς τη διοέηση σης ότι οι εδοοί ατροί της κλινικής μας δεν παίρνουν
του Νοσοκομείου , το Διευθυντή της Ιατροκής Υπηρεσίας, ταρεπό που ορίζeο νόμος, όχι μόνο τρα αλλά και από
Τομεάρχη, Επιστημονικό Συμβούλιο ΓΝ. Δράμας, Διο την αρχή της θητείας των περισσότερων , και ούτε λόγος
κητικό Συμβούλιο , Ένωση Ιατρν , Σωματείο Εργαζομέ
νων Γ.Ν. Δράμας , Ιατροκό Σύλλογο Δράμας και ΟΕΝTE
Η επιστολή των Παθολόγων
Στην επιστολή τους , οι 3 Παθολόγοι της Παθολογικής η επαναλεπουργία Covid Οuuκής με ασφαλείς συνθή
1 Κλικκής επισημαίνουν σχετικά :
[Με αφορμή τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας σωπικό και φυσυά για τους Δραμνούς πολίτες .
όπου παρατηρείται άρνηση των νοσοκομείων Καβάλας Σε αντίθετη περάτωση η ευθύνη βαραίνει αποκλει.
και Σερρν να δεχτούν ασθειείς με Coid-19 λομωξη , στικά αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσας και σας ενηπαρά το γεγονός ότι κάτι τέταο δεν δικαιαλογείται από μερνουμε ότι επpυλλασόμεθα για κάθε νόμμη
1 την πληρότητα την ατοία δηλνουν και τον ορισμό τους ενέργειά μας ]
ως Coνid Nοσοκαμεία , σας ενημερνουμε ότι:
Η παθολογκή κλινική του νοσοκομείου μας ήταν και Δηλσεις σχετικά με το θέμα της επαναλεπουργίας
1 παραμένει σε τραγική κατάσταση δεδομένου ότι από της κλνκής Cοid στο Nοσοκομείο Δράμας , έκανε στον
Ι τους πέντε υπηρετούντες ειδοούς ιατρούς η μία τελεί Πρωνό Τύπονη πρόδρος του Συλλόγου Νοσοκομειυπό παραίτηση και ένας πάσχει από σοβαρό νόσημα . ακν Γιατρν κ . Παρθένα Κόρτεβε, η οπoίa μιλάει για
Αυτή η υποστελέχωση έχει ως ατοτέλεσμα οι εφημερίες ακpνιδιαστικές αποφάσεις της διαίκησης της 4ης ΥΠΕ
( ας υπενθυμίσουμε καθημεριές ) της παθολογκής κλ- η οποία αποφασίζει χωρς πρτα να συζητήσει πως
1 νικής (ας υπενθυμίσουμε 52 κλινν δύναμης) εκτελούν έχουν τα πράγματα
1 ται από έναν ειδικό ιατρό, ο αποίος "μπαινοβγαίνε στα
ΤΕn Covid και ΤΕΠ Παθαλογικής με ότι αυτό συνεπάγε
μενος της Δεύθυνσης Τεχνικν Έργων
κ. Κοσσές , ο πρόεδρος του Αστικού
ίστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας κ .
Υποθέτουμε ότι δεν χρειάζςται να υπενθυμίσουμε επίΚατά τη συζήτηση προτάθηκαν διά
Δεκέμβριο στις οποίες με προθυμία ανταπακριθήκαμε
στεί κανένας εργαζόμενος σε ένα κράτος που δέπεται
Υποθέτουμε ότι δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε επίθούν οι αφετηρίες των αστικν , να
λειτουργούν απρόσκοπτα, να μην εμποκν Ι.Χ. οχημάτων , καθς και άλλων
Yνεται φυσικά λόγω των ειδικν συνθηκν για τις κανουικές άδεες του έτους 2020 και 2021.
Από τα παραπάνω γνεται σαφές ότι δεν εναι δυνατή
ορατότητα επί της οδού για πεζούς και
Μετά από τις προτάσεις που ακούστη
κες εφημέρευσης για το ατροό και νοσηλευτικό προτις ερευνήσουν και να προχωρήσουν στις
τελικές αποφάσεις τους. Όπως φαίνεται
το πθανότερο μέχρι τέλος της επόμενης
Κιόρτεβε Αποφασίζουν χωρίς να συζητή σουν
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο, ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας κ Καστην αρχή της οδού Εθνικής Αμύνης.
σελ.4n
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα