Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Hnεipou- 1δρυτήs Euθ. Τζάλλαs- Έuos 940-Αp . Φίλλου 25035-Σάββατο 17-Κυριακή 18 Αnριλίου 2021-060 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αδιάφορο ματς
με αυξημένο εγωισμό 7in n a
κΣπουδές με μέλλον
και νέο λύκειΟ
κ0 Στόχος της Χ Μέγα
από το θέατρο Actina
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 8
Ακρωτηριασμός
10χρονου
Σε τεχνική αστοχία του συστήματος αποδίδεται από το υπουργείο Υγείας η δυνατότητα Που δόθηκε
σε εργαζόμενους μεγάλης επιχείρησης τροφίμων των Ιωαννίνων να εμβολιαστούν εκτός σειράς
αΕΕΚΛΕΙΔΩΣΕΣ
ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ
Στον ακρωτηρηoμό του noδιού ενός
10xρονου aγοριού αναγκάστηκαν να
nρoχuρnoουν γιατροί του Νοσοκο μείου οΧατζηκστο , nροκειμένου να
οσουν τη ζωή του , καθς τραυματ
στηκε σοβαρό anό γεωpργικό μηχάνημα σε χωριό της Αρτα .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Στη αμάχη)
των εργασιακν
Σε ηρτη Προτεραιότητα μπαίνει anό
την επόμενη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙ
ΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και οε τοΠκό επίπεδο η αντιμετηιση του νομοσχεδίου του υnoupγείου Εργασίας
για τα εργαοακά ζπήματ .
Τη διαβεβαίωση
ότι δεν υπήρχε
καμία μεθόδευση
από την πλευρά
της εταιρείας
να εξασφαλίσει
Προτεραιότητα
στο Προσωπικό
της, Παρείχε ο Γr
Πρωτοβάθμιας
Υγείας Μ.
θεμιστοκλέους Στη
Βουλή φέρνει το
θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Σχέδιο για 158.000
φορο-ελέγχους
Περιοοότερους αnό 158.000 φορο
λογικούς και τελωνειακούς ελέχους .
έρευνες και διαστουρσεις οκοηεύει
να πραγματοποήσει το 2021 η Ανε ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΣΕΛΙΔΑ 7
Protocol C0Υ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στηρίζει
την επανεκκίνηση
του τουρισμού
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 3
Με τον Petros
Fuzzhead κλείνει
ΤΙ ΠΡΟΣΔΟ ΚΑ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠο ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
αδέσποτα
ΣΠιτάκια για
από τον κουμπαρά τους
ο κύκλος
Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας
και βλέπουμε...
ΣΕΛΙΔΑ 8
Μικρές
Αγγελίεs
Τομείο Ανάκαμψης και οδικά έργο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτηoης αλλά
και της κριπικής κατά της nεpιpερειακής αρχής , κατά τη διοδικασία του anoλoγισμού για το 2020, στην ειδική συνεδρίαn nou npayμaτοnoiήθηκε χθες . Η ε.
δησn ήταν η εnιβεβαίωση από την πλευρά του περrερειάρχη Αλέξανδρου Κα χριμόνη για τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκα μψης του Πάρκου Υψnλής Τεχνολογίας , με noo nου φτάνει τα 15 εκ ευρ, εκτός των 4 εκ ευρ nou
έχει δεομεύσει η περιφέρειο, όπως ανέφερε , anavτντας στην κρπική για την
Ελλειψη οχεδιοομού και ετοιμότητας , αλλά και στα nερί anoυσίας ενημέρωσης
του οματος για τις nροτάσεις της ηεριφέρειος Hnεipou.
ΕΕonoo av τον κουμηαρά τους και αγό ραοαν δδεκα ξύλνα, καλαίοθητα onτάκια για το αδtonoτa της nόλης , Ο λόγος για τη Χαρά Πλιάτσικα και τον ευ τέρη Φατέ δοκτήτες τουριστικού γρα φείου , οι οnoίοι, με λίγα χρμοτο nou
συγκέντρωναν onό κάθε εκδρομή , μόζευαν ένα οημαντικό noό και αnop οισαν να το διαθέοουν για τα αδέοηοτα
Ενοικιάσε14
Πωλήσει
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΣΑΣ
Στο βαθύ κόκκινου και ο δήμος Β. Τζουμέρκων
Καλέστε στο
26510263οο
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα